5 mýtů ohledně prominutí zdravotního pojištění

08.09.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Dluhy na zdravotním pojištění nejsou pouze záležitostí zaměstnavatelů. Velké dluhy mají v praxi i živnostníci nebo občané neplatící zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Za jakých okolností je možné zdravotní pojištění prominout?

Zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou daní. Fyzické osoby se stávají dlužníky na zdravotním pojištění, pokud neplatí zdravotní pojištění jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) nebo OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). Osoby samostatně výdělečně činné musí platit měsíční zálohy. Výše měsíční zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha, která v letošním roce činí 1 823 Kč. Osobou bez zdanitelných příjmů jsou všichni občané, kteří nejsou v registru zdravotní pojišťovny vedeni jako zaměstnanci, OSVČ nebo státní pojištěnci (např. děti, penzisté, příjemci rodičovského příspěvku, osoby pečující o závislou osobu, občané v evidenci na úřadu práce). OBZP platí v letošním roce zdravotní pojištění ve výši 1 337 Kč měsíčně.


Povinnosti zaměstnavatelů na zdravotním pojištění
Na které dani platí živnostníci nejvíc?
Dva příjmy a zdravotní pojištění
Poslední prázdniny: Pohlídejte si při vstupu do světa dospělých zdravotní pojištění

Sankce za naplacení pojistného

V případě, že není zdravotní pojištění zaplaceno ve správné výši a včas, tak je zdravotní pojišťovnou předepsáno penále. Za každý den prodlení činí penále u zdravotního pojištění 0,05 %. Dlužné pojistné je následně včetně dlužného penále vymáháno exekučně. Spoléhat se na promlčení zdravotního pojištění rozhodně nelze, neboť ze zákona plyne desetiletá promlčecí lhůta, kterou si zdravotní pojišťovny velmi pečlivě hlídají.

Jak snížit dluh u zdravotní pojišťovny?

Celkovou dlužnou částku u zdravotní pojišťovny je možné snížit. Základem je však snaha problémy aktivně řešit a s pracovníky zdravotní pojišťovny komunikovat a v zákonné lhůtě si podat žádost o prominutí penále. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky velmi pečlivě hlídají a na svých stránkách zveřejňují seznamy dlužníků. Živnostník s vysokými pravomocnými dluhy tak musí počítat, že někteří zákazníci s ním raději nebudou spolupracovat, protože ho budou považovat za neseriózní. Prověření zákazníků v seznamech dlužníků zdravotních pojišťoven je totiž otázkou pár minut. Podívejme se na pět vybraných omylů ohledně podaní žádosti o prominutí penále na zdravotním pojištění.

1) Prominout je možné i dlužné pojistné

Zdravotní pojišťovny mohou při splnění zákonných podmínek snížit nebo prominout vyměřené penále. Dlužné pojistné nelze nikdy snížit nebo prominout. Dlužné pojistné musí být vždy uhrazeno. Když není zdravotní pojištění uhrazeno v plné výši, potom nemůže být žádosti o prominutí penále vyhověno ani částečně.

2) Na podání žádosti o prominutí je vždy dost času

Dlužníci, kterým bylo zdravotní pojišťovnou vyměřeno dlužné penále na zdravotním pojištění, by měli svoji situaci ihned řešit. Žádost o prominutí penále musí být podána včas, o opožděné žádosti o prominutí penále nemůže zdravotní pojišťovna rozhodnout. Když bylo penále vyměřeno platebním výměrem, potom je potřeba podat písemnou žádost o prominutí penále v zákonné 15. denní lhůtě. Jestliže bylo penále vyměřeno výkazem nedoplatků, potom je nutné podat písemnou žádost o prominutí penále v zákonné 8. denní lhůtě.

3) Odvolání nebo žádost jsou totéž

V praxi je rozdíl, zdali plátce pojistného podává žádost o prominutí penále nebo odvolání. Když je podána žádost o prominutí penále, potom plátce pojistného nemá námitek proti vyměření a vyčíslení penále, pouze z konkrétních individuálních důvodů žádá o prominutí tohoto penále. Naproti tomu při podání odvolání plátce pojistného nesouhlasí s vyměřením penále. Vždy je tedy nutné podávané písemnosti věnovat dostatek času a všechny důvody co nejpečlivěji formulovat.

4) Penále musí zdravotní pojišťovna alespoň snížit

Někteří plátci pojistného se domnívají, že když doplatí veškeré dlužné pojistné a podají si včas žádost o prominutí penále, tak jim musí zdravotní pojišťovny automaticky vyjít vstříc a alespoň penále snížit. Není tomu tak. Legislativou není stanoven nárok na prominutí či snížení penále na zdravotním pojištění. Každá zdravotní pojišťovna má vlastní pravidla a metodiku pro posuzování a projednávání jednotlivých žádostí. Plátci plnící dohody a snažící se aktivně řešit aktuálně nepříjemnou finanční situaci mají samozřejmě lepší výchozí pozici.

5) Dohoda o splátkách brání možnosti podání žádosti

Živnostníci nebo OBZP, které mají dluhy na pojistném a penále na zdravotním pojištění by měli danou situaci urychleně řešit. O úhradu dlužného pojistného mohou svoji zdravotní pojišťovnu požádat ve splátkách. Při aktivním přístupu plátce zpravidla zdravotní pojišťovny s tímto postupem souhlasí, přičemž měsíční výše splátky se posuzuje individuálně (dle příjmových možností, celkové výši dluhu, platební historii plátce...). Žádost o prominutí penále je však nutné podat vždy v zákonné lhůtě, i když ještě nebylo dlužné pojistné uhrazeno v plné výši a bude se platit dle splátkového kalendáře.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ