Jak to bude v roce 2023 s nemocenským pojištěním pro OSVČ, a to i v paušálním režimu?

21.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Jste OSVČ, která kromě odvodů na sociální a zdravotní, případně paušální daně odvádí i dobrovolné nemocenské pojištění? Pokud ano, pojďme se podívat, jak to s ním bude v roce 2023.

O nemocenském pojištění pojednává zákon č. 187/2006 Sb. U OSVČ nejsou odvody na nemocenské automaticky součástí odvodů na pojištění sociální, jako je tomu u zaměstnanců. To tedy znamená, že pokud chce mít živnostník nárok na některé dávky plynoucí z tohoto druhu pojištění, musí se k němu dobrovolně přihlásit a platit si jej zvlášť. Jak se tedy nemocenské platí, kolik v roce 2023 činí a jak to s ním mají osoby přihlášené do paušálního režimu?

Dozvíte se:

Jak se OSVČ přihlásí k nemocenskému pojištění

OSVČ se může k dobrovolnému nemocenskému pojištění přihlásit na centrálním registračním místě již při samotném zakládání živnostenského oprávnění. Přihlásit se dále může ale také kdykoliv během zdaňovacího období, a to prostřednictvím tiskopisu Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ, kterou najdete volně ke stažení na stránkách ČSSZ. Pokud vlastníte elektronickou nebo bankovní identitu, tiskopis můžete přes její portál rovnou podat. V jiném případě ho budete muset zanést osobně anebo doručit poštou příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Účast na pojištění pak vzniká dnem, kterým si určíte v přihlášce, nejdříve však dnem podání oné přihlášky. Nemocenské tedy nelze kvůli nárokům na dávky doplatit zpětně. Pokud navíc živnostník vykonává souběžně několik samostatných výdělečných činností, je z nich vždy pojištěn jen jednou.

OSVČ pak mohou díky účasti na nemocenském pojištění čerpat peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou poporodní péči, nemocenské a dlouhodobé ošetřovné.

Čtěte také: Čerpání nemocenského v souvislosti s porodem u OSVČ

Kolik bude minimální záloha na nemocenské v roce 2023?

Pro rok 2022 činil minimální vyměřovací měsíční základ pro platbu nemocenského 7000 Kč s tím, že minimální měsíční záloha je ještě stále 147 Kč. Pro rok 2023 však dochází ke zvýšení základu na 8000 Kč, což znamená, že se zvýší i minimální platba, a to na 168 Kč. Ta činí vždy 2,1 % ze základu.

Čtěte také: Jaké platí OSVČ minimální zálohy v roce 2022, jak se změní v roce 2023?

Co když nelze u OSVČ určit vyměřovací základ?

Nemocenské se platí buď z minimálního vyměřovacího základu, anebo ze základu, který určí OSSZ v přehledu. Nicméně i přesto může dojít k situaci, kdy nebude uplatněn minimální vyměřovací základ a ten od OSSZ nepůjde z přehledu určit. V takovém případě bude v roce 2023 OSVČ platit 2,1 % z poloviny průměrné mzdy. Průměrná mzda pro tyto účely bude v dalším roce činit 40 324 Kč, její polovina tedy 20 162 Kč. Měsíční platba tedy bude činit 424 Kč.

Čtěte také: Musí OSVČ na neschopence hradit zálohy na sociální pojištění?

Nemocenské pojištění OSVČ 2023: záloha, paušální režim

Zdroj: Depositphotos

 

Kam se nemocenské pojištění platí?

Nemocenské pojištění se odvádí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení s tím, že každá sociálka má jiné přímé bankovního spojení. To, pod jaký úřad spadáte dle místa bydliště, si můžete vyhledat na mapě uvedené na webu ČSSZ, kde naleznete i číslo účtu pro odvody dobrovolného nemocenského. Nezapomeňte také, že bankovní spojení se od účtu pro platbu sociálního (důchodového) pojištění liší.

Splatnost nemocenského pojištění

Zálohy jsou pak splatné od 1. dne kalendářního měsíce do posledního dne kalendářního měsíce, za který má být pojistné odvedeno. Nemocenské za leden tedy musíte zaplatit do 31. ledna 2023. Částku si proto v trvalém příkazu změňte ihned poté, co odvedete zálohu za prosinec 2022.

Pojistné, které nebylo uhrazeno ve splatnosti anebo v plné výši, lze případně OSSZ doplatit. Vždy však do výše minimálního měsíčního vyměřovací základu, čili v roce 2023 do 168 Kč. Po projednání věci se sociálkou se lze také dohodnout na zaplacení pojistného do budoucna, resp. za delší období, než je jeden kalendářní měsíc, vždy však nejdéle do konce kalendářního roku.

Nemocenské pojištění u osob v paušálním režimu

Nemocenské pojištění není součástí paušální daně. Tudíž i v tomto případě je nutné se k němu přihlásit zvlášť a platit jej zvlášť. Pokud byla OSVČ účastna na nemocenském pojištění ještě před vstupem do paušálního režimu, je dobré vědět, že po vstupu do režimu se pro ni v této oblasti nic nezmění.

Nicméně na rozdíl od předchozího případu si plátce paušální daně stanovuje výši zálohy na nemocenské sám. Vybrat může částku, která je kdekoliv v rozmezí minimální platby, čili 168 Kč v roce 2023, a maximální platby. Minimální vyměřovací základ (čtvrtina průměrné mzdy) zvýšený o 15 % bude pro rok 2023 činit 11 594 Kč. Maximální platba na nemocenské u osob v paušálním režimu z něj činí 2,1 % čili 244 Kč.

Čtěte také: Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ