Co když živnostník neplatí zdravotní pojištění?

24.04.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Některým živnostníkům se nedaří v jejich samostatné výdělečné činnosti a neplatí zdravotní pojištění. Neplacení zdravotního pojištění však znamená finanční problémy pro živnostníky i v budoucnu po případném ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Placení zdravotního pojištění včas a ve správné výši by měly všechny osoby samostatně výdělečně činné věnovat dostatek pozornosti. Za každý den prodlení je totiž v informačním systému zdravotní pojišťovny připisováno penále ve výši 0,05 % z dlužného pojistného. Když živnostník neřeší svoji situaci, tak musí v budoucnu zaplatit dlužné pojistné i penále. Jestliže nedojde k dobrovolné úhradě, tak zdravotní pojišťovny přistupují k exekučnímu vymáhání. Při dlouhodobé exekuci je následně velmi složité najít zpět finanční rovnováhu.

Zaměstnáním se dluhy nesmažou

Někteří živnostníci se mylně domnívají, že když samostatná výdělečná činnost netrvá celý rok, tak nelze při ukončení samostatné výdělečné činnosti dluhy za několik měsíců v daném roce vymáhat. Není tomu tak. Za každý měsíc samostatné výdělečné činnosti je nutné zaplatit zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. A to i v případě, že samostatná výdělečná činnost je ztrátová.

Praktický příklad

Podnikatelka Soukupová neměla za rok 2016 žádné závazky vůči své zdravotní pojišťovně. Splnila všechny své zákonné povinnosti. V prvních měsících roku 2017 však je ve ztrátě, neboť její hlavní obchodní partneři ji nezaplatili. Paní Soukupová ukončí tedy samostatnou výdělečnou činnost a od 1. června bude zaměstnankyní. Paní Soukupová se chybně domnívá, že když bude 7 měsíců v roce 2017 odvádět zdravotní pojištění jako zaměstnanec s nadprůměrnou mzdou, tak zdravotní pojišťovna nebude vymáhat nedoplatky za prvních pět měsíců roku 2017, kdy vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Není tomu tak, dluhy z výkonu samostatné výdělečné činnosti bude paní Soukupová muset uhradit, i když již samostatnou výdělečnou činnost nebude nevykonávat.

Změna zdravotní pojišťovny nemá vliv na dluhy

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za 12 kalendářních měsíců, vždy od 1. ledna nebo od 1. července. Když mají živnostníci dluhy na zdravotním pojištění, tak se změnou zdravotní pojišťovny před úhradou zdravotního pojištění neutečou. Zdravotní pojišťovny mohou své pohledávky vymáhat i po bývalých pojištěncích. Promlčení pojistného přitom nehrozí, neboť promlčecí lhůta pro předepsání pojistného a penále je desetiletá. Všechny zdravotní pojišťovny si své pohledávky velmi pečlivě hlídají a k promlčení pojistného dochází pouze výjimečně.

Praktický příklad

Pan Malý má dluhy z výkonu samostatné výdělečné činnosti u tří zdravotních pojišťoven, neboť v minulosti měnil zdravotní pojišťovnu vícekrát. Dlužné pojistné a penále budou po panu Malém vymáhat všechny tři zdravotní pojišťovny.

Dlouhodobé neplacení = zveřejnění dluhů

Podnikatelé a živnostníci neplatící dlouhodobě zdravotní pojištění mohou mít problém získat větší zakázku, neboť zdravotní problémy zveřejňují na internetu dlužníky na zdravotním pojištění. Nahlédnutí do seznamu je přitom zdarma a řada firem si v těchto seznamech ověřuje, zdali je jejich nový obchodní partner seriózní. Finanční hranice pro zveřejnění se u jednotlivých zdravotních pojišťoven liší. Např. VZP zveřejňuje dlužníky s pravomocnými dluhy nad 300 tisíc Kč, ZP MV ČR zveřejňuje dlužníky s pravomocnými dluhy nad 100 tisíc Kč.

Co když mám dluh u zdravotní pojišťovny?

Ideálním stavem pro živnostníky je platit zdravotní pojištění řádně a včas. Jestliže se z různých důvodů dostane živnostník do situace, že je mu zdravotní pojišťovnou předepsáno platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků pojistné a penále na zdravotním pojištění, tak je nejlepší danou situaci ihned řešit. Zkusit se zdravotní pojišťovnou domluvit na úhradě dluhu ve splátkách. Na uzavření dohody o splátkách není sice právní nárok, ale spolupracujícím živnostníkům vychází zdravotní pojišťovny vstříc. Jestliže je uhrazeno veškeré dlužné pojistné a je v zákonné lhůtě podána žádost o prominutí penále, tak může být vyměřené penále prominuto nebo alespoň částečně sníženo. I když se splácí dlužné pojistné ve splátkách, tak je nutné žádost o prominutí podat v 15denní lhůtě od obdržení platebního výměru na penále nebo v 8denní lhůtě od obdržení výkazu o nedoplatků. O opožděné žádosti nemůže zdravotní pojišťovna rozhodovat. Dlužné pojištění nemůže být nikdy prominuto ani sníženo. Dlužné pojistné je nutné uhradit vždy v plné výši.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ