Co se v roce 2024 mění u nemocenského pojištění zaměstnanců i OSVČ?

16.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Od roku 2024 začínají zaměstnanci odvádět nemocenské pojištění a u OSVČ se zvyšují minimální zálohy na pojistné. Pojďme se podívat o kolik.

Dobrovolné nemocenské pojištění u OSVČ se zvyšuje každý rok. Prozatím jsme však byli zvyklí, že nemocenské u zaměstnanců hradí pouze v rámci odvodů zaměstnavatel. To se však s letošním rokem mění. Je to jedna z novot, kterou s sebou přinesl konsolidační balíček.

Nemocenské pojištění u zaměstnanců

Zaměstnavatel platí za zaměstnance nemocenské pojištění ve výši 2,1 % z jejich hrubé mzdy. Od ledna však budou i sami zaměstnanci odvádět pojistné na nemocenské ze své hrubé mzdy, a to ve výši 0,6 %, kvůli čemuž jim zůstane méně peněz. Změnu pocítí už v lednové výplatě, která chodí v únoru.

U osob pracujících prostřednictvím dohody o pracovní činnosti (DPČ) se nemocenské stejně jako sociální a zdravotní začne odvádět od výdělku 4000 Kč měsíčně. U brigádníků pracujících na dohodu o provedení práce (DPP) je to pak od 10 001 Kč měsíčně. To se ale od 1. července 2024 změní.

Od tohoto data u lidí pracujících na DPP bude nemocenské pojištění odváděno od výdělku 10 500 Kč, protože se zvyšuje limit pro práci u jednoho zaměstnavatele, a to na 25 % průměrné mzdy. Jestliže daná osoba pracuje pro více zaměstnavatelů současně, limit se zvyšuje na 40 % průměrné mzdy, čili na 17 500 Kč.

Čtěte také: O kolik si už v lednu připlatíte na povinném pojištění?

Nemocenské pojištění u zaměstnanců, DPP, DPČ, OSVČ 2024

Zdroj: Shutterstock

 

Odvody na nemocenské pojištění u OSVČ

Nemocenské pojištění je u osob samostatně výdělečně činných dobrovolné a přihlásit nebo odhlásit se z něj mohou kdykoliv během zdaňovacího období.

Měsíční základ na nemocenské pojištění si OSVČ určuje svou platbou. Maximální měsíční základ je určen ve výši částky, která se rovná průměru, který připadá na jeden kalendářní měsíc na základě posledního přehledu o příjmech a výdajích. Určeným vyměřovacím základem je částka, ze které se počítá pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (sociální pojištění). Pokud by si tedy OSVČ chtěla zvednout platby na nemocenské, bude muset zvednout i platby na sociální pojištění.

Sazba pojistného do konce roku 2023 činila 2,1 % ze základu. Pro rok 2024 se však zvyšuje na 2,7 % z vyměřovacího základu. Minimální základ je pak 8000 Kč, což znamená, že minimální záloha se zvýšila na 216 Kč měsíčně z původních 168 Kč, což je rozdíl 48 Kč.

Čtěte také: Změny v nemocenských dávkách od roku 2024

Co když nelze určit maximální vyměřovací základ?

Maximální měsíční vyměřovací základ nelze zjistit třeba u osob, které teprve zahájily samostatnou výdělečnou činnost a přihlásily se k nemocenskému pojištění, resp. ještě nepodaly přehled o příjmech a výdajích OSSZ. Anebo sem můžeme zařadit také ty OSVČ, které měly živnost pozastavenou na déle než 3 roky a podnikání opět zahájily. K podanému přehledu staršímu tří let se totiž nepřihlíží.

V obou případech bude platit, že pro ně bude základ činit polovinu průměrné mzdy plané pro daný rok. Polovina průměrné mzdy letos činí 21 984 Kč (z částky 43 986 Kč). Částka 2,7 % z ní tedy činí 594 Kč, což je záloha na nemocenské na zdaňovací období roku 2024.

Jak se platí nemocenské pojištění u OSVČ?

Důležité je vědět, že platba na nemocenské se odvádí na jiný účet než sociální pojištění. Částka je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který má být uhrazena. Pokud se OSVČ k platbě teprve přihlásila, její první platba bude splatná až do konce následujícího kalendářního měsíce.

Za den platby se přitom nepovažuje den, kdy peníze odešly z účtu, ale den, kdy byly připsány na účet příslušné OSSZ.

Pokud byste pojistné náhodou zapomněli uhradit, lze jej dodatečně doplatit.

Čtěte také: Nemocenské pojištění u osob v paušálním režimu

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ