O kolik vzrostou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2023?

21.10.2022 | , Finance.cz
DANĚ


V roce 2023 tradičně vzrostou minimální zálohy pro OSVČ, jakou budou mít nově výši? Co dalšího ovlivní? Jak vzroste paušální daň pro OSVČ? S jakými dalšími změnami mohou OSVČ počítat?

Vláda schválila nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Z tohoto nařízení lze odvodit průměrnou mzdu pro rok 2023, která bude mít dopad na odvody sociálního a zdravotního pojištění podnikateli i některými zaměstnanci a na mnoho dalšího, například na minimální zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné, výši paušální daně či hranice rozhodného příjmu pro stanovení činnosti hlavní a vedlejší.

Naopak na novou výši minimální zálohy na zdravotní pojištění u zkráceného úvazku či minimální zálohy pro osoby bez zdanitelného příjmu si budeme muset počkat, protože se jejich nová hodnota odvozuje od minimální mzdy pro daný rok. Nicméně tripartita se zatím neshodla na výši minimální mzdy pro rok 2023.

Průměrná mzda dle Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2023

V roce 2022 činí průměrná mzda 38 911 Kč, dle vládního nařízení je všeobecný vyměřovací základ stanoven ve výši 38 294 Kč a přepočítací koeficient činí 1,0530.

Průměrná mzda pro rok 2023 tedy dle tohoto nařízení bude činit 40 324 Kč.

Pozor, neplést si průměrnou mzdu stanovenou MPSV s průměrnou mzdou udávanou Českým statistickým úřadem.

Jaký vliv má průměrná mzda na sociální pojištění pro OSVČ 2023?

Od průměrné mzdy stanovené MPSV se přímo odvozuje řada odvodů sociálního pojištění, vypočítá se z ní minimální měsíční záloha na důchodové pojištění pro OSVČ, která činí 14,6 % z vyměřovacího základu (poloviny průměrné mzdy).

Minimální měsíční záloha na důchodové pojištění u hlavní podnikatelské činnosti tedy bude v roce 2023 činit 2944 Kč.

Rovněž se zvýší minimální záloha na důchodové pojištění pro OSVČ u vedlejší podnikatelské činností, nově bude 1178 Kč.

Zvýší se i odvod dobrovolného důchodového pojištění z 2724 Kč na 2823 Kč.

Vzroste i limit, který rozděluje podnikatelskou činnost na hlavní a vedlejší, ten nově bude 96 777 Kč.

Maximální vyměřovací základ se zvýší na 1 935 552 Kč, z čehož plyne, že vzroste maximální měsíční odvod zaměstnance či OSVČ na 50 486 Kč.

Odvody důchodového pojištění v roce 2022 a 2023

Údaj o sociálním pojištění 2022 2023
Minimální měsíční zálohy OSVČ u hlavní podnikatelské činnosti 2841 Kč 2944 Kč
Minimální měsíční zálohy OSVČ u vedlejší podnikatelské činnosti  1137 Kč 1178 Kč
Dobrovolné měsíční důchodové pojištění 2724 Kč 2823 Kč
Limit pro změny z vedlejší podnikatelské činnosti na činnost hlavní 93 387 Kč 96 777 Kč
Maximální měsíční odvod zaměstnance i OSVČ 48 718 Kč 50 486 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Tip: Vypočítejte si výši vašich odvodů na sociální pojištění v naší mzdové kalkulačce

Průměrná mzda a nemocenské pojištění

Vedle důchodového pojištění zvýší průměrná mzda i rozhodný příjem, tedy hranice minimální výše sjednaného příjmu pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění.

V roce 2022 činila tato hranice 3500 Kč za měsíc, v roce 2023 bude činit 4000 Kč. 

Dvojnásobek této hodnoty je pak minimálním vyměřovacím základem u nemocenského pojištění pro OSVČ, v roce 2023 tedy bude jeho výše 8000 Kč.

Minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění pro OSVČ pro rok 2023 bude 168 Kč, protože minimální nemocenské pojištění činí 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu.

Zdroj: Depositphotos

Jaká bude minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ 2023?

Růst průměrné mzdy stanovené MPSV má přímý vliv na minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní pojištění.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ se vypočítají z vyměřovacího základu, kterým je polovina průměrné mzdy, tedy 20 162 Kč.

Minimální záloha měsíčního zdravotního pojištění pro OSVČ v roce 2023 tedy bude činit 13,5 % z vyměřovacího základu, po zaokrouhlení tedy 2722 Kč.

V roce 2022 činila tato částka 2627 Kč.

Zálohu za leden musí OSVČ odvést do 8. února 2023.

Tip: Pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a pro lidi s částečnými úvazky se odvody určují na základě minimální mzdy

Zvýšená sazba daně z příjmů a dopad růstu průměrné mzdy

Průměrná mzda má vliv rovněž na zvýšenou sazbu daně z příjmů, kterou odvádí lidé s vysokými příjmy.

Limit pro platbu zvýšené sazby daně z příjmů ve výši 23 % se odvádí z částky, která je nad stanoveným limitem, což je 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2022 je její výše 1 867 728 Kč a pro rok 2023 se částka zvyšuje na 1 935 552 Kč.

Co dalšího ovlivní výše průměrné mzdy stanovená MPSV?

Růst průměrné mzdy stanovené MPSV ovlivní i paušální daň, která je součtem minimální zálohy na zdravotní pojištění, 1,15násobku minimální zálohy na důchodové pojištění a daně z příjmů fyzických osob ve výši 100 Kč.

Měsíční částka paušální daně pro OSVČ v roce 2023 tedy bude 6208 Kč a je součtem:

  • Zdravotního pojištění – 2722 Kč
  • Důchodového pojištění – 3386 Kč
  • Daně z příjmů fyzických osob – 100 Kč

Nařízení MPSV stanovilo vedle průměrné mzdy i základní výměru důchodů a růst procentní výměry pro rok 2023, stejně jako výši redukčních hranic pro rok 2023.

Tip: Máte jít do důchodu v roce 2023, či 2024? Běžte do starobního důchodu raději letos! Důchod můžete mít vyšší o tisíce

Zdroje: MPSV

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ