Minimální odvod nemocenského pro OSVČ se v roce 2023 zvýší

02.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


V roce 2023 dojde ke zvýšení minimálních záloh na důchodovém a zdravotním pojištění, vedle nich se zvýší i minimální měsíční platba na nemocenské pojištění pro OSVČ. Jaká bude tato částka? A jak se změní minimální zálohy pro OSVČ?

Nemocenské pojištění je pro osoby samostatně výdělečně činné dobrovolnou platbou. Je ovšem stanovena její minimální výše a následně má OSVČ nárok na nemocenskou, jestliže onemocní. Dále jsou odvody nemocenského pojištění u OSVČ důležité při posuzování nároku na peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou či dlouhodobé ošetřovné.

Zdroj: Depositphotos

Kolik od roku 2023 činí minimální měsíční odvod nemocenského pojištění?

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ od ledna 2023 vzroste na 168 Kč měsíčně, doposud byla výše minimálního měsíčního odvodu 147 Kč.

Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 %.

Vyšší odvody nemocenského pojištění pro OSVČ jsou umožněny, OSVČ si určuje svou platbou v rozmezí minimálního a maximálního vyměřovacího základu. V roce 2023 dochází ke zvýšení tohoto minimální měsíčního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění na 8000 Kč. Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění tak od ledna 2023 činí 168 Kč (8000 × 2,1 %).

Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje, aby OSVČ, které doposud platí pojistné na nemocenské pojištění v nižší částce než 168 Kč, provedly včas veškeré úkony spojené s tímto navýšením minimálního pojistného na nemocenské pojištění na 168 Kč.

Kdy začít platit novou výši nemocenského pojištění?

Od lednové zálohy na nemocenské pojištění, nejpozději tedy do 31. ledna 2023.

Nemocenské pojištění je splatné od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení k nemocenskému pojištění je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.

Placení pojistného od ledna 2023 v nižší výši, než je nově stanovené minimum, by znamenalo zánik účasti na nemocenském pojištění. Výše uvedené částky budou také aktualizovány na přelomu roku na webu ČSSZ v sekci Nemocenské pojištění OSVČ.

Jaká je výše minimálních záloh na důchodové a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2023?

V roce 2023 vzrostou minimální zálohy na důchodové pojištění pro OSVČ, stejně tak dobrovolné důchodové pojištění.

Vzroste rovněž i limit pro posuzování příjmů, zdali se jedná o činnost hlavní, či vedlejší. Všechny změny týkající se důchodového pojištění shrnujeme v tabulce.

Odvody důchodového pojištění v roce 2022 a 2023

Údaj o sociálním pojištění 2022 2023
Minimální měsíční zálohy OSVČ u hlavní podnikatelské činnosti 2841 Kč 2944 Kč
Minimální měsíční zálohy OSVČ u vedlejší podnikatelské činnosti  1137 Kč 1178 Kč
Dobrovolné měsíční důchodové pojištění 2724 Kč 2823 Kč
Limit pro změny z vedlejší podnikatelské činnosti na činnost hlavní 93 387 Kč 96 777 Kč
Maximální měsíční odvod zaměstnance i OSVČ 48 718 Kč 50 486 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Tip: Vypočítejte si výši vašich odvodů na sociální pojištění v naší mzdové kalkulačce

V roce 2023 se zvyšuje minimální měsíční záloha zdravotního pojištění pro OSVČ z 2627 Kč v roce 2022 na 2722 Kč v roce 2023.

Zálohu za leden musí OSVČ odvést do 8. února 2023.

Naopak doposud není známa minimální výše odvodů zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a pro lidi s částečnými úvazky, protože se stanovuje na základě minimální mzdy, která ještě není pro rok 2023 určena.

V roce 2023 dojde rovněž ke zvýšení paušální daně a k zavedení 3 pásem plateb u paušální daně.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DANĚ