Penzisté a platba sociálního pojištění

01.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výše odvodů na sociálním pojištění výrazně ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu. Jak to však mají s placením sociálního pojištění starobní penzisté?

Starobní důchodci pobírající pouze měsíční penzi sociální pojištění neplatí bez ohledu na výši důchodu. Zatímco dani z příjmu fyzických osob podléhá částka státního důchodu nad roční limit, tak u sociálního pojištění není stanoven žádný limit.

Práce na dohody

Penzisté si v praxi často přivydělávají prací na některou z pracovních dohod. Limit pro neplacení sociálního pojištění je přitom stejně vysoký jako u ostatních zaměstnanců. Z hrubé odměny z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti 3 499 Kč a méně. Při překročení limitu se již sociální pojištění platí.

Praktický příklad 1): sociální pojištění u DPP a DPČ

Paní Kristýna je v řádném starobním důchodu a současně si přivydělává prací na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele A s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč, na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele B s hrubou měsíční odměnou 6 000 Kč a na dohodu o pracovní činnosti pro zaměstnavatele C s hrubou měsíční odměnou 2 500 Kč. Ani z jedné odměny tedy neplatí paní Kristýna sociální pojištění. Limit pro neplacení sociálního pojištění se posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně.

Pracující důchodce a sociální pojištění 2020

Zdroj: Shutterstock

Pracovní smlouva

Řádní starobní důchodci nejsou při uzavírání pracovního poměru nijak limitováni. Mohou tedy pracovat na dobu neurčitou a mít nadstandardně vysokou hrubou mzdu. Z hrubé mzdy je jim v takovém případě odvedeno 6,5 % na sociálním pojištění a dalších 24,8 % na sociálním pojištění za ně platí zaměstnavatel.

Při práci pro více zaměstnavatelů současně se odvádí sociální pojištění z obou hrubých mezd. Sazba sociálního pojištění je stejná i při práci na zkrácený úvazek. Sociální pojištění se odvádí do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Z hrubé mzdy nad limit se již sociální pojištění neplatí. Pro rok 2021 činí maximální vyměřovací základ 1 701 168 Kč. Výkon výdělečné činnosti, ze které je odváděno sociální pojištění v řádném starobním důchodu, však zvyšuje měsíční starobní důchod, a sice o 0,4 % výpočtového základu za každých odpracovaných 360 kalendářních dní.

Praktický příklad 2): zvýšení starobního důchodu

Paní Věra pracovala po celý kalendářní rok 2020 na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele XY. Z hrubé mzdy bylo paní Věře po celý rok odváděno sociální pojištění. Paní Věra si tedy požádá na místně příslušné OSSZ o zvýšení starobního důchodu.

 

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Výkon samostatné výdělečné činnosti ve starobním důchodu je pro účely placení sociálního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. To znamená, že při výpočtu sociálního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti a pokud je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Za celý kalendářní rok 2020 je limit pro neplacení sociálního pojištění u vedlejší samostatné výdělečné činnosti částka 83 603 Kč (pro rok 2021 je to již 85 058 Kč).

Praktický příklad 3): Důchod, vedlejší činnost a sociální pojištění

Řádný starobní důchodce pan Jan vykonával po celý rok 2020 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje měl ve výši 70 000 Kč. Pan Jan nebude z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění vůbec platit. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 však musí na místně příslušné OSSZ odevzdat ve standardním zákonném termínu.

Praktický příklad 4): Důchod a vysoké příjmy při vedlejší činnosti

Paní Gabriela vykonávala po celý rok 2020 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk za rok 2020 činí 820 000 Kč. Vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění činí 410 000 Kč (820 000 Kč x 50 %), tj. polovinu daňového základu. Roční sociální pojištění je 119 720 Kč (410 000 Kč x 29,2 %). I paní Gabriela má nárok na přepočítání důchodu.


Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 72 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY