Základní čísla pro starobní důchod v roce 2024

15.12.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro přiznání starobního důchodu je nutné splnit zákonné podmínky a následná výpočtová formule se každoročně mění. Podívejme se na starobní důchod v příštím roce optikou nejdůležitějších čísel.

Nárok na starobní důchod vzniká při dosažení řádného důchodového věku a získání alespoň minimální doby pojištění, bez splnění těchto dvou podmínek nemůže být měsíční starobní důchod přiznán. Samotná výše starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, přičemž při výpočtu platí, že čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. Co je o dobré vědět o starobním důchodu v příštím roce?

Zdroj: Shutterstock

Krácení za předčasnost – 1,5 %

Při výpočtu předčasného důchodu dochází ke krácení výpočtového základu. V roce 2024 činí krácení za předčasnost 1,5 % za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. S ohledem na výši krácení tedy není jedno, zda se odejde do předčasného důchodu dříve např. o 360 kalendářních dní (krácení za 4× započatých 90 dní předčasnosti), nebo o 361 kalendářních dní (krácení za 5× započatých 90 dní předčasnosti).

Urychlení odchodu do důchodu – 3 roky

V roce 2024 je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Ještě do konce září 2023 mohli občané, kteří dosáhli věku 60 let, odejít do předčasného důchodu např. i o více než čtyři a půl roku.

Tip: Spočítejte si, jaký je váš řádný důchodový věk

Minimální doba odvodu pojistného – 35 let 

Pro přiznání řádného starobního důchodu ke dni dosažení důchodového věku musí žadatelé získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Do doby pojištění se započítávají nejenom období, kdy je ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu).

Nárok na předčasný důchod – 40 let pojištění

Zájemci o předčasný důchod musejí z důvodu legislativních změn získat od října 2024 minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let, jinak jim nemůže být předčasný důchod přiznán. Do účinnosti této legislativní změny je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou citelně přísnější než před zákonnými změnami.

 

Věk muže při odchodu do důchodu – 64 let a 2 měsíce

Řádný důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a sjednocuje. Aktuálně se ještě u žen zohledňuje počet vychovaných dětí. Např. muži narození v roce 1960 mají řádný důchodový věk 64 let a 2 měsíce. Většina mužů, kteří budou odcházet do řádného starobního důchodu v roce 2024, se tak narodila právě v roce 1960. U žen to není tak jednoznačné, záleží na počtu vychovaných dětí.

Zápočet za odpracované roky – 67,5 %

Každý ukončený celý rok pojištění znamená zápočet výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu) z 1,5 %. Např. při získání doby pojištění v rozsahu 45 let pojištění tak zápočet činí 67,5 % (45 let × 1,5 %). U průměrné mzdy za odpracované roky ve výši 40 000 Kč činí výpočtový základ 24 717 Kč, a při získání doby pojištění v rozsahu 45 let je tedy procentní výměra důchodu 16 684 Kč (24 717 Kč × 67,5 %).

Tip: Špatné načasování předčasného důchodu se ještě více „prodraží“

Výchovné za každé dítě – 500 Kč

Celkovou částku starobního důchodu, řádného i předčasného, zvyšuje výchovné. I v roce 2024 činí 500 Kč na každé dítě. Zpravidla mají nárok na výchovné ženy, muži výjimečně při splnění zákonných podmínek.

Základní výměra důchodu od ledna – 4400 Kč

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Měsíční částka základní výměry státního důchodu je stejně vysoká ve všech případech a v roce 2024 bude činit 4400 Kč. Na výši základní výměry důchodu nemá vliv průběh pojištění. Odpracované roky a odvedené sociální pojištění v produktivním věku ovlivňuje pouze procentní výměru důchodu.

 

První redukční hranice vyměřovacího základu – 19 346 Kč

Základním vstupním údajem pro výpočet důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají příslušnými koeficienty. Do první redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %. V roce 2024 je první redukční hranicí částka 19 346 Kč.

Druhá redukční hranice vyměřovacího základu – 175 868 Kč

Ve druhé redukční hranici se osobní vyměřovací základ započítává z 26 %, v roce 2024 je druhou redukční hranicí od 19 346 Kč do 175 868 Kč. K částce osobního vyměřovacího základu nad 175 868 Kč se při výpočtu důchodu v roce 2024 již nepřihlíží.

Tip: Kalkulačka důchodu pro rok 2024

Maximální možný důchod – 46 000 Kč

Legislativou je maximální částka starobního důchodu stanovena pouze nepřímo právě nehodnocením osobního vyměřovacího základu nad limit. Nejvyšší možný starobní důchod přiznaný v roce 2024 tak při nadstandardních příjmech závisí pouze na získané době pojištění, např. při získání doby pojištění v rozsahu 46 let činí 45 829 Kč. Mít důchod nad 46 000 Kč je tak opravdu výjimečné.


Čtěte také: 

Jak bude vypadat váš důchod, když jste celý život pracovali za minimální mzdu

Porovnání výše důchodu při čerpání předčasné penze a využití předdůchodu

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 38 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY