Co dělat, když dlužíte zdravotní pojišťovně?

15.09.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění musí být vždy řádně a včas placeno. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají a nedoplatky vymáhají. Řešením pro dlužníky může být sjednání splátkového kalendáře. Co je dobré o této možnosti vědět?

Dlužníky na zdravotním pojištění mohou být nejenom zaměstnavatelé, ale i osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby bez zdanitelných příjmů. Zaměstnanci mající příjmy pouze ze závislé činnosti nemohou být za dobu trvání zaměstnaneckého poměru dlužníky na zdravotním pojištění, neboť veškeré povinnosti spojené s platbou zdravotního pojištění jsou na zaměstnavateli. Za neplacení zdravotního pojištění je v takových případech sankciován zaměstnavatel.

Penále je vysoké

Za každý den prodlení s platbou zdravotního pojištění je předepsáno penále, přičemž sazba zdravotního pojištění činí 0,05 % z dlužného pojistného denně. Penále je tedy vysoké a neplnění zákonných povinností se následně prodraží. Všechny zdravotní pojišťovny působící na trhu věnují vymáhání dlužného zdravotního pojištění velkou pozornost, šance na promlčení pojistného je navíc vzhledem k desetileté promlčení lhůtě minimální. Rozhodně se vyplatí se zdravotní pojišťovnou spolupracovat a nepříjemnou finanční situaci řešit. Dluhy totiž může zdravotní pojišťovna vymáhat dlouhodobě a bývalému živnostníkovi mohou být prováděny srážky ze zaměstnání i několik let po ukončení samostatné výdělečné činnosti. Změnou zdravotní pojišťovny se dluhy nemažou a stará zdravotní pojišťovna bude své pohledávky dále vymáhat.

Neplacení zdravotního pojištění

Podání žádosti o splátkový kalendář

Dlužníci na zdravotním pojištění by měli ve složitých finančních problémech hledat řešení. Jednou z možností je podání žádosti o splátkový kalendář a postupná úhrada dluhu ve splátkách. Předejde se tak případné exekuci a dalšímu nárůstu dluhů. Na dohodu o splátkách však není automatický nárok. Zdravotní pojišťovny mají svá interní pravidla, za jakých podmínek a kdy mohou splátkový kalendář povolit. Aktivní přístup dlužníka však výrazně zvyšuje naději na možnou úhradu dluhu ve splátkách.

Penále roste i během splácení penále

I když je splátkový kalendář se zdravotní pojišťovnou sjednán, tak je potřeba počítat s tím, že z dlužného pojistného spláceného formou splátkového kalendáře stále narůstá v počítačovém systému zdravotní pojišťovny penále. Sazba penále je přitom i během splácení splátkového kalendáře stejná. Většinou je však dlužné penále během splátkového kalendáře vyčísleno až po splnění sjednaných podmínek ve splátkovém kalendáři a plátce si může proti tomuto vyčíslenému penále podat žádost o prominutí penále, přičemž postup při řešení žádosti o prominutí penále je v takových případech pro plátce příznivý.


Vše, co potřebujete vědět o placení a neplacení zdravotního pojištění v roce 2017:


Sjednání splátkového kalendáře a žádost o prominutí penále

Dlužné pojistné na zdravotním pojištění nemůže být nikdy prominuto ani sníženo. Vyčíslené dlužné penále však může být na základě podané žádosti v zákonné lhůtě prominuto nebo sníženo, základní podmínkou je uhrazení veškerého dlužného pojistného. Jestliže je však na dlužné pojistné sjednán splátkový kalendář, tak nelze čekat s podáním žádosti o prominutí penále vyměřeného již platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků až do uhrazení poslední splátky. V takovém případě by byla promeškána zákonná lhůta pro podání žádosti. Správný postup je tedy sjednání splátkového kalendáře na dlužné pojistné a současné podání žádosti o prominutí vyměřeného penále. Zdravotní pojišťovny se potom zabývají žádostí o prominutí penále až po splnění splátkového kalendáře. Jestliže je penále vyměřené platebním výměrem, potom je nutné podat žádost o prominutí penále v zákonné 15. denní lhůtě, při vyměření výkazem nedoplatků potom v zákonné 8. denní lhůtě.

Je nutné platit i běžné pojistné

Při sjednání splátkového kalendáře je potřeba řádně plnit uzavřené podmínky, jinak zdravotní pojišťovny přistupují ke standardnímu vymáhání. Během splácení starých závazků (pojistného, penále nebo pokut) je nutné platit i aktuální pojistné. Nestačí tedy měsíčně platit pouze sjednanou splátku pojistného, ale i aktuální měsíční pojistné, na což někteří plátci pojistného zapomínají.

(foto: Pixabay) Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ