Kdy se nezvýší penze při práci v důchodu?

04.01.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Starobní důchodci mohou pobírat státní důchod a pracovat, při splnění zákonných podmínek se jim díky tomu zvýší státní důchod. Ve kterých případech však výdělečná činnost nemá vliv na výši starobního, invalidního nebo vdovského důchodu?

V řádném důchodovém věku je možné vykonávat bez omezení výdělečnou činnost. Starobní důchodci mohou pracovat nebo podnikat a současně pobírat státní důchod. V případě výkonu výdělečné činnosti, ze které je odváděno sociální pojištění, v důchodu po dobu 360 kalendářních dní dochází na základě podané žádosti ke zvýšení důchodu. Výpočtový základ se zvyšuje o 0,4 % za každých takto získaných 360 kalendářních dní. Důchod se může zvýšit z důvodu výdělečné činnosti v důchodu vícekrát.

Předčasný důchod vs. řádný starobní důchod

Pan Konečný odešel do předčasného důchodu. Po dosažení řádného důchodového věku však začal opět pracovat na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou a z hrubé mzdy mu bylo odváděno sociální pojištění. Výdělečná činnost v předčasném důchodu je omezena pouze do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile pan Konečný dosáhl řádného důchodového věku, tak mohl bez omezení začít pracovat. Protože pan Konečný odpracoval více než 360 dní, tak si požádal na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení o zvýšení důchodu.

DPP a zvýšení důchodu

Penzistka Vodáková pracuje současně pro dva zaměstnavatele. Pro oba na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Protože je hrubá odměna u každého zaměstnavatele 10 000 Kč a méně, tak se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění. Paní Vodákové nemůže být tedy zvýšen starobní důchod, neboť ji nebylo z dohod odváděno sociální pojištění.

Kdy můžete zažádat o zvýšení důchodu

(foto: Shutterstock)

 

Může OSVČ zažádat o zvýšení důchodu?

Paní Nováková je v řádném starobním důchodu a podniká. Výkon samostatné výdělečné činnosti v řádném starobním důchodu je pro účely placení sociálního pojištění považován za vedlejší činnost. Když je hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se neplatí sociální pojištění. Paní Nováková přitom měla hrubý zisk vždy do limitu. Proto paní Nováková nemá nárok na zvýšení svého starobního důchodu. Za celý rok 2022 se sociální pojištění platit nebude, když hrubý zisk nepřekročí 93 387 Kč.

Vdovský důchod se nezvyšuje

Pracující vdova pobírající po zemřelém manželovi vdovský důchod nemá nárok na zvýšení vdovského důchodu, i když odvádí ze své hrubé mzdy vysoké odvody na sociálním pojištění. Výše mzdy nebo zisku vdovy nemá vliv na měsíční částku vdovského důchodu. Vdovský důchod se vypočítává z částky důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. Pro přiznání vdovského důchodu musí být splněny zákonné podmínky. Stejná legislativní úprava platí samozřejmě i pro vdovecké důchody, které pobírají vdovci po zemřelých manželkách. Vyšší vlastní příjmy vdovy se potom samozřejmě pozitivně projeví na výpočtu jejího vlastního starobního důchodu.

Pracující invalidní důchodci

Zejména pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně je vhodné během pobírání státního invalidního důchodu pracovat a z příjmu odvádět sociální pojištění. Nejenom, že dochází ke zvýšení životní úrovně, protože měsíční částka invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně je nedostačující, ale rovněž dochází ke zvýšení doby pojištění pro výpočet starobního důchodu. Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně totiž nepatří mezi náhradní doby pojištění pro důchodové účely. Jako náhradní doba pojištění se hodnotí pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Přiznaný invalidní důchod se však z důvodu práce během pobírání invalidního důchodu nezvyšuje. V případě změny invalidity se však pobíraný invalidní důchod přepočítá.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 73 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY