Hodinová minimální mzda: V Česku 66 Kč, v Evropě i 300

12.04.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Hodinová minimální mzda v Česku v roce 2017 činí 66 Kč za hodinu. Oproti roku 2016 se zvýšila o 7,30 Kč. V západoevropských zemích však dosahuje minimální mzda více než 200 Kč za hodinu a v Lucembursku více než 300 Kč za hodinu. Jak vysoká je hodinová minimální mzda v EU v roce 2017?

Minimální mzda je zavedena ve 22 z 28 členských zemích Evropské unie. Legislativou není minimální mzda z členských zemí EU zavedena pouze v Dánsku, ve Finsku, v Itálii, na Kypru, v Rakousku a ve Švédsku. Např. v zemích Skandinávie je však minimální mzda stanovena zpravidla kolektivními smlouvami a i v Rakousku jsou regulovány určité profese. Minimální mzda je však zavedena i v mnohých vyspělých mimoevropských zemích, např. v USA, v Japonsku, v Austrálii nebo v Kanadě.

Význam minimální mzdy

Při správném nastavení minimální mzdy k průměrné mzdě v národním hospodářství a úrovní sociálních dávek, na které mají nárok dlouhodobě nezaměstnaní, plní minimální mzda důležitou motivační funkci, kdy zaměstnanci pracující za minimální mzdu mají dostatečně vyšší životní úroveň než lidé pobírající sociální dávky. Když je však minimální mzda příliš vysoká, potom se značně zvyšují mzdové náklady zejména zaměstnavatelům s vyšším podílem neodborné práce, což vede i k omezení nabídky takové práce a kumulaci pracovních činností na pracovištích. V západoevropských zemích dosahuje minimální mzda cca 40 % průměrné mzdy.


Čtěte také:
Kdo má vyšší důchod než mzdu?
Jak se změní vaše čistá mzda, když ČSSD zavede progresivní zdanění?
Kolik odvedeme ze mzdy v roce 2017?

Minimální mzda stoupla v 17 zemích

Od ledna 2017 stoupla minimální mzda v 17 členských zemích Evropské unie. Ze zemí, kde je minimální mzda legislativou stanovena se její výše nezvýšila pouze v Belgii (poslední změna od 1. června 2016), ve Velké Británii (poslední změna od 1. dubna 2016), v Řecku (poslední změna od 1. března 2012), v Litvě (poslední změna od 1. července 2016) a v Rumunsku (poslední změna od 1. července 2016). Ve většině zemí dochází k pravidelnému zvyšování minimální mzdy v závislosti na vývoji ekonomiky.

Kde je hodinová minimální mzda nejvyšší?

Členské země Evropské unie můžeme dle hodinové sazby minimální mzdy rozdělit do tří skupin.

  • Nejvyšší hodinová minimální mzda je v Lucembursku (11,27 €), ve Francii (9,76 €), v Nizozemí (9,52 €), v Belgii (9,28 €), v Irsku (9,25 €), v Německu (8,84 €) a ve Velké Británii (9,79 €).
  • V dalších zemích je již minimální mzda citelně nižší. Za zeměmi v první skupině následuje Slovinsko (4,65 €), Španělsko (4,29 €), Malta (4,25 €), Portugalsko (3,36 €) a Řecko (3,35 €).
  • Nejnižší minimální mzda je v Bulharsku (1,42 €), v Rumunsku (1,65 €), v Lotyšsku (2,25 €), v Litvě (2,32 €), v Maďarsku (2,35 €), v Česku (2,44 €), na Slovensku (2,50 €), v Chorvatsku (2,51 €), v Polsku (2,65 €) a v Estonsku (2,78 €).

U Česka byl pro přepočet použit průměrný kurz za rok 2016 v sazbě 27,034 euro za korunu. Po ukončení intervencí ČNB kurs koruny posiluje. Při použití kurzu 26,60 Kč/euro by úroveň minimální hodinové mzdy v Česku v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie byla vyšší, a sice 2,48.

Kde se minimální mzda nejvíce zvýšila?

Meziročně se hodinová minimální mzda v nominální hodnotě nejvíce zvýšila v Maďarsku (o 14,7 %, z 639 forintů na 733 forintů), v Bulharsku (o 14 %, z 2,43 leva na 2,77 leva), V Česku (o 12,4 %, z 58,70 korun na 66 korun), v Estonsku (o 9,4 %, z 2,54 euro na 2,78 euro), v Litvě (o 8,9 %, z 2,13 euro na 2,32 euro), v Polsku (o 8,1 %, z 10,69 zlotých na 11,56 zlotých) a ve Španělsku (o 8,1 %, z 3,97 euro na 4,29 euro). Mezi země s nízkým meziročním zvýšením minimální mzdy patří např. Francie (o 0,9 %, z 9,67 euro na 9,76 euro), Irsko (o 1,1 %, z 9,15 euro na 9,25 euro), Lucembursko (o 1,3 %, z 11,12 euro na 11,27 euro) nebo Nizozemí (o 1,7 %, z 9,36 euro na 9,52 euro).


Prameny:Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches Institut Deutschland - Mindestlohndatenbank 2017

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ