Devět mýtů o invalidních důchodech

06.03.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Na čem závisí měsíční částka invalidního důchodu? Jaká pravidla platí pro pracující invalidní důchodce? Podívejme se na vybraných devět nepravd o invalidních důchodech.

Nárok na invalidní důchod mají občané, kterým byla přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně a současně získali minimální dobu pojištění, která se liší podle věku. Samotná měsíční částka invalidního důchodu závisí na rozhodných příjmech před vznikem invalidity, získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a přiznaném stupni invalidity. Co však u invalidního důchodu neplatí?

Zdroj: Shutterstock

Omyl první: Základní výměru důchodu mají invalidní důchodci poloviční

Každý státní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměru mají všichni penzisté stejně vysokou. V roce 2024 činí základní výměra 4400 Kč u starobního důchodu i u všech invalidních důchodů (prvního, druhého a třetího stupně). Z důvodu přiznání invalidního důchodu k žádném krácení základní výměry důchodu nedochází.

Omyl druhý: Hodnotí se příjmy v posledních třech letech

Při výpočtu invalidního důchodu se hodnotí všechny příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, před vznikem invalidity od roku 1986. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Některým žadatelům o invalidní důchod se tak osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě) vypočítá za pět let, jinému třeba za dvacet, situace je individuální.

Tip: Kalkulačka invalidního důchodu

Omyl třetí: Více skutečně odpracovaných let znamená vyšší důchod

Při výpočtu invalidního důchodu automaticky neplatí, že občané, kteří odpracovali kratší dobu, musí mít invalidní důchod nižší než žadatelé o invalidní důchod, kteří odpracovali třeba dvojnásobně vysokou dobu. Invalidní důchod je z velké části založen na principu solidarity a při výpočtu invalidního důchodu se zohledňuje dopočtená doba pojištění, kterou mohou mít někteří žadatelé o invalidní důchod výrazně vyšší než skutečně odpracovanou dobu.

Omyl čtvrtý: Věk při vzniku invalidity hraje roli

Měsíční částku invalidního důchodu neovlivňuje dosažený věk žadatele invalidního důchodu. Věk žadatele o invalidní důchod nevstupuje do výpočtové formule důchodu. V praxi tak může mít třicetiletý žadatel o invalidní důchod měsíční důchod vyšší než padesátiletý žadatel o invalidní důchod.

 

Omyl pátý: OSVČ neplatící nemocenské pojištění nemají invalidní důchod

Pro osoby samostatně výdělečně činné je povinná platba sociálního pojištění, účast na nemocenském pojištění je dobrovolná. V případě neplacení dobrovolného nemocenského pojištění nemají OSVČ nárok na nemocenskou, na případný invalidní důchod však ano. Pro invalidní důchod jsou rozhodující platby na povinné sociální pojištění.

Omyl šestý: Invalidní důchodci mohou pracovat pouze na dohody

V praxi si invalidní důchodci často přivydělávají na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, není to však nutností. Invalidní důchodci mohou pracovat i na klasickou pracovní smlouvu. S ohledem na svůj zdravotní stav však volí zpravidla práci na zkrácený úvazek, která svojí náročností odpovídá jejich možnostem.

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti u invalidních důchodců

Omyl sedmý: Příjem během invalidního důchodu zvyšuje částku důchodu

Zejména invalidní důchod prvního a druhého stupně je relativně nízký, proto je vlastní výdělečná činnost pro příjemce invalidního důchodu velmi přínosná. Výdělek ze zaměstnání však již pobíranou částku invalidního důchodu nezvyšuje. Příjmy během pobírání invalidního důchodu, ze kterých je odváděno sociální pojištění, však mají pozitivní vliv na budoucí výpočet starobního důchodu.

Omyl osmý: Invalidní důchodci mají omezenou valorizaci

Legislativní změny v říjnu omezily valorizaci pro předčasné důchodce, kterým se až do dosažení řádného důchodového věku z důvodu valorizace zvyšuje pouze základní výměra důchodu. Invalidní důchodci mají nárok na valorizaci ve stejném rozsahu jako řádní starobní důchodci.

Omyl devátý: Pracující invalidní důchodci nemají nárok na nemocenskou

Invalidní důchodci vykonávající zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění mají v případě nemoci nárok na nemocenskou, souběh invalidního důchodu a nemocenské je možný.


Čtěte také: 

Kdy můžete přijít o státní důchod?

Jak probíhá přezkoumání invalidity?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 34 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY