Proč se příliš neliší vyplácené částky invalidního důchodu prvního stupně

04.07.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Finančně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního stupně je velmi složité. Ani při vysokých příjmech nedosahuje měsíční částka zpravidla více než 12 tisíc korun. Invalidní důchody prvního stupně se navíc v závislosti na dosahovaném příjmu příliš neliší. Vysoké odvody na sociálním pojištění zvyšují ze všech důchodů nejméně právě invalidní důchod prvního stupně.

Každý invalidní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci invalidního důchodu stejně vysokou. Při přiznání prvního, druhého i třetího stupně činí základní výměra v letošním roce 4400 Kč. Procentní výměra závisí na dosažených příjmech před vznikem invalidity, získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a přiznaném stupni invalidity.

Zdroj: Depositphotos

Měsíční částka invalidního důchodu prvního stupně

V následující tabulce máme vypočtenu částku invalidního důchodu prvního stupně v závislosti na dosažených příjmech a získané době pojištění podle výpočtové formule roku 2024.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

43 let

45 let

47 let

20 000 Kč

8597 Kč

8792 Kč

8987 Kč

30 000 Kč

9156 Kč

9377 Kč

9598 Kč

40 000 Kč

9715 Kč

9962 Kč

10 209 Kč

50 000 Kč

10 274 Kč

10 547 Kč

10 820 Kč

60 000 Kč

10 833 Kč

11 132 Kč

11 431 Kč

80 000 Kč

11 951 Kč

12 302 Kč

12 653 Kč

100 000 Kč

13 069 Kč

13 472 Kč

13 875 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jak je z tabulky názorně vidět, náhradový poměr při výpočtu invalidního důchodu prvního stupně s růstem osobního vyměřovacího základu výrazně klesá.

  • Při průměrné hrubé mzdě 20 000 Kč a době pojištění 47 let je náhradový poměr 44,9 % (8987 Kč : 20 000 Kč), ale při průměrné hrubé mzdě 100 000 Kč potom 13,9 % (13 875 Kč : 100 000 Kč).

Spočítejte si invalidní důchod v naší kalkulačce

 

U starobního důchodu jsou rozdíly nižší

Při výpočtu starobního důchodu hraje princip zásluhovosti vyšší roli než při výpočtu invalidního důchodu prvního stupně. Stejně tak je tomu i při výpočtu invalidního důchodu druhého stupně.

V další tabulce máme pro porovnání vypočten řádný starobní důchod a invalidní důchod druhého stupně u doby pojištění v rozsahu 47 let u různých osobních vyměřovacích základů. Všechny výpočty jsou provedeny podle výpočtové formule roku 2024 a u starobního důchodu se nepočítá s výchovným na děti.

Osobní vyměřovací základ

Invalidní důchod II. stupně

(47 let pojištění)

Starobní důchod

(47 let pojištění)

20 000 Kč

11 280 Kč

18 160 Kč

30 000 Kč

12 197 Kč

19 993 Kč

40 000 Kč

13 113 Kč

21 826 Kč

50 000 Kč

14 030 Kč

23 659 Kč

60 000 Kč

14 946 Kč

25 492 Kč

80 000 Kč

16 779 Kč

29 158 Kč

100 000 Kč

18 612 Kč

32 824 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z tabulky vidíme, že náhradový poměr u invalidního důchodu druhého stupně, a zejména u starobního důchodu je značně vyšší než u invalidního důchodu prvního stupně.

  • Při průměrné hrubé mzdě 20 000 Kč a době pojištění 47 let je náhradový poměr 56,4 % (11 280 Kč : 20 000 Kč) u invalidního důchodu druhého stupně a 90,8 % (18 160 Kč : 20 000 Kč) u starobního důchodu.
  • Při průměrné hrubé mzdě 100 000 Kč potom 18,6 % (18 612 Kč : 100 000 Kč) u invalidního důchodu druhého stupně a 32,8 % (32 824 Kč : 100 000 Kč) u starobního důchodu.  

Čtěte také: Proč nemůže být invalidní důchod prvního stupně 20 tisíc korun?

Pokles náhradového poměru je vysoký

Zejména pro lidi s vyššími příjmy je výpočet invalidního důchodu prvního stupně nevýhodný, neboť pokles náhradového poměru při výpočtu invalidního důchodu prvního stupně je výrazně vyšší než u invalidního důchodu druhého stupně, invalidního důchodu třetího stupně i u starobního důchodu.

Tip: Jakou pracovní smlouvu můžete uzavřít, když jste v invalidním důchodu?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY