Na jakou smlouvu pracovat v invalidním důchodu?

17.05.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Byl vám přiznán invalidní důchod, ale z jeho výplaty nevyžijete a budete si muset i tak něco přivydělat? Přemýšlíte, která pracovní smlouva nebo dohoda pro vás bude nejvýhodnější z hlediska odvodů na pojištění? Pojďme se na to společně podívat.

Mnoho lidí, kteří do problematiky invalidních důchodů nevidí, zastává názor, že invalidní důchodci by neměli pracovat, když tedy pobírají důchod. Takto se to ale brát nemůže. Osoba invalidní v prvním stupni, je-li vůbec nárok na výplatu přiznán, často může pobírat důchod třeba jen do 5000 Kč měsíčně a z toho jen stěží vyžije. Sama sociálka pak osobám, které nemají invalidní důchod kvůli invaliditě třetího stupně, doporučuje pracovat, a to především kvůli odvodům sociálního pojištění.

Na jakou smlouvu pracovat v invalidním důchodu?

Jak můžou osoby v invalidním důchodu pracovat?

Osoby v invalidním důchodu nejsou při práci nijak omezovány výdělkem a dalo by se říct, že ani typem smlouvy. Jediná věc, která je limituje, je jejich zdravotní stav. Práce by tak měla být úměrná jejich nemoci či postižení, resp. mělo by se jednat o zaměstnání, kde budou menší požadavky na tělesné, duševní a smyslové schopnosti. Jedna z možností je také stávající zaměstnání úplně vyměnit anebo si alespoň zkrátit úvazek.

Čtěte také: Pracovní možnosti invalidních důchodců

Sociální a zdravotní pojištění v invalidním důchodu

Všechny osoby v invalidním důchodu jsou státními pojištěnci, což znamená, že zdravotní pojištění za ně příslušným zdravotním pojišťovnám hradí stát, a tuto povinnou daň tedy víceméně nemusí vůbec řešit.

Se sociálním pojištěním je to však jinak. To mají vyřešené pouze osoby, které jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Sociální pojištění jim pak hrazeno státem není, pouze se doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně počítá mezi tzv. náhradní doby pojištění, což se z 80 % započítává do nároku na starobní důchod.

Invalidní důchod a práce: DPP, DPČ, plný a zkrácený úvazek

Zdroj: Shutterstock

 

Na jakou smlouvu pracovat v invalidním důchodu?

Pracovní smlouva – plný a zkrácený úvazek

Klasická pracovní smlouva, ať už na zkrácený, nebo plný úvazek, je pro invalidní důchodce vždy výhodná, a to zejména proto, že jsou stejně jako ostatní zaměstnanci chráněni zákoníkem práce, a navíc jejich výdělek v každém případě podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Osoby, které nejsou státními pojištěnci, popř. nemají vyřešeno zdravotní pojištění, si jej pak při práci na zkrácený úvazek musejí často doplácet. Jde o situace, kdy je výdělek u zkráceného úvazku nižší než minimální mzda. Zdravotní pojištění ve výší 13,5 % musí být odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, čili z 16 200 Kč hrubého měsíčně. Jedná se pak o měsíční částku 2187 Kč.

Pokud není zaměstnancům pracujícím na zkrácený úvazek zdravotní pojištění odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, musí zbytek doplatit ze svého. To se však netýká invalidních důchodců a ostatních státních pojištěnců, ti nic doplácet nemusí. Za splnění určitých podmínek je u nich navíc možné provést odpočet zdravotního pojištění.

TIP: Kalkulačka výše invalidního důchodu 2022

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Na dohodu o pracovní činnosti lze odpracovat maximálně 20 hodin týdně s tím, že pojistné se z výdělku neodvádí, pokud je výdělek do 3499 Kč hrubého měsíčně. Do tohoto limitu se pak vyplatí pracovat pouze těm důchodcům, kteří jsou invalidní ve třetím stupni, neboť se jim tato doba pobírání důchodu počítá jako náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod.

Poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně by si museli měsíčně vydělat nad limit, aby se jim z výdělku začalo odvádět sociální pojištění.

TIP: Kalkulačka čistého příjmu u DPČ

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce se sjednává nanejvýš na 300 hodin ročně s tím, že do výdělku 10 000 Kč hrubého není odváděno zdravotní ani sociální pojištění. Do limitu se pak opět vyplatí pracovat důchodcům ve třetím stupni, protože jsou z hlediska sociálního pojištění (ale i zdravotního) zajištění, i když se jim neodvádí z výdělku.

Při měsíčním výdělku vyšším než 3499 Kč se jim pak vyplatí více DPP než DPČ, neboť se z výplaty tolik neukrojí na odvodech. U důchodců invalidních v prvním a v druhém stupni se opět vyplatí vydělat si nad limit z důvodu sociálního pojištění podobně jako u DPČ.

TIP: Kalkulačka čistého příjmu u DPP

Invalidní důchodce jako OSVČ a podnikání

Invalidní důchodci si mohou založit živnost a podnikat. Jejich výdělečná činnost je pro účely pojistných odvodů brána jako činnost vedlejší. To znamená, že se na ně u zdravotního pojištění nevztahují povinné minimální zálohy, které jsou u činnosti hlavní.

Zdravotní pojištění je jim vždy počítáno ze skutečně dosaženého zisku.

Sociální pojištění se do limitu nemusí vůbec doplácet. Limit je pak pro rok 2021 stanoven na 85 058 Kč. Osoby se ziskem do limitu však díky tomu nebudou sociálně pojištěny.

Čtěte také: Na jaké daňové slevy mají nárok držitelé průkazu ZTP/P a invalidní důchodci

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 115 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY