Příklady, kdy nelze využít daňové zvýhodnění na děti

05.06.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové zvýhodnění na děti snižuje odvod na dani z příjmů. Pokud je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmů, dokonce se žádná daň z příjmů neplatí, a ještě se dostává od státu daňový bonus. Jak je daňové zvýhodnění vysoké? Kdy nelze daňové zvýhodnění uplatňovat?

Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně, přičemž měsíční částka daňového zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZPT/P, se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. OSVČ uplatňují daňové zvýhodnění až za celý kalendářní rok.

Zdroj: Depositphotos

Daňový bonus

Nárok na roční daňový bonus mají pouze daňoví poplatníci s ročním rozhodným příjmem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2024 musí tedy být rozhodné příjmy vyšší než 113 400 Kč.

Nárok na daňové zvýhodnění však nemají všichni rodiče, podívejme se na vybrané příklady, kdy daňové zvýhodnění daňovou povinnost nesnižuje a ani nenáleží daňový bonus.

Mzdová kalkulačka 2024

 

Daňové zvýhodnění uplatňuje druhý z rodičů

Nárok na daňové zvýhodnění má vždy pouze jeden z rodičů. Jestliže jsou oba rodiče zaměstnanci, snižuje si měsíční daň z příjmů fyzických osob o daňové zvýhodnění pouze jeden z nich. Rodič, který daňové zvýhodnění při výpočtu čisté mzdy uplatňuje, dokládá mzdové účetní potvrzení od zaměstnavatele druhého rodiče, že není při výpočtu čisté mzdy daňové zvýhodnění uplatňováno, popřípadě se dokládá čestné prohlášení (např. v případě, že je druhý rodič OSVČ, nebo je druhý rodič na rodičovské dovolené).

Čtěte také: Kdo neplatí daň z příjmů během roku, a přitom má nárok na daňový přeplatek

Nepodepsání prohlášení k dani

Mzdová účetní může daňové zvýhodnění při výpočtu čisté mzdy uplatnit pouze za předpokladu podepsaného prohlášení k dani a doložení nároku na daňové zvýhodnění (např. rodným listem, potvrzením školy). Pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani a nedoloží nárok na daňové zvýhodnění, nemůže mu mzdová účetní snižovat daň z příjmů o daňové zvýhodnění.

Nezaměstnanost

Daňové zvýhodnění na děti je velmi efektivní daňovou podporou rodinám s dětmi. Podmínkou je však výdělečná činnost alespoň jednoho z rodičů. Nezaměstnaný rodič nemá rozhodné příjmy, aby mohl uplatňovat měsíční daňové zvýhodnění, a popřípadě dokonce čerpat měsíční daňový bonus. Rodič s více dětmi má dokonce z důvodu nároku na daňový bonus vyšší čistou mzdu než hrubou mzdu. Nárok na možnost čerpání daňového bonusu je tedy významným motivujícím prvkem pro přijmutí i hůře placeného zaměstnání.

 

Vstup do dobrovolného daňového paušálu

Při splnění zákonných podmínek mohou OSVČ vstoupit do dobrovolného daňového paušálu, kdy jednou měsíční platbou mají splněny všechny povinnosti ohledně daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. OSVČ účastny v dobrovolném paušálním režimu již nevyplňují daňové přiznání, a nemohou tedy uplatnit daňové zvýhodnění a nemohou ani obdržet případný daňový bonus. Tuto skutečnost je vhodné zohlednit do rozhodování, zdali dobrovolně vstoupit, či nevstoupit do dobrovolného daňového paušálu.

Pouze nízké pasivní příjmy

Vzhledem k tomu, že pro nárok na daňový bonus se nehodnotí pasivní příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních daňových příjmů, daňoví poplatníci pouze s nízkými pasivními příjmy výhody daňového zvýhodnění nevyužijí, neboť nemohou čerpat daňový bonus.

Tip: Jakými způsoby si lze vybudovat pasivní příjmy?

Dítě je věčným studentem

Legislativou je možnost uplatňování daňového zvýhodnění na studující dítě omezena do 26 let věku. Na děti, které si studentský život prodlužují a studují i po dosažení 26 let věku, již nelze daňové zvýhodnění čerpat. Zatímco na studující dítě do 26 let věku pobírající invalidní důchod prvního nebo druhého stupně lze uplatňovat daňové zvýhodnění, na dítě pobírající invalidní důchod třetího stupně nikoliv.

Čtěte také: Z invalidního důchodu většina lidí nevyžije. Jak si mohou přivydělat?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ