Pracovat pouze na dohodu o provedení práce bude méně výhodné

25.08.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Vládou schválené zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč zvýší osobám bez zdanitelných příjmů platby na zdravotním pojištění na 1 647 Kč měsíčně. Kdo je nejčastěji OBZP?

Zdravotní pojištění je v Česku povinnou daní a měsíčně musí zdravotní pojištění platit všichni občané. Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel, OSVČ platí měsíční zálohy (při výkonu hlavní činnosti vždy alespoň v minimální výši) a za státní pojištěnce (např. penzisty, děti, ženy na rodičovské dovolené) platí zdravotní pojištění stát. Občané, kteří nejsou v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako zaměstnanci, osoby samostatně výdělečné činné nebo státní pojištěnci, jsou automaticky vedeni jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). V této kategorii by přitom byli zařazeni u všech zdravotních pojišťoven, změna zdravotní pojišťovny nemá vliv na měsíční platby na zdravotním pojištění.

Měsíční platba OBZP

Všechny OBZP musí na zdravotním pojištění platit své zdravotní pojišťovně 13,5 % z minimální mzdy. V letošním roce činí minimální mzda 11 000 Kč, a proto OBZP platí na zdravotním pojištění 1 485 Kč měsíčně. Zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč od ledna příštího roku prodraží těmto lidem zdravotní pojištění na 1 647 Kč. Měsíčně zaplatí OBZP na zdravotním pojištění více o 162 Kč, za celý kalendářní rok o 1 944 Kč. OBZP musí zaplatit měsíční platbu zdravotního pojištění vždy do 8. dne následujícího měsíce.

OBZP a platba zdravotního pojištění

Výluka v pojištění musí být celý měsíc

Všechny OBZP musí plnit své oznamovací povinnosti vůči své zdravotní pojišťovně. Pro zařazení do kategorie OBZP musí rozhodné skutečnosti trvat celý kalendářní měsíc. Kdo je např. po část měsíce zaměstnancem, tak nemůže být za daný měsíc veden jako OBZP.

Praktický příklad: když měníte práci

Zaměstnanec Novák byl do 15. srpna zaměstnancem u firmy AB. Od 1. září nastoupí do nového zaměstnání. Kvůli dvěma týdnům se nechtěl pan Novák registrovat na úřadu práce. Pan Novák má u své zdravotní pojišťovny vyřešen pojistný vztah v srpnu i v září. Pro zařazení do kategorie OBZP by výluka v pojištění musela trvat celý kalendářní měsíc.

Kdo je v praxi nejčastěji veden jako OBZP?

Lidé, kteří pracují pouze na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, kteří nejsou pro účely placení zdravotního pojištění považováni současně za státní pojištěnce. A to i občané, kteří pracují na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou do limitu současně pro více zaměstnavatelů současně.

Praktický příklad: práce na DPP

Paní Svobodová pracuje současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Paní Svobodová nesplňuje žádnou z podmínek pro vedení v databázi své zdravotní pojišťovny jako státní pojištěnec. Z měsíční odměny z dohody o provedení práce se neplatí zdravotní pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Ani z jedné odměny se tedy paní Svobodové nestrhne zdravotní pojištění. Paní Svobodová si však musí sama platit zdravotní pojištění jako OBZP.


Kdo je OBZP


Neplacení pojistného se prodraží

Všechny zdravotní pojišťovny si velmi pečlivě hlídají své pohledávky a veškeré administrativní úkony směřující k zaplacení zdravotního pojištění se stále zrychlují. Když není zdravotní pojištění zaplaceno řádně a včas, tak je zdravotní pojišťovnou předepsáno i penále. Sazba penále u zdravotního pojištění činní 0,05 % z dlužného pojistného za každý den prodlení. I dlužné penále přitom vymáhají zdravotní pojišťovny i exekučně.

(foto: Pixabay) 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ