Co byste měli vědět o výdělku v předčasném důchodu v 9 bodech?

11.04.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ohledně vlastního příjmu platí pro předčasné důchodce jistá omezení. Jaká? Kdy platí i předčasný důchodce daň z příjmu nebo zdravotní pojištění? Jak dlouho příjmové omezení trvá?

Mnozí lidé odchází do předčasného důchodu. Důvody jsou různé, např. nemožnost najít pracovní uplatnění, zdravotní důvody nebo rodinné důvody. Za několik měsíců po přiznání předčasného důchodu však může být situace odlišná a někteří předčasní důchodci chtějí pracovat. Podívejme se na devět důležitých legislativních omezení.

1) Lze nastoupit i na standardní pracovní smlouvu, ale bez důchodu

V předčasném důchodu není možné mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění. V případě obdržení zajímavé pracovní nabídky na standardní pracovní poměr je však možné takovou nabídku přijmout, ale potom nelze po dobu výkonu takové práce pobírat předčasný důchod.

2) Omezení platí do dosažení důchodového věku

Příjmové omezení pro předčasné důchodce platí pouze do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak již není nijak příjmově limitován a může mít libovolně vysoký příjem i na standardní pracovní smlouvu.

3) Měsíční odměna musí být do limitu

Sociální pojištění se neplatí z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, když je měsíční odměna do limitu. Z měsíční odměny z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z měsíční odměny z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální pojištění, jestliže měsíční odměna je 2 499 Kč a méně.

4) Pracovat lze pro více zaměstnavatelů současně

Na pracovní dohody s měsíční odměnou do limitu mohou předčasní důchodci pracovat současně pro více zaměstnavatelů. Limit pro placení sociálního pojištění se totiž posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Práce v předčasném důchodu

(foto: Shutterstock)

5) I předčasný důchodce má nárok na slevu na poplatníka

Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka mají nárok i výdělečně činní předčasní důchodci. Měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč lze za podmínky podepsaného prohlášení k dani uplatnit i při práci na dohodu o provedení práce. Předčasní důchodci podávající daňové přiznání uplatní v daňovém přiznání daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu 24 840 Kč.

6) Pasivní příjmy mohou být libovolně vysoké

V předčasném důchodu je možné mít i nadstandardně vysoké příjmy z kapitálového majetku, nájmu nebo z prodeje nemovitosti. Z těchto příjmů se neplatí sociální pojištění. Pokud však není splněna některá ze zákonných podmínek pro daňové osvobození daného pasivního příjmu, tak je potřeba podat za daný rok daňové přiznání. I předčasnému důchodci může tedy vzniknout povinnost platit daň z příjmu.

7) Omezená samostatná výdělečná činnost

Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Výkon samostatné výdělečné činnosti v předčasném důchodu je považován za vedlejší činnost. Limitem pro celý kalendářní rok 2018 je částka 71 950 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

8) Zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti se platí

Z hrubého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se platí vždy zdravotní pojištění, není zde žádný limit pro neplacení. Předčasný důchodce vykonávající samostatnou výdělečnou činnost tedy neplatí sociální pojištění, ale zdravotní pojištění vždy. Zdravotní pojištění se platí ze skutečně dosaženého hrubého zisku, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní samostatné výdělečné činnosti.

9) Lze obdržet zpět daňovou vratku

Předčasní důchodci, kteří pracují na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a nemají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani (např. z důvodu práce pro dva zaměstnavatele současně), mohou sraženou daň z příjmu obdržet zpět (částečně nebo v plném rozsahu), když si podají daňové přiznání. Důvodem je uplatnění daňové slevy na poplatníka, popřípadě jiných daňových slev a daňových odpočtů.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY