Porovnání výše důchodu při čerpání předčasné penze a využití předdůchodu

09.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Z důvodu zpřísnění podmínek pro výpočet předčasného důchodu je využití předdůchodu finančně výhodnější než před účinností legislativních změn. Podívejme se na praktické příklady a výpočty v roce 2024.

Od října je krácení u předčasného důchodu vždy 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Odchod do předčasného důchodu od účinnosti legislativních změny přináší vyšší finanční ztráty, než tomu bylo ještě např. v září. Rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem je aktuálně vyšší.

Zdroj: Shutterstock

Předdůchod a odchod do řádného důchodu

Při čerpání předdůchodu, tedy vlastních naspořených peněz na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření až do řádného důchodového věku, se lze vyhnout krácení za předčasnost, což je vzhledem k legislativním změnám ještě významnější než dříve.

Při využití předdůchodu je nutné počítat s tím, že z důvodu jeho čerpání se nesnižuje osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá mzda v současné hodnotě), ale současně samotná doba čerpání předdůchodu nepatří mezi náhradní dobu pojištění, a nezvyšuje tedy rozhodnou dobu pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu.

 

Praktický příklad

Pan Zdeněk odejde v roce 2024 do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve (přesně o 1080 dní). Krácení výpočtového základu činí 18 % (12 × 1,5 %). Původně chtěl pan Zdeněk pracovat až do řádného důchodového věku, ale nakonec se z rodinných důvodů rozhodl odejít do předčasného důchodu. Osobní vyměřovací základ pana Zdeňka je 43 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 43 let. Panu Zdeňkovi bude v roce 2024 přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 16 257 Kč.

Pan Karel odejde v roce 2024 do řádného starobního důchodu, přičemž poslední tři roky čerpal předdůchod. Osobní vyměřovací základ bude mít pan Karel rovněž 43 000 Kč (předdůchod mu osobní vyměřovací základ nesnížil) a dobu pojištění také 43 let (předdůchod mu dobu pojištění nezvýšil). Panu Karlovi bude přiznán měsíční řádný starobní důchod ve výši 20 846 Kč. Z důvodu využití předdůchodu bude mít měsíční částku státního důchodu vyšší o 4589 Kč, než kdyby odešel do předčasného důchodu, na druhou stranu významnou část naspořených peněz vyčerpá pan Karel před odchodem do starobního důchodu.

Tip: Kalkulačka předčasného důchodu 2023

Porovnání u jednotlivých příjmů

V následující tabulce máme pro názornost vypočten předčasný důchod v roce 2024 při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní, aby se provedlo krácení za 12× započatých 90 kalendářních dní, a řádný starobní důchod, pokud je čerpán tři roky předdůchod, vždy při získání doby pojištění v rozsahu 43 let a u různých průměrných mezd. To znamená, že:

  • osobní vyměřovací základ je v obou případech stejně vysoký, neboť z důvodu čerpání předdůchodu nedochází k rozmělnění průměrné mzdy za odpracované roky,
  • získaná doba pojištění je rovněž v obou případech stejně vysoká, neboť samotné čerpání předdůchodu celkovou dobu pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu nezvyšuje.

Osobní

vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Předčasný důchod

(dříve o 1080 dní)

Řádný starobní

 důchod

Rozdíl

25 000 Kč

43 let

14 080 Kč

17 827 Kč

3747 Kč

30 000 Kč

43 let

14 685 Kč

18 666 Kč

3981 Kč

35 000 Kč

43 let

15 289 Kč

19 504 Kč

4215 Kč

40 000 Kč

43 let

15 894 Kč

20 343 Kč

4449 Kč

45 000 Kč

43 let

16 498 Kč

21 181 Kč

4683 Kč

50 000 Kč

43 let

17 103 Kč

22 020 Kč

4917 Kč

60 000 Kč

43 let

18 312 Kč

23 697 Kč

5385 Kč

80 000 Kč

43 let

20 730 Kč

27 051 Kč

6321 Kč

100 000 Kč

43 let

23 148 Kč

30 405 Kč

7257 Kč

130 000 Kč

43 let

26 775 Kč

35 436 Kč

8661 Kč

160 000 Kč

43 let

30 402 Kč

40 467 Kč

10 065 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

S ohledem na měsíční částky předčasného důchodu a řádného důchodu z tabulky názorně vidíme, že z čerpání předdůchodu více profitují lidé s vyššími příjmy, kteří mají i v produktivním věku dostatečné prostředky k vytvoření dostatečně vysokých úspor na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Z důvodu zpřísnění podmínek pro předčasné důchody atraktivita využití předdůchodu ještě stoupla, zejména pro lidi s nadprůměrnými příjmy.


Čtěte také: Deset nepravd o předdůchodu

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 26 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY