Samoplátci budou platit více na zdravotním pojištění

22.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Řada lidí je v registru své zdravotní pojišťovny vedena jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí zdravotní pojištění samy platit. V roce 2023 to je o 149 Kč měsíčně více než v roce 2022.

Osobou bez zdanitelných příjmů je každý občan, který není u své zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo státní pojištěnec (např. student, penzista, příjemce rodičovského příspěvku, občan v evidenci na Úřadu práce, příjemce předdůchodu). Osoby bez zdanitelných příjmů si musí zdravotní pojištění samy platit, vždy do 8. dne následujícího měsíce. Neplacení zdravotního pojištění je sankciováno. Penále u zdravotního pojištění činí 0,05 % denně za každý den prodlení.

Kdo je nejčastěji OBZP?

Osobou bez zdanitelných příjmů jsou v praxi např. ženy v domácnosti, které nepečují o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, studenti starší 26 let (mimo doktorandů), občané vyřazení z evidence na Úřadu práce, lidé nesplňující podmínku státního pojištěnce mající pouze příjmy z pronájmu či kapitálového majetku nebo lidé pracující pouze na pracovní dohody s měsíční odměnou nezakládající účast na nemocenském pojištění.

OBZP, samoplátci a zdravotní pojištění 2021

Zdroj: Shutterstock

Zdravotní pojištění u DPP

Paní Dvořáková (52 let) není pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem. Paní Dvořáková má pouze příjem od dvou různých zaměstnavatelů z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a dále pasivní příjem z pronájmu ve výši 10 000 Kč měsíčně. Ani z jedné dohody o provedení práce se neplatí zdravotní pojištění, neboť hrubá měsíční odměna není 10 001 Kč a více, limit se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Pro účely placení zdravotního pojištění není paní Dvořáková zaměstnancem. Z příjmů z pronájmu se nikdy neplatí zdravotní pojištění, proto je paní Dvořáková vedena v registru své zdravotní pojišťovny jako OBZP a má povinnost si sama zdravotní pojištění platit.

 

Zdravotní pojištění u nezaměstnaného

Pan Šerý byl sankčně vyřazen z Úřadu práce. Po dobu evidence na Úřadu práce byl pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem. Po celý měsíc leden je pan Šerý osobou bez zdanitelných příjmů s povinností platit si sám zdravotní pojištění. Od 1. února 2023 nastoupí pan Šerý do zaměstnání a z hrubé mzdy mu bude sráženo na zdravotním pojištění 4,5 % a dalších 9 % za něj bude platit zaměstnavatel.

Tip: Kdy vám vznikne dluh na zdravotním pojištění?

Jak vysoké pojistné OBZP platí v roce 2023

Měsíční částka zdravotního pojištění u OBZP činí 13,5 % z minimální mzdy. Z důvodu zvýšení minimální mzdy od ledna 2023 na 17 300 Kč z 16 200 Kč se zvyšuje měsíční platba na zdravotní pojištění pro OBZP z 2187 Kč na 2336 Kč. Osobám bez zdanitelných příjmů se tedy měsíční platba zdravotního pojištění prodraží o 149 Kč. Poprvé bude nutné vyšší zdravotní pojištění zaplatit za leden 2023 do 8. února 2023. V registru zdravotní pojišťovny jsou občané vedeni jako OBZP pouze v těch měsících, ve kterých mají nevyřešený pojistný vztah po celý měsíc.

OBZP jen půl měsíce?

Pan Dědek ukončil pracovní poměr k 10. prosinci 2022. Od 2. ledna 2023 pan Dědek nastoupil k novému zaměstnavateli. V prosinci má pan Dědek vyřešen svůj pojistný vztah, protože až do 10. prosince 2022 byl zaměstnancem. Od 2. ledna 2023 je zaměstnancem u nového zaměstnavatele. Pan Dědek si nemusí za žádné dny platit zdravotní pojištění jako OBZP.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 49 krát

Články ze sekce: DANĚ