5 výhod a nevýhod předdůchodu

06.04.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Už od roku 2013 je možné v případě dostatečných finančních úspor na doplňkovém penzijním spoření odejít do předdůchodu, a to až 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Jaké výhody a nevýhody přináší čerpání předdůchodu?

Předdůchod je zcela nový institut, který přinesla důchodová reforma. Vzhledem k prodlužování důchodového věku je řada občanů v předdůchodovém věku bez práce, právě v těchto případech občané přemýšlejí, zdali mají odejít do předdůchodu či nikoliv.

Jaké jsou podmínky pro čerpání předdůchodu?

  • Do předdůchodu lze odejít až 5 let před dosažením důchodového věku.
  • Předdůchod není to samé co předčasný důchod, v předčasném důchodu dostáváte peníze od státu, během předdůchodu čerpáte vlastní naspořené peníze a teprve poté odcházíte do státního důchodu.
  • Při čerpání předdůchodu je tak nutné mít naspořeno na doplňkovém penzijním spoření takovou částku, aby měsíční výplata z předdůchodu činila alespoň 30 % průměrné mzdy stanovené MPSV.
  • Pro rok 2018 byla průměrná mzda stanovena na částce 28 761 Kč, tedy výše předdůchodu musí být minimálně 8 629 Kč měsíčně

Výhody předdůchodu

1) Můžete přestat pracovat dříve

Prodlužování důchodového věku znemožňuje řadě občanů pracovat až do řádného důchodového věku. Horší zdravotní stav však nestačí na přiznání invalidního důchodu. Jiní občané v předdůchodovém věku mají v případě nezaměstnanosti problém najít práci. Řešením je předdůchod, kdy lze odejít do předdůchodu až 5 let před dosažením řádného důchodového věku (rozhodující je důchodový věk mužů dle ročníku narození).

2) Stát platí zdravotní pojištění

Občané v předdůchodu nemusí platit zdravotní pojištění (platí je stát) ani důchodové pojištění (předdůchod patří mezi vyloučené doby, do doby pojištění se však nezapočítává).

3) Budete mít vyšší důchod než při čerpání předčasné penze

Doba čerpání předdůchodu patří mezi vyloučené doby pojištění. Z tohoto důvodu bude řádný důchod vyšší než případný předčasný důchod. Výše důchodu závisí na době pojištění a osobním vyměřovacím základu. Přičemž osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno měsíční průměrná mzda, při výpočtu důchodu v roce 2018 za roky 1986 až 2017. Dřívější příjmy jsou násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. Kdyby nebyl předdůchod vyloučenou dobou, tak by měl občan za jeden rok předdůchodu příjem 0 Kč, protože neodváděl z příjmu důchodové pojištění. Nulový příjem by následně snížil průměrnou měsíční mzdu za všechny odpracované roky. Protože je však předdůchod vyloučenou dobou, tak čerpání předdůchodu nesnižuje průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky. Při odchodu do předčasného důchodu se penze krátí z důvodu předčasnosti. Proto bude řádný důchod při čerpání předdůchodu vždy vyšší než předčasný důchod.

4) Můžete kdykoliv začít pracovat

Některým občanům, kteří budou čerpat předdůchod se stane, že obdrží zajímavou pracovní nabídku, dostanou znovu chuť pracovat nebo budou chtít začít podnikat. V předdůchodu je to možné. Kdykoliv během pobírání předdůchodu lze začít opět pracovat nebo vykonávat výdělečnou činnost. Občané, kteří začnou v předdůchodu pracovat, si budou moci vybrat, zdali budou při výpočtu starobního důchodu počítat předdůchod jako vyloučenou dobu nebo zohlední příjem z výdělečné činnosti.

5) Nejdříve předdůchod, potom předčasný důchod

Předdůchod lze čerpat nejméně 2 roky. Proto je možné čerpat již 5 let před dosažením důchodového věku předdůchod a ten čerpat zmíněné dva roky. A následně 3 roky před dosažením řádného důchodového věku lze odejít do předčasného důchodu. V tomto případě „stačí“ mít naspořeno na doplňkovém penzijním spoření cca 207 tisíc Kč, čímž je čerpání předdůchodu snadněji dosažitelné než při čerpání 5 let.

Předdůchod a kolik musíte naspořit

(foto: Shutterstock)

Kdo a kolik čerpal předdůchod v roce 2017? 

Doplňkové penzijní spoření ve 4. čtvrtletí 2017
Celkový počet lidí, kteří si spořili na důchod 4 452 007
Počet lidí, kteří čerpali předdůchod 2 676
Průměrná výše vypláceného předdůchodu  9 189 Kč

zdroj: Asociace penzijních společností v ČR

Nevýhody předdůchodu

1) Předdůchod není pro všechny

Podmínky pro čerpání předdůchodu jsou pro řadu občanů nedosažitelné. Je potřeba mít dostatek financí na doplňkovém penzijním spoření (dříve penzijním připojištění). Předdůchod tak neřeší situaci občanů s nižšími příjmy, kteří si nevytvořili dostatečné úspory.

2) Vyčerpáme úspory před penzí

Kdo odejde do předdůchodu, ten vyčerpá vlastní finanční prostředky naspořené v doplňkovém penzijním spoření (dříve penzijním připojištění) ještě před odchodem do důchodu. Občané čerpající předdůchod 5 let, tak vyčerpají vlastní úspory ve výši cca 518 tisíc Kč. Přitom primárním cílem úspor bylo zabezpečit se na penzi, když výpočet státního důchodu je rok od roku méně výhodný. Vlastní úspory mají hrát významný finanční polštář v penzi, aby odchod do penze neznamenal citelný pokles životní úrovně. V prvních letech důchodu má občan nejvíce času a ještě dostatek sil se věnovat svým koníčkům a třeba cestovat, což je bez vlastních úspor problematické.

3) Řádný důchod bude nižší, než když budete pracovat

Výše důchodu závisí na získané době pojištění a osobním vyměřovacím základu. Kdo odejde do předdůchodu, tak získá nižší dobu pojištění než ten, kdo předdůchod nebude čerpat. Každý rok pojištění se započítává z 1,5 % z výpočtového základu.

  • Pan Novák odejde do předdůchodu o 4 roky před dosažením důchodového věku, a proto získá 38 let pojištění. Pan Novotný odejde do řádného důchodu, bude tedy pracovat o 4 roky déle naž pan Novák, doba pojištění pana Novotného bude 42 let. Při stejném příjmu tak bude mít pan Novotný vyšší důchod.

4) Předdůchod není valorizován

Všechny důchody (starobní, předčasný, vdovský, sirotčí, invalidní) jsou každoročně valorizovány. Při odchodu do předčasného důchodu se tedy penze každý rok zvyšuje. U předdůchodu tomu tak není, protože předdůchod není dávkou penzijního systému. Předdůchody se tedy nevalorizují.

5) Při evidenci na úřadu práce jste pojištěni

Předdůchod nezvyšuje dobu pojištění. Evidence na úřadu práce při splnění zákonných podmínek ano. Pokud má tedy občan nárok na podporu v nezaměstnanosti, je lepší být v evidenci na úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti než čerpat předdůchod. Doba evidence na úřadu práce patří při splnění zákonných podmínek mezi náhradní dobu pojištění. To znamená, že přestože občan neplatí sociální pojištění ze svého příjmu, tak je tato doba započtena do získané doby pojištění občana. Evidence na úřadu práce se započítává do doby pojištění pouze v omezeném rozsahu. Když občan podporu v nezaměstnanosti nepobírá a je nadále v evidenci úřadu práce, tak se tato doba započítává maximálně v rozsahu tří let.

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 119 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY