Limit pro odvody pojištění se u DPČ v roce 2021 zvýšil

25.01.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pracujete letos anebo budete pracovat prostřednictvím uzavřené dohody o pracovní činnosti? Pak byste měli vědět, že se pro rok 2021 zvyšuje limit pro pojistné odvody.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) patří společně s dohodou o provedení práce (DPP) mezi práce konané mimo pracovní poměr. Někdy je též označována jako práce malého rozsahu. Jejím prostřednictvím si mohou přivydělávat nejen zaměstnanci k hlavnímu úvazku, ale i např. studenti, důchodci anebo maminky na mateřské dovolené. Výhodná je zejména proto, že do určitého výdělku není odváděno sociální a zdravotní pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) v kostce

Dohoda musí být vždy uzavřena písemně. Jedno vyhotovení bude mít zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.

Do limitu není odváděno sociální ani zdravotní pojištění.

Rozsah práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovenné týdenní pracovní doby. To se posuzuje za dobu, na kterou je DPČ uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohodu lze zrušit okamžitě (pro důvody uvedené v zákoníku práce), vzájemnou shodou obou smluvních stran k určitému datu anebo s uvedením i bez uvedení důvodu jednostranně s patnáctidenní výpovědní dobou.

Zvýšení limitu pro sociální a zdravotní pojištění u DPČ

Za rok 2020 se sociální a zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti neplatilo, pokud byl výdělek nižší nebo roven 2 999 Kč. Z výplaty, která činila 3000 Kč a více, se již odvádělo pojistné.

Tento limit se však v roce 2021 zvýšil předpisem MPSV č. 436/2020 Sb. na částku 3 499 Kč měsíčně. Aby se z vašeho výdělku z DPČ tedy letos pojištění odvádělo, musíte vydělat 3 500 Kč a více, což se plno osobám vyplatí, ale najdou se i takové, kterým ne.

Zvýšení limitu u DPČ 2021 a pojištění, daně, částka

Zdroj: Shutterstock

 

U koho se vyplatí zvýšení limitů pro pojistné odvody?

Zvýšení limitu pro odvod pojištění z 3000 Kč na 3 500 Kč se vyplatí především u těch osob, které mají bez ohledu na dohodu o pracovní činnosti vyřešen svůj vztah se zdravotní pojišťovnou, čili odvádí zdravotní pojištění na základě jiné pracovní smlouvy, popř. jsou státními pojištěnci a odvody na zdravotní tak nemusejí řešit. Těm pak u výdělku mezi 2 999 až do 3 499 Kč zůstane oproti loňskému roku více peněz.

Platba zdravotního pojištění u OBZP 2021

Pokud nemá osoba pracující na dohodu o pracovní činnosti žádný jiný příjem (např. zaměstnání, podnikání), který by zakládal účast na zdravotním pojištění a není také ani státním pojištěncem, bude si muset zdravotní pojištěni hradit sama coby samoplátce. U své zdravotní pojišťovny se bude muset nahlásit jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a každý měsíc si pojištění odvádět sama.

Částka měsíčního zdravotního pojištění pro OBZP pak v roce 2021 stoupla také, a to z 1 971 Kč na 2 050 Kč. První letošní platbu, a to za měsíc leden, je nutné zdravotní pojišťovně doručit do 8. února.

Platba sociálního pojištění pak povinná u OBZP není. Kvůli potřebné době pojištění pro nárok na starobní důchod se však lze přihlásit k platbám dobrovolného důchodového pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti a daně

Pokud u zaměstnavatele podepíšete růžové prohlášení poplatníka, z příjmu se bude odvádět zálohová daň ve výši 15 % a na svůj příjem můžete uplatňovat daňové slevy a daňová zvýhodnění na děti. Pokud prohlášení nepodepíšete, z příjmu do 3 500 Kč se vám bude odvádět daň srážková ve výši 15 % a na výdělek nebude možné uplatňovat daňové slevy ani daňové zvýhodnění. U nepodepsaného prohlášení k dani a příjmu 3 501 Kč a více se opět odvádí zálohová patnáctiprocentní daň. Tentokrát však opět bez možnosti uplatnění daňových slev a zvýhodnění.

Pokud se vám pak během měsíce sejdou minimálně dva výdělky, přičemž bude platit, že se z obou bude odvádět zálohová daň, např. příjem ze zaměstnání a příjem z DPČ nad limit, bude třeba vše vypořádat v daňovém přiznání – zaměstnavatel za vás neprovede roční zúčtování daně. Oproti tomu pokud máte povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu, příjmy z DPČ do limitu v něm uvádět nemusíte. Při souběhu příjmů, např. zaměstnání s odvodem zálohové daně a DPČ do limitu (s odvodem srážkové daně), nevzniká povinnost podat daňové přiznání.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 21 krát

Články ze sekce: DANĚ