I důchodci mohou pobírat nemocenskou

23.04.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pracující penzisté mají při splnění zákonných podmínek nárok na nemocenskou. Jaké podmínky musí být splněny? Jak je nárok na nemocenskou omezen? Podívejme se na praktické příklady.

V případě pracovní neschopnosti náleží nemocenská, ale až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Výše nemocenské záleží na dosaženém rozhodném příjmu, výpočet nemocenské je u důchodců stejný jako u ostatních zaměstnanců. Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění. Pokud má pracující penzista příjem, ze kterého neplatí sociální pojištění, potom nemůže v případě nemoci pobírat nemocenskou. Sociální pojištění se neplatí např. z měsíční odměny do limitu při práci na dohodu o provedení práce nebo při práci na dohodu o pracovní činnosti.

DPP, pracující důchodce a nemocenská

Paní Krejčí je ve starobním důchodu a přivydělává si prací pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. U zaměstnavatele X má hrubou měsíční odměnu 10 000 Kč a u zaměstnavatele Y potom 8 000 Kč. Ani z jedné hrubé odměny není odváděno sociální pojištění, neboť limit se posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně. V případě pracovní neschopnosti nemá tedy paní Krejčí nárok na nemocenskou. Kdyby paní Krejčí měla měsíční odměny 10 001 Kč a více, tak by měla případně nárok na nemocenskou, neboť by ji bylo z hrubé odměny sraženo sociální pojištění.

Nemocenská pří příjmech z kapitálu

Paní Bláhová má v penzi vysoké příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu a z nájmu  dle § 9 zákona o dani z příjmu. Paní Bláhová musí tedy každoročně podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Ani z jednoho z těchto příjmů se neplatí sociální pojištění a nezakládá se účast na nemocenském pojištění. V případě nemoci nemůže tedy paní Bláhová pobírat nemocenskou.

Předčasný důchod a nemocenská

Paní Otáhalová je v předčasném důchodu. Do dosažení řádného důchodového věku nemůže mít paní Otáhalová příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, v opačném případě by nemohla současně pobírat předčasný důchod. Paní Otáhalová si tedy přivydělává na dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu. Předčasní důchodci tedy nemohou současně pobírat předčasný důchod a nemocenskou.

Nemocenská v důchodu

(foto: Shutterstock)

Délka nemocenské je u penzistů omezena

Příjemci starobního důchodu a invalidního důchodu třetího stupně mají nárok na nemocenskou od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 70 kalendářní dní, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání. V případě, že je podpůrčí doba nároku na nemocenskou vyčerpána v jednom roce, potom nevzniká nárok na výplatu nemocenské od 1. ledna následujícího roku.

Maximální délka nemocenské v důchodu

Paní Malá pobírá invalidní důchod I. stupně a pracuje na zkrácený úvazek. Ze zkráceného úvazku je paní Malé odváděno sociální pojištění. Paní Malá je nyní již čtvrtý měsíc v pracovní neschopnosti. Paní Malá má stále nárok na nemocenskou. Maximální podpůrčí 70denní doba se totiž vztahuje pouze na příjemce starobního důchodu a příjemce invalidního důchodu třetího stupně.

Výpověď a ochranná lhůta

Firma AB podala výpověď zaměstnanci Novému, který je již v řádném starobním důchodu, a zaměstnanci Středovi, který má ještě pět let do dosažení řádného důchodového věku. Oba pánové čtvrtý den po skončení pracovního poměru onemocní. Pan Nový nárok na nemocenskou mít již nemůže, neboť starobní důchodci mají nárok na nemocenskou pouze po dobu trvání zaměstnání. Panu Středovi nárok na nemocenskou vznikne, neboť dojde k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 54 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY