Maximálně 200 tisíc. Tolik může mít jednotlivec naspořeno, pokud se rozhodne žádat o novou dávku

30.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo velkou reformu sociálních dávek. Jde o sloučení současných čtyř dávek do jedné. Velkou novinkou je také majetkový test, který se dosud dělal pouze u dávek hmotné nouze.

Podle MPSV je cílem nové úpravy sociálních dávek snížit riziko chudoby u zranitelných skupin obyvatelstva a zároveň motivovat ke zlepšování své majetkové situace vlastními silami ty, kteří nespadají do rizikových skupin a nic jim nebrání v tom zlepšit svůj majetkový stav. Finanční podpora tak má jít občanům, kteří ji skutečně potřebují.

Součástí úpravy je rovněž jednodušší administrativa. O novou sociální dávku, která sloučí čtyři současné dávky, se má žádat skrze jednu žádost. Jedná se o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Jednotná dávka se bude nazývat dávka státní sociální pomoci (DSSP).

V současnosti musí o každou dávku klient žádat zvlášť, tudíž také každou zvlášť dokládá. Žádosti jsou také přerozdělovány mezi více úředníků. Sloučení dávek v jednu by mělo přispět k tomu, aby klient nemusel dokládat informace, které již byly doloženy třeba pro jinou dávku.

Složitost dávek a časté legislativní změny mají nepříznivý vliv také na pracovníky Úřadu práce, na které je kladena nutnost neustálého vzdělávání v oblasti dávek státní sociální podpory a dávek hmotné nouze. Z toho důvodu se Úřad práce potýká s velkou fluktuací zaměstnanců a jejich nedostatkem, který pak vede k přetíženosti poboček a vyšší chybovosti při posuzování nároku na dávky.

Zdroj: Depositphotos

Na příspěvek na bydlení dosáhnou i lidé s vysokými příjmy – to se má změnit

Podle návrhu je nutné zlepšit zacílení dávek, jelikož některé nejsou dostatečně legislativně uchopeny tak, aby pomáhaly tam, kde je to opravdu potřeba. Jde zejména o příspěvek na bydlení, na který dosáhnou i lidé s vyššími příjmy.

„V současném systému ale díky konstrukci některých dávek a úzkého vnímání majetkové situace dochází k tomu, že na tyto dávky mají nárok i domácnosti, které mají relativně vysoké příjmy, nebo relativně velký majetek,“ uvádí novela zákona.

Nárok na příspěvek na bydlení může mít například čtyřčlenná rodina bydlící v Praze s čistým příjmem 70 tisíc měsíčně.

„K tomuto problémovému stavu přispěl především prudký nárůst hodnoty normativních nákladů na bydlení (NNB) v druhé polovině roku 2022 a v roce 2023, spolu se změnou koeficientu zápočtu příjmů ze 35 % na 30 %. Zatímco v roce 2021 tak nárok na dávku ztrácela domácnost s měsíčním rozhodným příjmem 57 360 Kč, v roce 2023 to bylo pro stejnou domácnost již při příjmu 83 320 Kč. Pro rok 2024 tato hranice činí přibližně 77 316 Kč,“ vysvětluje problematiku nová legislativní úprava.

Dále mají šanci získat vysoký příspěvek na bydlení také OSVČ s nízkými příjmy nebo v režimu paušální daně. Těmto osobám se počítá jako měsíční příjem pouze polovina průměrné mzdy.

Tip: Příspěvek na péči bude u nově přidaného stupně závislosti navýšen o necelých 8000 korun měsíčně

Zdroj: YouTube.com / Úřad práce ČR

Stát začne prověřovat majetek žadatelů o dávku

Majetkový test se bude skládat z nemovitostní, motorové a finanční složky. Na novou dávku státní sociální pomoci nedosáhne ta domácnost, která má, nebo měla v období 12 měsíců před podáním žádosti ve vlastnictví stavbu pro bydlení. Stavbou pro bydlení je myšlena rovněž i bytová jednotka nebo stavba pro rodinnou rekreaci.

 

Tento nemovitostní test má však své výjimky. Nemovitostním testem projdou ti, kteří tuto stavbu využívají ke svému bydlení. Dále bude stát tolerovat také jednu další nemovitost pro bydlení či rodinnou rekreaci, a to v průběhu 3 let od podání žádosti o dávku nebo od nabytí jejího vlastnictví.

Jestliže domácnost tedy například vlastní jeden dům pro své trvalé bydlení a ještě jednu další bytovou jednotku, nemovitostním testem stále prochází (po dobu 3 let).

Dále se jako majetek bude hodnotit dvoustopé motorové vozidlo (např. osobní a nákladní automobily) v počtu jedno na osobu, nejvýše však dvě na domácnost.

Poslední kategorií v majetkovém testu je kontrola peněžních prostředků, které má domácnost na bankovních účtech a v hotovosti. Výše maximálních finančních prostředků pro nárok na dávku se odvíjí od počtu členů domácnosti.

1 člen

max. 200 000 Kč

2 členové

max. 250 000 Kč

3 členové

max. 300 000 Kč

4 členové

max. 350 000 Kč

5 členů a více

max. 400 000 Kč

Za finanční prostředky se nebudou pro účely dávky považovat finanční produkty podporované státem (např. stavební či důchodové spoření). 

Účinnost reformy je navrhovaná na červenec roku 2025.

Kalkulačka příspěvku na bydlení pro rok 2024

 

Čtěte také:

Daňové výhody pro rodiče s více dětmi: Jurečka plánuje vyšší slevu i daňové prázdniny

K zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání již nebude nutná osobní návštěva Úřadu práce. Postačí aplikace Jenda

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY