Z invalidního důchodu většina lidí nevyžije. Jak si mohou přivydělat?

20.03.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Byl vám přiznán invalidní důchod a zjistili jste, že z takové měsíční částky bohužel nevyžijete? Můžete si vůbec nějak přivydělat?

Řada lidí zastává názor, že by invalidní důchodci neměli pracovat. Jenomže jak lze vyžít třeba s necelými pěti tisící měsíčně? Těžko. A právě proto si rozebereme, jaké mají invalidní důchodci pracovní možnosti.

Invalidní důchod v kostce

Invalidní důchod je druh sociální dávky, kterou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Náleží osobám, které mají kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu z důvodu nemoci nebo úrazu sníženou pracovní schopnost. Aby však došlo k přiznání invalidity, musí být práceschopnost snížena alespoň o 35 %, viz tabulku.

Pokles pracovní schopnosti

Druh invalidity

O 35 % až 49 %

Invalidita prvního stupně

O 50 % až 69 %

Invalidita druhého stupně

O 70 % a více

Invalidita třetího stupně

Míru poklesu práceschopnosti určuje posudkový lékař na okresní správě sociálního zabezpečení. Nicméně přiznání invalidity ještě stále nezaručuje nárok na výplatu invalidního důchodu. K tomu je potřeba získat ještě potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění. U žadatelů má vypadat takto:

  • do 20 let věku potřebujete méně než 1 rok nebo 1 rok,
  • od 20 do 22 let potřebujete alespoň 1 rok,
  • od 22 do 24 let potřebujete alespoň 2 roky,
  • od 24 do 26 let potřebujete alespoň 3 roky,
  • od 26 do 28 let potřebujete alespoň 4 roky,
  • od 28 let potřebujete alespoň 5 let.

Jiná situace navíc nastává u žadatelů starších 28 let. U nich se totiž potřebná doba pojištění zjišťuje z posledních 10 let před vznikem invalidity a podmínka se považuje za splněnou i tehdy, pokud bylo pojištění získáno kdykoliv v období po vzniku invalidity.

U osob starších 38 let je poté podmínka splněna také v situaci, kdy došlo k získání doby pojištění v rozsahu 10 let v období posledních 20 let před vznikem invalidity.

TIP: Kalkulačka invalidního důchodu

Práce a přivýdělek v invalidním důchodu 1., 2. a 3. stupně

Zdroj: Depositphotos

 

Mohou vůbec invalidní důchodci pracovat?

Nejenže invalidní důchodci mohou pracovat, ale dokonce často musejí. Důvodem není pouze to, že osoba pobírající pouze invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně v praxi není schopná důstojně vyžít, ale hlavně jde o sociální pojištění.

Sociální, a tedy i důchodové pojištění nemusí řešit pouze osoba, které pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. U ní se doba pobírání důchodu počítá do náhradní doby pojištění.

Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně nespadá mezi náhradní doby pojištění, a tudíž se tyto osoby kvůli nároku na starobní důchod musejí buď přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, nebo si najít práci.

U invalidních důchodců uznaných pro invaliditu prvního a druhého stupně navíc sama ČSSZ doporučuje, aby si našli takovou práci, kde se z výdělku odvádí sociální (důchodové) pojištění.

Dobrou zprávou pak je, že povinné zdravotní pojištění invalidní důchodci řešit nemusí. Všichni bez ohledu na stupeň invalidity jsou totiž státními pojištěnci.

Čtěte také: Devět mýtů o invalidních důchodech

Jakým způsobem mohou invalidní důchodci pracovat?

Invalidní důchodci si mohou najít jakoukoli práci, která bude úměrná jejich snížené práceschopnosti. To znamená, že mohou pracovat i na hlavní pracovní úvazek a nejsou nijak limitování ani druhem pracovní smlouvy nebo výší výdělku. Až však bude Česká správa sociálního zabezpečení přezkoumávat nárok na důchod, rozhodně ji bude zajímat povaha a fyzická nebo psychická náročnost dané práce, stejně tak jako to, kolik hodin jí poživatel invalidního důchodu tráví.

Důležité je tedy volit takové zaměstnání, které je přiměřené následkům nemoci nebo úrazu. Řada lidí musí ze svého oboru odejít a najít si něco méně náročného. Alternativou k odchodu však může být i zůstat a zkrátit si úvazek.

V příštím článku se podíváme na to, jaký druh pracovní smlouvy nebo typ práce bude pro osoby pobírající invalidní důchod vhodný s ohledem na odvod pojistného.

Spočítejte si výši invalidního důchodu v roce 2024

 

Čtěte také: Důchod vám nedají vůbec, nebo vám ho seberou. Kdy mohou takové situace nastat?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY