Předdůchod a daně: kdo, co, jak a kolik?

23.02.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Během pobírání předdůchodu je možné mít libovolné vlastní příjmy, proto i předdůchodci mohou mít daňové povinnosti za rok 2017. Jak se vypočítává daň z příjmu? Jaký je rozdíl v placení zdravotního a sociálního pojištění?

Předdůchod nevyplácí stát, ale čerpají se vlastní naspořené finanční prostředky v doplňkovém penzijním spoření. Hlavní výhodou čerpání předdůchodu je skutečnost, že lze v předdůchodovém věku dříve přestat pracovat a přitom nebýt bez peněz a moci odejít až do nekráceného řádného starobního důchodu.

Při volbě předčasného důchodu, který vyplácí stát, je totiž nutné počítat s krácením za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se přitom provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Při dostatečných finančních úsporách v doplňkovém penzijním spoření je možné odejít do předdůchodu nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se pro účely předdůchodu posuzuje důchodový věk muže stejného ročníku narození.

Protože předdůchod nevyplácí stát, tak je možný i souběh předdůchodu a předčasného důchodu. V praxi však k takovému souběhu příliš nedochází, neboť předdůchod využívá většina lidí, aby nemusela odejít do předčasného důchodu.

Zaměstnání, podnikání nebo pasivní příjmy

Předdůchodci nejsou odkázání pouze na čerpání svých našetřených finančních prostředků na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, ale mohou mít i vlastní libovolné příjmy. Primárně je sice předdůchod výhodný v situaci, kdy nelze z různých důvodů pracovat až do řádného důchodového věku, ale někteří občané čerpají předdůchod, protože jejich příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti citelně poklesly a tyto příjmy by jim nestačily. I předdůchodci podávající daňové přiznání uplatní základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a případně další daňové slevy a daňové odpočty, na které mají nárok.

Jaké jsou podmínky předdůchodu?

(foto: Shutterstock)

Předdůchod a práce na zkrácený úvazek

Pan Zelený skončil koncem roku 2016 v zaměstnání na hlavní pracovní poměr a začal čerpat předdůchod z doplňkového penzijního spoření. V dubnu 2017 však začal pracovat pro zaměstnavatele ABC na zkrácený úvazek za 9 000 Kč měsíčně a od září ještě potom na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele XYZ za 8 000 Kč měsíčně. Časová pracovní náročnost je i při práci pro dva zaměstnavatele značně nižší, než v případě práce na plný úvazek před čerpáním předdůchodu. Protože pan Zelený pracoval od září současně pro dva zaměstnavatele a u obou zaměstnavatelů mu byla odvedena zálohová daň z příjmu, tak musí pan Zelený za rok 2017 podat daňové přiznání. Od obou zaměstnavatelů bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017.

Předdůchodem a OSVČ

Paní Dvořáčková odešla koncem roku 2016 do předdůchodu. Od července 2017 však zahájila samostatnou výdělečnou činnost, kterou vykonávala pouze pár hodin denně a sloužila pouze jako přivýdělek. Hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti za půl roku 2017 činil pouze 65 000 Kč. Paní Dvořáčková musí za rok 2017 podat daňové přiznání, ve kterém uplatní základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Protože měla paní Dvořáčková příjem ze samostatné výdělečné činnosti, tak musí za rok 2017 podat i přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Pro účely placení sociálního pojištění se v případě paní Dvořáčkové jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost a pro účely placení zdravotního pojištění o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při výpočtu sociálního pojištění za rok 2017 musí být dodržen minimální vyměřovací základ za 6 měsíců. Zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu za 6 měsíců. Předdůchodci jsou totiž pro účely placení zdravotního pojištění považováni za státní pojištěnce a samostatná výdělečná činnost je vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Při nižším zisku je tedy zdravotní pojištění při výkonu samostatné výdělečné činnosti v předdůchodu nižší, než kdyby se jednalo o hlavní samostatnou výdělečnou činnost.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DANĚ