Pracující penzisté a zvyšování důchodu

05.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V září proběhla mimořádná valorizace důchodů a další zvýšení proběhne ihned po Novém roce. Musí toto zvýšení pracující důchodci někde udávat? A jak se mohou sami zapříčinit o zvýšení penze?

V roce 2022 proběhly celkem tři valorizace důchodu, které jej dohromady zvýšily zhruba o 15 %. Na začátku roku 2023 ještě navíc vzroste základní i procentní výměra důchodu, a navíc vstoupí do hry i výchovné. Průměrný důchod se tak dotkne částky 19 500 Kč. Není přitom vyloučeno, že kvůli zdražování a inflaci neproběhnou v příštím roce ještě další valorizace.

Dozvíte se:

O kolik se v roce 2023 zvýší důchod?

Státní důchody se skládají ze základní a procentní výměry. Základní výměru mají všichni příjemci důchodu stejně vysokou a v roce 2023 se zvýší z 3900 Kč na 4040 Kč. Procentní výměra se ze zákona zvýší také, a to o 5,1 %, průměrně pak o 685 Kč.

Procentní výměra jakožto druhá složka důchodu je pak pro každého jiná. Její výše závisí především na získané době důchodového pojištění, ale i na částkách vyměřovacích základů čili výdělku ze zaměstnání.

Toto zvyšování stejně jako to zářijové platí nejen pro osoby ve starobním nebo předčasném důchodu, ale i pro invalidní důchodce a občany pobírající pozůstalostní důchody čili sirotčí nebo vdovský/vdovecký. Naopak se netýká těch, kteří čerpají předdůchod, což je penze, která se vyplácí z vlastních naspořených finančních prostředků v doplňkovém penzijním spoření.

Vy si můžete spočítat, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší starobní, invalidní či pozůstalostní důchod.

Dále si zkuste vypočítat výši vašeho důchodu v roce 2023, respektive výši důchodu v roce 2022.

V lednu vzroste důchod i díky výchovnému

Od roku 2023 začne fungovat tzv. výchovné. To náleží osobám, které v produktivním věku převážně pečovaly a vychovávaly dítě, na základě čehož pobíraly nižší příjmy, důsledkem kterých je i nižší důchod.

Výchovné bude činit 500 Kč za jedno vychované dítě s tím, že se o tuto částku navýší procentní výměra důchodu. V dalších letech pak bude částka výchovného procházet stejnou valorizací jako složky důchodu.

Čtěte také: Výchovné k důchodu v 6 otázkách

Zvyšování důchodu a pracující důchodce

Zdroj: Depositphotos

 

Musí se zvýšení důchodu nebo výchovné nějak danit?

Zvyšování důchodu ani přiřknutí výchovného v naprosté většině případů nezakládá penzistům povinnost částky danit. Jakékoliv důchody nikdy nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Daň z příjmů se z nich musí odvést pouze v případě, kdy je roční penze vyšší než 36násobek minimální mzdy. Daně by se odvedly pouze z peněz nad zmíněný limit.

Z ročního důchodu za rok 2022 byste tedy museli odvést daň z příjmů ve výši 15 % pouze tehdy, pokud by přesáhl částku 583 200 Kč. Zde už snad ani není třeba dodávat, že na takovou penzi běžný smrtelník nikdy nedosáhne.

Čtěte také: 5 případů, kdy musí důchodci podat daňové přiznání

Zvýší mi důchod, i když si přivydělávám?

Mnozí starobní důchodci si přivydělávají, nejčastěji na některou z pracovních dohod nebo na zkrácený úvazek. Vlastní příjem přitom nemá žádný vliv na mimořádnou valorizaci. K zářijovému zvýšení důchodů došlo automaticky, přičemž se vůbec nezohledňuje, zdali příjemce důchodu pracuje, či nikoliv. To samé platí i pro jakékoliv ostatní a další valorizace.

Kdy práce v důchodu zvyšuje penzi?

Výdělečná činnost v důchodu může mít pozitivní vliv na měsíční částku penze. Podmínkou je získání alespoň 360 dní pojištění a podání žádosti o zvýšení důchodu. Za každých 360 dní se zvyšuje důchod o 0,4 % výpočtového základu.

Nárok na zvýšení důchodu vzniká pouze v případě, že je z příjmu důchodce odváděno sociální pojištění. Brigády na pracovní dohody s odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění tedy nárok na zvýšení důchodu nezakládají.

Tato možnost zvýšení důchodu vlastním přičiněním přitom platí pouze pro osoby v řádném starobním důchodu. Netýká se invalidních důchodců, nelze takto zvyšovat pozůstalostní důchody a ani ty předčasné. Lidé v předčasném důchodu totiž nesmějí mít příjem, který by zakládal účast na sociálním (důchodovém) pojištění.

Čtěte také: Jak práce v důchodu může zvýšit penziPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 32 krát