Jak moc se může lišit zdanění z dohody o provedení práce?

09.04.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Zdanění při práci na dohodu o provedení práce se v praxi liší o desítky procent. Jak je to možné? Záleží totiž na více faktorech, nejenom na výši měsíční odměny. Podívejme se na vybraných 6 praktických příkladů.

Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak z měsíční odměny neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel. Na dohodu o provedení práce je možné pracovat současně pro více zaměstnavatelů. Pro jednoho zaměstnavatele je možné na základě dohody o provedení práce pracovat maximálně 300 hodin za rok. Jak moc se může lišit zdanění si ukážeme na několika příkladech.

1) DPP u druhého zaměstnavatele za 10 tisíc

Paní Vodáková pracuje na standardní pracovní smlouvu pro hlavního zaměstnavatele, u kterého má podepsáno prohlášení k dani. Současně si paní Vodáková přivydělává na dohodu o provedení práce pro druhého zaměstnavatele. Měsíční odměna činí 10 000 Kč. Čistá odměna na účet je 8 500 Kč, protože je z odměny odvedena 15% srážková daň. Prohlášení k dani lze mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Na základě podepsaného prohlášení k dani se uplatňují daňové slevy, na které je nárok, vždy alespoň daňová sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

2) DPP a starobní důchod

Penzistka Boháčková si přivydělává pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. U zaměstnavatele má podepsané prohlášení k dani. I starobní důchodci mohou mít podepsáno prohlášení k dani. Čistá odměna obdržená na účet je 10 000 Kč. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je daň z příjmu nulová. Hrubá odměna je do limitu, tak se neplatí ani sociální pojištění a zdravotní pojištění.

3) Práce na DPP během studia

Student Procházka si přivydělává současně na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele A a zaměstnavatele B. Hrubá odměna je u obou zaměstnavatelů 10 000 Kč. Prohlášení k dani podepsal student Procházka u zaměstnavatele A. Čistá odměna od zaměstnavatele A je tedy 10 000 Kč. Čistá odměna u zaměstnavatele B je 8 500 Kč, neboť je zde odvedena 15% srážková daň. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se neplatí ani z jedné odměny. Limit pro neplacení sociálního pojištění a zdravotního pojištění se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Pracující student a DPP

(foto: Shutterstock)

4) Místo důchodu práce na DPP

Pan Sýkora je v předdůchodovém věku a při ztrátě zaměstnání nechtěl odejít do finančně nevýhodného předčasného důchodu, proto přijal i práci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 20 000 Kč. Pan Sýkora podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani. Z hrubé odměny mu bude tedy odvedeno sociální pojištění ve výši 1 300 Kč (20 000 Kč x 6,5 %), zdravotní pojištění ve výši 900 Kč (20 000 Kč x 4,5 %) a daň z příjmu ve výši 1 950 Kč (20 000 Kč x 1,34) x 15 % - 2 070). Čistá odměna na účet tedy je 15 850 Kč (20 000 Kč – 1 300 Kč – 900 Kč – 1 950 Kč). Protože je z práce na dohodu o provedení práce odváděno sociální pojištění, tak se doba práce hodnotí pro důchodové účely jako doba pojištění a příjem ovlivňuje výši státního důchodu, současně vzniká např. nárok na případnou nemocenskou.

5) DPP do 10 tisíc

Paní Černá je rovněž v předdůchodovém věku a pracuje pouze na dohodu o provedení práce pro dva zaměstnavatele současně. U každého činí hrubá odměna 10 000 Kč. Čistá odměna na účet od prvního zaměstnavatele činí 10 000 Kč a u druhého 8 500 Kč.  Ani z jedné odměny není odváděno sociální pojištění, proto uvedený příjem a odpracovaná doba nemá žádný vliv na důchodové nároky. S ohledem na výši státního důchodu stojí za zvážení, zdali si má paní Černá platit dobrovolné důchodové pojištění. Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2018 činí 2 099 Kč. Paní Černá rovněž nemá vyřešen svůj vztah u zdravotní pojišťovny, proto si musí zdravotní pojištění platit sama jako osoba bez zdanitelných příjmů. V roce 2018 platí OBZP měsíčně 1 647 Kč (13,5 % z minimální mzdy 12 200 Kč).

6) DPP a rodičovská

Paní Koukalová je na rodičovské dovolené a přivydělává si na dohodu o provedení práce 10 000 Kč měsíčně. Paní Koukalová má vyřešen svůj pojistný vztah pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění. Pro důchodové účely se péče o dítě do 4 let považuje jako náhradní doba pojištění. Zdravotní pojištění platí za paní Koukalovou stát, neboť je státním pojištěncem. I paní Koukalová může u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a čistá odměna na účet bude ve výši 10 000 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ