Dohoda o pracovní činnosti je výhodná pro studenty i seniory

31.01.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Dohoda o pracovní činnosti se vyplatí především firmám, které potřebují zaměstnat pracovníky pouze na omezenou pracovní dobu. Zkrácený úvazek však musí být sjednán na rozsah práce delší než 150 hodin za rok. Jedná se tedy o výhodnou brigádu a v současné době na tuto smlouvu rádi pracují především studenti a senioři.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je druh pracovního poměru, který se řídí zákoníkem práce. Zpravidla se uzavírá na dobu určitou, může však být sjednán i na dobu neurčitou. I zde ovšem platí hranice minimální mzdy, v roce 2019 základní hodinová sazba činí 79,80 korun.

Na základě této dohody zaměstnanec nemůže vykonávat práci v rozsahu, který překračuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Podle § 79 odst. 1 zákoníku práce nesmí stanovená pracovní doba překročit hranici 40 hodin týdně, na dohodu o pracovní činnosti můžete tedy odpracovat maximálně 20 hodin týdně.

Dodržování sjednaného rozsahu pracovní doby je posuzováno za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena. Toto období však může být maximálně 52 týdnů.

Co musí DPČ obsahovat

Dohoda o pracovní činnosti musí být vždy uzavřena písemně, jinak by byla neplatná. Jedno vyhotovení musí zaměstnavatel poskytnou zaměstnanci. Smlouva musí obsahovat tyto náležitosti:

  • sjednané práce,
  • sjednaný rozsah pracovní doby,
  • doba, na kterou se dohoda uzavírá,
  • odměna a podmínky jejího poskytování.

Dohoda o pracovní činnosti

(zdroj: Shutterstock)

 

Zdanění DPČ

V některých případech se z hrubé odměny při DPČ nemusí platit žádné daně ani odvody, někdy se platí pouze srážková nebo zálohová daň z příjmu, ale může se také stát, že se z dohody o pracovní činnosti odvádí jak daň z příjmu, tak sociální i zdravotní pojištění.

Kdy se z DPČ neplatí zdravotní a sociální pojištění

Pokud je v roce 2019 vaše hrubá měsíční odměna 2 999 Kč nebo méně, není nutné platit sociální ani zdravotní pojištění. V roce 2018 musela tato částka být nižší než 2 500 Kč.

Na zdravotní pojištění si ovšem dejte dobrý pozor. Pokud ho totiž nehradíte ani z jiného příjmu a nehradí ho za vás ani stát, musíte se nahlásit zdravotní pojišťovně jako OBZP, tedy osoba bez zdanitelných příjmů. Své pojistné si pak budete platit sami. Za studenty a osoby pobírající starobní důchod platí zdravotní pojištění stát.Odvod srážkové daně

Zaměstnavatel musí kromě pojistného odvést i zálohovou daň (nebo také srážkovou daň) ve výši 15 %. Pokud jde o zaměstnání malého rozsahu a zaměstnancova hrubá měsíční odměna je 2 500 Kč nebo méně (tento limit se nemění) a nemá podepsané prohlášení k dani, odvádí se z DPČ 15 % srážková daň. Nemusíte ani podávat daňové přiznání. Od částky 2 501 Kč je účtována zálohová daň

U zaměstnavatele můžete mít i s DPČ podepsané prohlášení k dani a uplatňovat běžné daňové slevy i nezdanitelné položky. Tip: Přečtěte si více o zdanění DPČ v roce 2019.

Nevýhody DPČ

K nevýhodám Dohody o pracovní činnosti patří například to, že zaměstnanci nevzniká nárok na dovolenou, na náhradu mzdy při překážkách v práci či na náhradu cestovních výdajů. Tyto skutečnosti je možné v dohodě výslovně upravit, nelze je však domluvit výhodněji, než vyplývá z pracovního poměru.

Kromě toho nemáte nárok ani na příplatky za práci během víkendů a svátků. V případě výpovědi DPČ také nemáte nárok na odstupné. Výdělek z DPČ se však na druhou stranu započítává do důchodu.

Ukončení DPČ

Pravidla pro ukončení Dohody o pracovní činnosti si může zaměstnanec se zaměstnavatelem předem dohodnout. Pokud se ovšem na žádné zvláštní úpravě nedomluví, podle zákoníku práce je možné ukončit DPČ dohodou nebo výpovědí.

Ukončit DPČ dohodou můžete ke sjednanému dni, tato dohoda musí být vždy písemná. Dále může být DPČ zrušena písemnou výpovědí, kterou může podat zaměstnanec i zaměstnavatel. Při tomto předčasném ukončení DPČ nemusí ani jedna ze stran nic vysvětlovat. Výpovědní doba ze zákona trvá 15 dní a počítá se ode dne doručení výpovědi druhé straně.

Poslední možností je okamžité zrušení Dohody o pracovní činnosti, k tomu však může dojít pouze v případech, kdy je možné zrušit pracovní poměr. Aby ovšem zaměstnavatel nebo zaměstnanec mohli okamžitě DPČ zrušit, musí to být v DPČ výslovně dohodnuto.

Rozdíl mezi DPP a DPČ

Dohoda o provedení práce (DPP) je stejně jako Dohoda o pracovní činnosti druhem pracovního poměru, který se řídí zákoníkem práce. Stejně jako DPČ ji lze také uzavřít pouze písemnou formou a ukončení je rovněž stejné. U jednoho zaměstnavatele však nemůže být člověk v daném měsíci zároveň zaměstnán na DPČ i DPP, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.

Na rozdíl od DPČ zaměstnanec na Dohodu o provedení práce v jednom kalendářním roce nemůže odpracovat více než 300 hodin. Co se týče srážek z výplaty, jsou na tom zaměstnanci na DPP o poznání lépe. Stačí totiž, aby výše jejich měsíční mzdy nepřesáhla 10 tisíc korun a nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Musí mít ovšem podepsané prohlášení k dani.

Přečtěte si také: Práce na dohodu v roce 2019Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 36 krát

Články ze sekce: DANĚ