Pět výhod a nevýhod předdůchodu

25.01.2013 | Petr Gola, Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od letošního roku je možné v případě dostatečných finančních úspor na doplňkovém penzijním spoření odejít do předdůchodu, a to až 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Jaké výhody a nevýhody přináší čerpání předdůchodu?

Předdůchod je zcela nový institut, který přinesla důchodová reforma. Vzhledem k prodlužování důchodováho věku je řada občanů v předdůchodovém věku bez práce, právě v těchto případech občané přemýšlejí, zdali mají odejít do předdůchodu či nikoliv.

  • Do předdůchodu lze odejít až 5 let před dosažením důchodového věku. Posuzuje se přitom důchodový věk mužů. Důchodový věk tedy závisí na ročníku narození.
  • Při čerpání předdůchodu je nutné mít naspořeno na doplňkovém penzijním spoření (penzijní připojištění je potřeba přeměnit u penzijního fondu na doplňkové penzijní spoření) takovou částku, aby měsíční výplata z předdůchodu činila alespoň 30 % průměrné mzdy stanovenou MPSV (cca 7 800 Kč).

Čtěte také:
Pět výhod a nevýhod předčasného důchodu
Předdůchod a předčasný důchod není totéž
Přivýdělek v předčasném důchodu v roce 2013
Předčasný důchod v roce 2013


Výhody předdůchodu

1) Můžeme odejít dříve do důchodu

Prodlužování důchodového věku znemožňuje řadě občanů pracovat až do řádného důchodového věku. Horší zdravotní stav však nestačí na přiznání invalidního důchodu. Jiní občané v předdůchodovém věku mají v případě nezaměstnanosti problém najít práci. Řešením je předdůchod, kdy lze odejít do předdůchodu až 5 let před dosažením řádného důchodového věku (rozhodující je důchodový věk mužů dle ročníku narození).

2) Jsme pojištěni

Občané v předdůchodu nemusí platit zdravotní pojištění (platí je stát) ani důchodové pojištění (předdůchod patří mezi vyloučené doby, do doby pojištění se však nezapočítává).

3) Budeme mít vyšší důchod než při čerpání předčasné penze

Doba čerpání předdůchodu patří mezi vyloučené doby pojištění. Z tohoto důvodu bude řádný důchod vyšší než případný předčasný důchod. Výše důchodu závisí na době pojištění a osobním vyměřovacím základu. Přičemž osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno měsíční průměrná mzda, při výpočtu důchodu v roce 2013 za roky 1986 až 2012. Dřívější příjmy jsou násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. Kdyby nebyl předdůchod vyloučenou dobou, tak by měl občan za jeden rok předdůchodu příjem 0 Kč, protože neodváděl z příjmu důchodové pojištění. Nulový příjem by následně snížil průměrnou měsíční mzdu za všechny odpracované roky. Protože je však předdůchod vyloučenou dobou, tak čerpání předdůchodu nesnižuje průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky. Při odchodu do předčasného důchodu se penze krátí z důvodu předčasnosti. Proto bude řádný důchod při čerpání předdůchodu vždy vyšší než předčasný důchod.

4) Můžeme kdykoliv začít pracovat

Některým občanům, kteří budou čerpat předdůchod se stane, že obdrží zajímavou pracovní nabídku, dostanou znovu chuť pracovat nebo budou chtít začít podnikat. V předdůchodu je to možné. Kdykoliv během pobírání předdůchodu lze začít opět pracovat nebo vykonávat výdělečnou činnost. Občané, kteří začnou v předdůchodu pracovat si budou moci vybrat, zdali budou při výpočtu starobního důchodu počítat předdůchod jako vyloučenou dobu nebo zohlední příjem z výdělečné činnosti.

5) Nejdříve předdůchod, potom předčasný důchod

Předdůchod lze čerpat nejméně 2 roky. Proto je možné čerpat již 5 let před dosažením důchodového věku předdůchod a ten čerpat zmíněné dva roky. A následně 3 roky před dosažením řádného důchodového věku odejít do předčasného důchodu. V tomto případě „stačí“ mít naspořeno na doplňkovém penzijním spoření cca 187 tisíc Kč, čímž je čerpání předdůchodu snadněji dosažitelné než při čerpání 5 let.

Nevýhody předdůchodu

1) Předdůchod není pro všechny

Podmínky pro čerpání předdůchodu jsou pro řadu občanů nedosažitelné. Je potřeba mít dostatek financí na doplňkovém penzijním spoření (dříve penzijním připojištění). Předdůchod tak neřeší situaci občanů s nižšími příjmy, kteří si nevytvořili dostatečné úspory.

2) Vyčerpáme úspory před penzí

Kdo odejde do předdůchodu, ten vyčerpá vlastní finanční prostředky naspořené v doplňkovém penzijním spoření (dříve penzijním připojištění) ještě před odchodem do důchodu. Občané čerpající předdůchod 5 let, tak vyčerpají vlastní úspory ve výši cca 468 tisíc Kč. Přitom primárním cílem úspor bylo zabezpečit se na penzi, když výpočet státního důchodu je rok od roku méně výhodný. Vlastní úspory tak mají hrát významný finanční polštář v penzi, aby odchod do penze neznamenal citelný pokles životní úrovně. V prvních letech důchodu má občan nejvíce času a ještě dostatek sil se věnovat svým koníčkům a třeba cestovat, což je bez vlastních úspor problematické.

3) Řádný důchod bude nižší, než když budeme pracovat

Výše důchodu závisí na získané době pojištění a osobním vyměřovacím základu. Kdo odejde do předdůchodu, tak získá nižší dobu pojištění, než ten, kdo předdůchod nebude čerpat. Každý rok pojištění se započítává ze 1,5 % z výpočtového základu.

  • Pan Novák odejde do předdůchodu o 4 roky před dosažením důchodového věku, a proto získá 38 let pojištění. Pan Novotný odejde do řádného důchodu, bude tedy pracovat o 4 roky déle naž pan Novák, doba pojištění pana Novotného bude 42 let. Při stejném příjmu tak bude mít pan Novotný vyšší důchod.

4) Předdůchod není valorizován

Všechny důchody (starobní, předčasný, vdovský, sirotčí, invalidní) jsou každoročně valorizovány. Při odchodu do předčasného důchodu se tedy penze každý rok zvyšuje. U předdůchodu tomu tak není, protože předdůchod není dávkou penzijního systému. Předdůchody se tedy nevalorizují.

5) Při evidenci na úřadu práce jsme pojištěni

Předdůchod nezvyšuje dobu pojištění. Evidence na úřadu práce při splnění zákonných podmínek ano. Pokud má tedy občan nárok na podporu v nezaměstnanosti, je lepší být v evidenci na úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti než čerpat předdůchod. Doba evidence na úřadu práce patří při splnění zákonných podmínek mezi náhradní dobu pojištění. To znamená, že přestože občan neplatí sociální pojištění ze svého příjmu, tak je tato doba započtena do získané doby pojištění občana. Evidence na úřadu práce se započítává do doby pojištění pouze v omezeném rozsahu. Když občan podporu v nezaměstnanosti nepobírá a je nadále v evidenci úřadu práce, tak se tato doba započítává maximálně v rozsahu tří let.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 10 krát 5 0.5

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.