Již v lednu by mohly začít fungovat sousedské dětské skupiny. K poskytování služby stačí kurz chůvy

06.05.2024 | , Finance.cz
Spotřebitel


Sousedské dětské skupiny mají sloužit jako alternativa k současným dětským skupinám. V nejbližší době o nich bude jednat vláda.

O sousedských dětských skupinách (SDS) se začalo mluvit již během loňského roku, kdy MPSV poslalo návrh na jejich zřízení do připomínkového řízení. Návrh vychází i ze zavedené praxe v ostatních zemích (např. Rakousku a Německu), kde tento typ péče o předškolní děti funguje již několik let.

V současné době probíhá pod vedením MPSV inovativní pilotní projekt, který má přenést poznatky z praxe do chystané legislativy. V nejbližších dnech by měla o návrhu jednat vláda, poté poputuje do Poslanecké sněmovny.

Sousedské dětské skupiny mají rozšířit současné služby péče o předškolní děti a řešit tak nedostatečnou kapacitu volných míst v jeslích a školkách. V ČR je podle statistik nedostatek zařízení pro děti mladší 3 let. Tento nedostatek brání ženám ve vstupu na trh práce a zavedení sousedských dětských skupin by situaci mohlo zlepšit.

Zdroj: Depositphotos

Pro jaké děti jsou sousedské dětské skupiny určené?

Jejich hlavní odlišností od klasických školek a dětských skupin je to, že péče o děti bude probíhat v klasickém domácím prostředí, kde o ně bude pečovat pouze jedna osoba.

Nejvýše bude moci poskytovatel pečovat o 4 děti současně, do tohoto počtu se zahrnují i děti pečovatele.

Péče o děti v SDS je určena pro děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky, především však do věku 3 let.

„Návrh má pozitivní dopady na rodiny – je přínosný pro rodiče s dětmi, neboť zavedením nového typu služby – sousedské dětské skupiny – umožnuje větší flexibilitu rodičů při péči, podporuje jejich návrat do zaměstnání podle jejich rodinné a pracovní strategie,“ vysvětluje návrh zákona.

Založení sousedské dětské skupiny

Zájemce o provozování sousedské dětské skupiny může získat oprávnění k poskytování této služby jen na základě zápisu do evidence poskytovatelů Ministerstva práce a sociálních věcí. K výkonu péče o děti v sousedské dětské skupině budou muset poskytovatelé mít splněn minimálně kurz profesní kvalifikace chůvy pro děti v dětské skupině.

 

Nároky na provoz sousedské dětské skupiny

Hlavní místnost pro provozování skupiny musí mít minimálně 3 m2 prostoru na jedno dítě. Poskytovatel péče je taky povinen zajistit dětem přístup do venkovního prostředí. Nemusí jít nutně o zahradu spojenou s danou nemovitostí. Počítají se také například dětská hřiště nebo parky. Provozní doba musí činit nejméně 6 hodin denně.

Provozování skupiny nemá být podmíněno kontrolou ze strany hygienické stanice. K prostorům, kde má být služba poskytována, vyjádří stanovisko krajská pobočka Úřadu práce. Kontrola z Úřadu práce má kontrolovat pouze místnosti, do kterých má vstup dítě nebo rodič dítěte. Do soukromých místností úředníci z ÚP vstupovat nebudou.

Jestliže je v jednom objektu více než 6 dětí (např. více sousedských skupin), nesmí se sousedská skupina provozovat ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z něj nevede únikový východ přímo na volné prostranství.

Pokud tedy budou např. v objektu/stavbě umístěny dvě sousedské dětské skupiny po třech dětech, není nutné ze strany provozovatele plnit obecné podmínky dotýkající se více než 6 dětí v jedné stavbě/objektu.

Za porušení povinností souvisejících s vhodným prostorem pro provoz SDS může být poskytovateli uložena pokuta až do výše 30 000 Kč.

Musí poskytovatel zajistit také stravování?

Povinností poskytovatele není zajistit stravování. Má však povinnost zajistit to, aby bylo jídlo kde ohřát (mikrovlnná trouba) a uchovat (lednice). Pitný režim je poskytovatel povinen zajistit.

Sousedské dětské skupiny budou hradit rodiče i stát

Financovat sousedskou dětskou skupinu bude z části stát a z části rodič dítěte. Úhrada od rodiče nesmí překročit 1/3 měsíční minimální mzdy, tento příspěvek od rodičů bude převeden na denní sazbu. Příspěvek se stanoví jako podíl dvanáctinásobku třetiny minimální mzdy a koeficientu 261.

Podle současné minimální mzdy by tak maximální denní příspěvek od rodičů činil 290 Kč. Celkem měsíčně 6670 Kč (při 23 pracovních dnech).

Příspěvek ze strany státu bude určen na pokrytí mzdových a pojistných nákladů, nákladů na vzdělání a dalších provozních nákladů. Příspěvek na provoz bude v případě SDS poskytován ve stejné výši jako u klasických dětských skupin.

U dětí mladší věkové kategorie (6 měsíců – 3 roky) je státní příspěvek pro rok 2024 ve výši 529,01 Kč/den. U starších dětí je příspěvek ve výši 311,18 Kč/den. Sousedských dětských skupin se bude týkat převážně příspěvek pro mladší děti.

Sousedské dětské skupiny by mohly začít fungovat již od ledna 2025. Záleží, jak rychle návrh projde legislativním procesem.


Čtěte také:

Maximálně 200 tisíc. Tolik může mít jednotlivec naspořeno, pokud se rozhodne žádat o novou dávku

Příspěvek na péči bude u nově přidaného stupně závislosti navýšen o necelých 8000 korun měsíčně

Vysajou účet i do pár minut. „Šmejdi“ dál útočí na klienty tuzemských bank

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: Spotřebitel