Je v Česku nejnižší minimální mzda ve střední Evropě?

08.12.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Jaká je výše minimální mzdy v roce 2023 a jak vysoká bude v příštím roce? Jaká je minimální mzda v sousedních zemích, v Německu, na Slovensku, v Polsku či v Maďarsku, a o kolik vzroste v roce 2024? Je v Česku nejnižší mzda ve střední Evropě?

Minimální mzda v roce 2023 činí 17 300 Kč a má vliv na řadu dávek a odvodů, od minimální mzdy se odvozují mzdy zaručené, jež zaručují minimální úroveň mzdy pracovníkům v nepodnikatelské sféře a v organizacích podnikatelské sféry, ve kterých nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě.

Růst minimální mzdy má dopad i na osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), které odvádějí zálohy na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % minimální mzdy.

Od minimální mzdy je rovněž odvozeno i minimální zdravotní pojištění, které musí odvést například osoby pracující za nízkou mzdu na zkrácený úvazek.

Výše minimální mzdy má přímý dopad na možnost přivýdělku při evidenci na Úřadu práce.

Zdroj: Depositphotos

Jaká bude minimální mzda v roce 2024, 18 900 Kč? Jak vzroste zaručená mzda?

Výše minimální mzdy pro rok 2024 je v rukou vlády, protože se tripartita (jak je již zvykem) nedokázala na její výši dohodnout.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) předložil začátkem prosince vládě návrh o růstu minimální mzdy ve výši 18 900 Kč (o cca 9 %), přičemž se ministerstvo rozhodovalo mezi touto částkou a minimální mzdou ve výši 19 400 Kč. Nakonec se přiklonilo k nižšímu růstu.

Vedle toho navrhne ministr práce a sociálních věcí Jurečka i růst části zaručených mezd, konkrétně v 1., 2., 3. a 8. skupině prací. Podle odhadu MPSV si tak polepší asi 1,5 milionu zaměstnanců.

Jak se změní výše zaručené mzdy v roce 2024 podle návrhu MPSV

Skupina prací Výše zaručené mzdy 2023 Výše zaručené mzdy 2024 Meziroční rozdíl
  Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc
1. 103,80 17 300 112,50 18 900 8,70 1600
2. 106,50 17 900 116,10 19 500 9,60 1600
3. 117,50 19 700 126,80 21 300 9,30 1600
4. 129,80 21 800 129,80 21 800 0 0
5. 143,30 24 100 143,30 24 100 0 0
6. 158,20 26 600 158,20 26 600 0 0
7. 174,70 29 400 174,70 29 400 0 0
8. 207,60 34 600 225,00 37 800 17,40 3200

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

„Zvýšení minimální mzdy by se mělo pozitivně projevit ve vyšších příjmech systémů sociálního a zdravotního pojištění. Předpokládaný nárůst těchto příjmů by mohl činit asi 2,65 mld. korun za rok,“ dodal ministr Jurečka.

Jaký je pohled odborů a zaměstnavatelů na růst minimální mzdy?

O minimální mzdě debatovala tripartita v tomto roce již několikrát. Bohužel odboráři a podnikatelé dlouhodobě nedosahují dohody o výši minimální mzdy a ani minulá, ani současná vláda nedokáže přiblížit představy těchto dvou stran. Ministr Jurečka proto nabídl dvě možnosti růstu minimální mzdy, ani tak se ovšem odboráři a zaměstnavatelé nedokázali na nové výši minimální mzdy dohodnout.

Zaměstnavatelé navrhovali růst o 1000 Kč na 18 300 Kč a s devítiprocentním růstem minimální mzdy příliš nesouhlasí, protože se na příští rok odhaduje nízký růst HDP. Na druhou stranu reálné mzdy klesají (reálná hodnota mezd k ceně nákupního košíku), nezaměstnanost je v ČR nejnižší v EU a na pracovním trhu je dlouhodobě nedostatek pracovní síly. Navíc automatizace a robotizace v Česku je poměrně pomalá a řada českých firem se raději spoléhá na levnou pracovní sílu ze zahraničí.

Odbory vzhledem k vysoké inflaci a zdražujícím potravinám a energiím požadovaly růst alespoň na 19 500 Kč, s tím ovšem nesouhlasili zaměstnavatelé, na které mají rovněž dopad rostoucí ceny energií v důsledku ruské agrese na Ukrajině.

Dodejme, že růst minimální mzdy v minulých letech nebyl výrazný ve srovnání se sousedními zeměmi.

Jaká bude minimální mzda v sousedních zemích a v Maďarsku?

Institut minimální mzdy není zaveden v Rakousku, ale v ostatních sousedních zemích je již známa výše minimální mzdy na rok 2024.

Minimální mzda v Polsku v roce 2023, 2024

Od 1. ledna 2023 se minimální mzda v Polsku zvýšila na 3490 zlotých (cca 19 550 Kč), od 1. července 2023 na 3600 zlotých (cca 20 160 Kč).

Od 1. ledna 2024 se zvýší minimální mzda v Polsku na 4242 zlotých (cca 23 750 Kč), od 1. července 2024 dále na 4300 zlotých (cca 24 100 Kč).

Minimální mzda na Slovensku v roce 2023, 2024

I na Slovensku vzrostla v roce 2023 minimální mzda, a to o 8 % na 700 eur (cca 17 000 Kč).

Od 1. ledna 2024 se minimální mzda na Slovensku zvýší na 750 eur, tedy cca 18 230 Kč měsíčně.

Minimální mzda v Německu v roce 2023, 2024

Minimální mzda se v Německu zvýšila od 1. října 2022 a činí 12 eur na hodinu (292 Kč na hodinu). Měsíční minimální mzda v Německu tedy bude činit přibližně 51 000 Kč. Je tedy nejvyšší v rámci střední Evropy.

V roce 2024 by se měla zvýšit na 12,41 eura (cca 300 Kč) hrubého za hodinu. V roce 2025 pak dojde k dalšímu zvýšení minimální mzdy na 12,82 eura (cca 312 Kč).

Dodejme, že nejméně zaměstnanců pracuje za minimální mzdu v relativním vyjádření ve městech Wolfsburgu, Erlangenu, Mnichově a Stuttgartu. Nejvíce zaměstnanců pracuje za minimální mzdu v relativním vyjádření ve spolkových zemích Meklenbursku-Předním Pomořansku a Durynsku.

Minimální mzda v roce 2023 a 2024 v Maďarsku

V Maďarsku činila minimální mzda do konce listopadu 2023 232 000 forintů (přibližně 14 850 Kč). Od 1. prosince 2023 platí v Maďarsku minimální mzda ve výši 266 800 forintů, přibližně tedy 17 075 Kč.

Minimální mzda a Evropská unie – minimální mzda ve výši 50 % průměrné mzdy

Evropský parlament schválil směrnici, která nařizuje růst a pravidelnou valorizaci minimální mzdy. Při posuzování přiměřenosti svých stávajících zákonných minimálních mezd mohou členské státy vycházet ze spotřebního koše zboží a služeb za reálné ceny či z 60 % mediánu hrubé mzdy a 50 % hrubé průměrné mzdy.

MPSV uvedlo, že cílem do 5 let je dosáhnout poměru minimální a průměrné mzdy ve výši 45 %.

Navrhované zvýšení minimální mzdy by mělo zajistit podle současného předpokládaného nárůstu průměrné mzdy dosažení tohoto poměru ve výši 41,1 %. Těmto změnám předchází návrh novely zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy pro další období. Zákon tak stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy.

Je růst minimální mzdy nízký?

Navrhovaný růst minimální mzdy je poměrně nízký. Minimální mzda dosáhla podle MPSV v roce 2023 41 % průměrné mzdy, přitom Evropská unie cílí výši minimální mzdy v zemích EU k 50 % průměrné mzdy, respektive 60 % mediánu mezd, což by v českých podmínkách činilo přes 20 000 Kč.

Česko navíc se svým 2,5% růstem minimální mzdy v letošním roce mělo jednu z nejpomaleji rostoucích minimální mezd ve střední Evropě (v Německu od 1. ledna 2023 minimální mzda nestoupla, ale masivně vzrostla během roku 2022).

Navíc sousední země s nižší průměrnou mzdou budou mít minimální mzdu absolutně vyšší (Polsko), anebo vyšší relativně vztaženou k průměrné mzdě.

Za druhé čtvrtletí roku 2023 činila průměrná hrubá měsíční mzda na Slovensku 1419 eur (cca 34 510 Kč), minimální mzda byla ve výši 700 eur. Minimální mzda byla ve výši 49,33 % mzdy průměrné.

Průměrná mzda v Polsku činila ve druhém čtvrtletí roku 2023 7364 polských zlotých (cca 41 200 Kč), minimální mzda 3490 zlotých (min. mzda v první polovině roku 2023). Minimální mzda v Polsku činila tedy 47,39 % mzdy průměrné.

Průměrná mzda v Maďarsku činila v červenci 2023 559 137 forintů (35 800 Kč), minimální mzda byla tedy ve výši 41,49 % mzdy průměrné.

Dodejme, že v Německu se minimální mzda dlouhodobě pohybuje nad 50 % průměrné mzdy.

V Česku mezitím ve stejném období činila průměrná mzda 43 193 Kč, minimální mzda byla ve výši 40,05 % mzdy průměrné.

V tabulce můžete vidět srovnání minimálních mezd a mezd průměrných Slovenska, Polska a Česka.

Země Minimální mzda* ke mzdě průměrné** 2023 Minimální mzda*** ke mzdě průměrné** 2024
Česko 40,05 % 43,76 %
Maďarsko 41,49 % 47,72 %
Polsko 47,39 % 57,60 %
Slovensko 49,33 % 52,85 %

*Minimální mzda k 1. lednu 2023
**Průměrná mzda ve 2. kvartálu roku 2023
***Minimální mzda k 1. lednu 2024

Z tabulky je patrné, že Česko má z postkomunistických zemí střední Evropy relativně nejnižší minimální mzdu ve srovnání ke mzdě průměrné, přičemž minimální mzdu v Česku pobírá přibližně 118 tisíc zaměstnanců.

Průměrná mzda je z postkomunistických zemí střední Evropy nejvyšší v Česku (nepočítaje území někdejší NDR), ale dá se předpokládat, že i díky silnému polskému zlotému a rostoucí polské ekonomice v průběhu několika let polská průměrná mzda přeskočí tu českou, která ještě před několika lety měla solidní náskok.

Nicméně neschopnost dostat se ekonomicky na předkoronavirovou úroveň a boj s inflací oslabil dynamiku růstu mezd, přičemž reálně mzdy v Česku nadále klesají. Srovnání s Polskem nepomáhá ani oslabující koruna.

Tripartita není dlouhodobě schopna se dohodnout na výši minimální mzdy ani její odluce od mezd zaručených. Ani některé vládní strany (TOP 09, ODS) nejsou pro rychlejší růst minimální mzdy, která zaostává celoevropsky, ale i regionálně.

Navíc relativně nízká výše minimální mzdy nahrává práci na černo a její pobírání takřka automaticky vytváří nárok na některou dávku ze sociálního systému.

Tip: Sledujte nás na Facebooku

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 47 krát

Články ze sekce: DANĚ