Kdo bude v roce 2017 platit více na zdravotním pojištění?

07.10.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože pro příští rok nedochází ke změnám sazeb zdravotního pojištění, tak budou v příštím roce platit na zdravotním pojištění více někteří zaměstnanci, živnostníci nebo lidé mající pouze pasivní příjmy. Podívejme se na praktické příklady, komu se zdravotní pojištění "prodraží".

Zdravotní pojištění se některým lidem od příštího roku zdraží ze dvou důvodů: z důvodu zvýšení minimální mzdy a z důvodu zvýšení průměrné mzdy. Některé platby na zdravotním pojištění jsou totiž od minimální mzdy a průměrné mzdy odvozeny.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Každý člověk, který není u své zdravotní pojišťovny zařazen jako zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec, je automaticky zařazen jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). V praxi jsou OBZP např.: studenti starší 26 let, ženy v domácnosti, které nepečují alespoň o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o dvě děti do 15 let, lidé pouze s pasivními příjmy (např. z pronájmu nebo z prodeje cenných papírů), zaměstnanci pracující pouze na dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Všechny OBZP musí platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy. Protože od příštího roku se zvyšuje minimální měsíční mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč, tak budou muset platit více na zdravotním pojištění všechny OBZP, a sice 1 485 Kč místo 1 337 Kč v letošním roce.

Praktický příklad

Paní Nováková pracuje současně pro dva zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele A i zaměstnavatele B pracuje na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Ani z jedné dohody o provedení práce neplatí paní Nováková a její zaměstnavatel zdravotní pojištění, a proto pro účely placení zdravotního pojištění nesplňuje paní Nováková statut zaměstnance. Paní Nováková je v registru své zdravotní pojišťovny vedena jako OBZP. Za leden 2017 bude muset paní Nováková do 8. února zaplatit poprvé vyšší měsíční platbu ve výši 1 485 Kč.

Živnostníci s hrubým ziskem do limitu

Kolik za celý kalendářní rok zaplatí osoby samostatně výdělečně činné na zdravotním pojištění, to závisí na dosaženém hrubém zisku v daném kalendářním roce. Když je však skutečný vyměřovací základ (polovina hrubého zisku) nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být zdravotní pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Za celý rok 2017 je přitom minimální vyměřovací základ vyšší než v roce 2016. Za celý rok 2017 činí minimální vyměřovací základ 169 392 Kč (14 116 Kč x 12 kalendářních měsíců).

Praktický příklad

Živnostnice paní Svobodová dosáhne za celý kalendářní rok 2017 hrubého zisku ve výši 273 680 Kč. Protože je skutečný vyměřovací základ 136 840 Kč (273 680 Kč x 50 %) nižší než minimální vyměřovací základ, tak bude zdravotní pojištění za rok 2017 vypočteno z minimálního vyměřovacího základu. Zdravotní pojištění za rok 2017 bude činit 22 868 Kč (169 392 Kč x 13,5 %). Za rok 2016 musela paní Svobodová při stejném hrubém zisku zaplatit 21 875 Kč. Meziročně zaplatí paní Svobodová na zdravotním pojištění více o 993 Kč.

Práce na zkrácený úvazek za mzdu nižší než 11 000 Kč

Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou pracovat za nižší měsíční mzdu než 11 000 Kč, ale jejich zdravotní pojišťovna bude muset stejně obdržet měsíčně na svůj účet zdravotní pojištění alespoň v částce 1 485 Kč (11 000 Kč x 13,5 %). Výjimkou jsou státní pojištěnci (např. studenti, penzisté, ženy na rodičovské dovolené), u kterých nemusí být minimální vyměřovací základ dodržen. Doplatek do minima je přitom na straně zaměstnance a zaměstnavatel platí na zdravotním pojištění vždy 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. Doplatek do minima mohou platit zaměstnavatelé, ale dobrovolně.

Praktický příklad

Zaměstnankyně Pokorná není pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem. Paní Pokorná pracuje v roce 2016 na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 9 100 Kč. Na zdravotním pojištění je paní Pokorné sraženo 518 Kč (1 337 Kč - (9 100 Kč x 9 %). V roce 2017 bude při stejné mzdě paní Pokorné na zdravotním pojištění sraženo 666 Kč (1 485 Kč - (9 100 Kč x 9 %). Zdravotní pojištění se paní Pokorné prodraží o 148 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ