Výpovědní doba a odpočinek se zkrátí, zkušební doba prodlouží. Co se ještě změní v zákoníku práce?

18.04.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s velkou novelizací zákoníku práce. Ta některé lhůty zkrátí a jiné naopak prodlouží. Co se v oblasti pracovního práva změní a měli bychom zpozornět?

Zákoník práce, jak jej známe dnes, projde výraznými změnami. Ministr práce a sociálních věcí, Marian Jurečka, totiž představil novelu, která má za cíl zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů a posilovat práva zaměstnanců. Inspiraci nebral jen z ostatních zemí Evropské unie, kde tyto systémy podle jeho slov úspěšně fungují, ale i u zástupců zaměstnanců, zaměstnavatelů a odborníků na pracovní právo. Jaké změny nás tedy čekají?

Garance stejného pracovního místa po návratu z rodičovské dovolené

Naši politici hlásají, že si kladou za cíl podpořit slaďování rodinného a pracovního života, a to zejména u rodičů malých dětí. Podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí má být zaměstnancům, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, nově umožněno vykonávat u téhož zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce stejný druh práce, který vykonávali před nástupem na tuto dovolenou.

 

Dále má být také na základě novely zákoníku práce zaručen návrat na stejnou pracovní pozici a na stejné pracoviště pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené před dosažením 2. roku věku dítěte.

Důležité je totiž vědět, že aktuálně je garantován návrat na stejnou pracovní pozici pouze při návratu z mateřské dovolené, která trvá 28 týdnů (nebo 37 týdnů při narození dvou a více dětí). V případě návratu z rodičovské dovolené dosud platí, že zaměstnavatel musí podržet místo u sebe ve firmě do 3 let věku dítěte. Nemusí se však jednat o stejnou pracovní pozici, ale pouze o pozici odpovídající stejnému druhu práce.

Čtěte také: Zamítnutou žádost o práci na dálku musí zaměstnavatel u některých skupin zaměstnanců zdůvodnit

Doba od doručení výpovědi do skončení zaměstnání se výrazně zkrátí

Změny se týkají také pravidel pro podání výpovědi z pracovního poměru. Počátek běhu výpovědní doby bude spojen již se dnem doručení výpovědi druhé straně. Zaměstnanec tak může být dříve uvolněn pro novou pracovní pozici a zaměstnavatel může na dané pracovní místo přijmout nového zaměstnance v kratším termínu.

Novinkou je také zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc v případě výpovědi dané z důvodu, že zaměstnanec tzv. porušil pracovní kázeň nebo nesplňuje zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele pro výkon práce (například ztráta řidičského oprávnění pro řidiče z povolání).

Novela zákoníku práce: změny 2024

Zdroj: Depositphotos

 

Zaměstnanec získá nárok na speciální náhradu

V situaci, kdy byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z důvodu, že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, obdrží nově zaměstnanec zvláštní náhradu, která bude zaměstnavateli refundována pojišťovnou ze zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Tato náhrada bude zaměstnanci příslušet v obdobné výši, jako je tomu dnes.

Aktuálně mají zaměstnanci za splnění podmínek při výpovědi nebo dohodě o rozvázání pracovního poměru z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nárok na odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Čtěte také: Stát začne dotovat zaměstnávání lidí bez domova, po výkonu trestu, negramotných a dalších zranitelných skupin

Zkušební doba se prodlouží

Navrhovaná úprava zákoníku práce s sebou přináší i změnu maximální délky zkušební doby. Je v plánu, že se u řadových zaměstnanců bude moci prodloužit až na 4 měsíce. O osob, které jsou na vedoucích pozicích, bude umožněno prodloužení až na 8 měsíců.

Aktuálně činí klasická délka zkušební doby 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců 6 měsíců. Zaměstnavatelům i po novém roce zůstane možnost využít původní podoby, tedy zkušební lhůta 2 či 6 měsíců.

Bude umožněno zkrácení denního odpočinku

V případě řešení mimořádných událostí a havarijních stavů bude umožněno zkrátit nepřetržitý denní odpočinek, a to až na pouze 6 hodin. Odpočinek bude zaměstnanci nahrazen následující pracovní den.

V aktuální verzi zákoníku práce je možné zkrátit denní odpočinek na maximálně 8 hodin.

Možnost pracovat již od 14 let, ale pouze o letních prázdninách

Novela obsahuje možnost pracovat již od 14 let věku v době hlavních letních prázdnin, a to i bez ukončené povinné školní docházky.

Musí se ovšem jednat o lehčí práci v režimu nejvýše 35 hodin týdně, resp. 7 hodin denně. Souhlas musí podepsat zákonný zástupce.

Pro zaměstnávání mladistvých je nutné ještě doplnit prováděcí vyhlášku od Ministerstva zdravotnictví, na jejíž základě budou specifikovány druhy práce, kterou 14letí mladiství budou moci vykonávat.

V současné době je možné si vydělávat v zaměstnání od 15 let a zároveň je třeba mít dokončenu povinnou školní docházku.

Co se ještě změní?

  • Dojde k rozšíření případů, kdy je umožněno dohodnout se se zaměstnancem na tom, že mu bude vyplácena mzda v jiné než české měně.
  • Zaměstnanec si na základě dohody se zaměstnavatelem bude moci sám rozvrhnout pracovní dobu.
  • Narovnání práv registrovaných partnerů při překážkách v práci na straně zaměstnance, například při sňatku s partnerem či pohřbu.

Čtěte také: Zaměstnanci pečující o své blízké mají nárok požádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby

Kdy by mohla novela začít platit?

Vláda o novele rozhodne pravděpodobně během května, poté zamíří do poslanecké sněmovny. Celý legislativní proces by se měl stihnout ještě letos. Platnost novely je plánovaná od 1. ledna 2025.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 42 krát

Články ze sekce: DANĚ