Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?

22.09.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Z důvodu zvýšení minimální mzdy od ledna 2018 na 12 200 Kč se zvyšuje měsíční platba na zdravotním pojištění pro všechny osoby bez zdanitelných příjmů na 1 647 Kč. Podívejme se v praktických příkladech, koho se to týká.

Kdo není v registru své zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec, osoba bez zdanitelných příjmů nebo státní pojištěnec, ten je automaticky veden jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) s povinností platby na zdravotním pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2017 je to částka 1 485 Kč, příští rok to však již bude 1 647 Kč z důvodu zvýšení minimální mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč.

Zvýšení zdravotního pojištění 2018

(zdroj: pixabay) 

Kdy platí OBZP zdravotní pojištění?

Všechny OBZP musí platit měsíční platbu zdravotního pojištění do 8. dne následujícího měsíce. V praxi bývají OBZP mnohdy dlužníky na zdravotním pojištění, neboť si neplní své zákonné povinnosti. V takovém případě je nutné počítat s vyměřením penále (0,05 % denně za každý den prodlení). Zdravotní pojišťovny věnují vymáhání svých pohledávek velkou pozornost, dluhy mohou vymáhat dlouhodobě. Naděje na promlčení je minimální, neboť promlčecí lhůta je desetiletá. Všechny OBZP by měly platit zdravotní pojištění měsíčně řádně a včas.

Praktický příklad 1): pracovní smlouva jen část měsíce

Paní Otáhalová pracovala na hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele XY do 20. září 2017. Do nového zaměstnání nastoupí od 2. října 2017. Přestože během měsíce září nebyla zaměstnána po celý měsíc, tak má za září vyřešen pojistný vztah a za několik dní v září, kdy se nebude registrovat na úřadu práce, nebude platit zdravotní pojištění.

Praktický příklad 2): studenti VŠ starší 26 let

Student Boháč (27 let) stále studuje na vysoké škole. Musí si však platit zdravotní pojištění, neboť stát platí zdravotní pojištění za studenty maximálně do 26 let věku. 

Praktický příklad 3): žena v domácnosti

Paní Vránová je v domácnosti, její syn má 9 let. Protože nesplňuje podmínku péče o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, tak není považována pro účely placení zdravotního pojištění za státního pojištěnce a musí si sama platit zdravotní pojištění jako OBZP.

Praktický příklad 4): kapitálové příjmy

Pan Vašků má vysoké pravidelné kapitálové příjmy, žádné jiné příjmy nemá. Z kapitálových příjmů se zdravotní pojištění neplatí. Pan Vašků je rovněž pro účely placení zdravotního pojištění považován za OBZP a musí si sám platit zdravotní pojištění.

Praktický příklad 5): odchod do důchodu

Paní Horáková zdědila několik nemovitostí, a tak žije pouze z příjmů z pronájmu. Z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se zdravotní pojištění neplatí, paní Horáková si tedy musí sama platit zdravotní pojištění jako OBZP. Paní Horáková je v předdůchodovém věku. Jakmile odejde do starobního důchodu (paní Horáková potřebnou dobu pojištění získá, neboť pouze z pronájmu žije jen pár let), tak již nebude považována za OBZP, neboť pro účely placení zdravotního pojištění bude státním pojištěncem (příjemcem státního důchodu) a zdravotní pojištění za paní Horákovou budu platit stát.

Praktický příklad 6): nezaměstnaný

Pan Kubík byl sankčně vyřazen z evidence na úřadu práce. Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Po sankčním vyřazení z evidence na úřadu práce si však bude muset pan Kubík sám platit zdravotní pojištění jako OBZP, neboť pro účely placení zdravotního pojištění nebude ani zaměstnancem, ani osobou samostatně výdělečně činnou ani státním pojištěncem.

Praktický příklad 7): DPP do 10 tisíc

Paní Šerá pracuje současně na dvě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč pro dva zaměstnavatele. Ani z jedné hrubé odměny není paní Šeré odváděno zdravotní pojištění, a protože není paní Šerá pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem, tak si musí sama platit zdravotní pojištění jako OBZP.


Čtěte také:

Jak vyrovnat dluhy na zdravotním pojištění?

Platba zdravotního pojištění u studentů nad 26 let 

5 rozdílů sociálního a zdravotního pojištění 


Praktický příklad 8): cestování v zahraničí a zdravotní pojištění

Slečna Michalcová se rozhodla, že tři měsíce bude různě cestovat a zdokonalovat si cizí řeči. Stále bude zdravotně pojištěna v Česku a v registru své pojišťovny bude vedena jako OBZP. I když se slečna Michalcová nebude tři měsíce zdržovat v Česku, tak bude stále v Česku zdravotně pojištěna s povinností placení zdravotního pojištění.

Praktický příklad 9): předdůchod

Paní Slováková pobírá měsíční předdůchod ze své smlouvy o doplňkovém penzijním připojištění. Během pobírání předdůhodu si přivydělává na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 8 000 Kč. Paní Slováková si sama zdravotní pojištění jako OBZP neplatí. Příjemci předdůchodu jsou pro účely placení zdravotního pojištění považováni za státní pojištěnce. Příjemci předdůchodu mohou přitom neomezeně pracovat, čerpají totiž vlastní naspořené peníze.

Praktický příklad 10): práce na černo

Pan Liška pracuje na černo. V registru své zdravotní pojišťovny tak není veden jako zaměstnanec, ale jako OBZP. Z příjmu pan Liška zdravotní pojištění neplatí, ale musí si ho platit jako OBZP. Práce na černo se však panu Liškovi nehodnotí pro důchodové a nemocenské účely. Při prokázání práce na černo navíc hrozí vysoké sankce nejenom zaměstnavateli, ale i panu Liškovi.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ