Jak dlouhý nepřetržitý odpočinek vám musí dopřát zaměstnavatel?

21.07.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Jak dlouhá musí být pauza mezi dvěma směnami? A může vám ji zaměstnavatel zkrátit? A pokud ano, kolik hodin odpočinku vám musí ze zákona nechat?

Pauza mezi dvěma směnami je v zákoníku práce, v zákoně č. 262/2006 Sb. definována jako nepřetržitý odpočinek. Zaměstnavatel musí minimální délku nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami brát do úvahy při rozvrhování pracovní doby. Pauza nesmí být až na výjimky nijak krácena.


Co je dobré vědět o nepřetržitém odpočinku?


Nepřetržitý odpočinek mezi směnami

Zaměstnanec musí mezi jednou a druhou směnou „nepřetržitě odpočívat“ alespoň 11 hodin. To platí pro pracovníka, který je starší 18 let. Neplnoletý zaměstnanec musí mít nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami ještě delší, a to minimálně 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Může být nepřetržitý odpočinek mezi směnami zkrácen?

Ano, může. Nepřetržitý odpočinek může být zkrácen pouze na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Lze to však pouze u zaměstnance, který je starší 18 let. U mladšího pracovníka pauzu mezi směnami zkracovat nelze. Zaměstnanci však musí být následující odpočinek prodloužen o hodiny, o které byl zkrácen.

U osob pracujících v zemědělství, kterým byla pauza mezi směnami zkrácena, může být doba odpočinku, která jim náležela, poskytnuta během následujících 3 týdnů od zkrácení, pokud by se mělo jednat o období sezónních prací.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu a pauzy mezi směnami

Zdroj: Shutterstock

Kde vám mohou zkrátit pauzu mezi směnami?

Nepřetržitý odpočinek nemůže být zkrácen v každém zaměstnání. Zkracování je umožněno ve zmíněném zemědělství, ale také u prací ve veřejném stravování, v kulturních zařízeních, telekomunikačních a poštovních službách, ve zdravotnictví a sociálních službách.

Dále je umožněno zkrátit zaměstnancům nepřetržitý odpočinek při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, v nepřetržitých provozech a při přesčasech. Speciální kapitolou jsou zde naléhavé opravné práce. U těch může dojít ke zkrácení mezisměnné pauzy pouze, pokud lze jejich prostřednictvím odvrátit nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo život zaměstnanců anebo při živelných událostech a dalších mimořádných situacích.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

V zákoníku práce je kromě délky pauzy mezi dvěma směnami zmíněna i minimální doba odpočinku během pracovního týdne. Pracovní doba musí být zaměstnavatelem rozvrhnuta tak, aby nepřetržitý odpočinek v týdnu trval alespoň 35 hodin. Zaměstnanec mladší 18 let musí v týdnu nepřetržitě odpočívat alespoň 48 hodin.

Doba odpočinku by se také měla stanovit u všech zaměstnanců na stejný den. Nutností je, aby do období, které bude stráveno pracovním odpočinkem, spadala i neděle. Tato pravidla však platí pouze, pokud to dovoluje provoz zaměstnavatele.

 

Zkrácení odpočinku v týdnu zaměstnavatelem

Pokud vám byla zkrácena pauza mezi směnami anebo pracujete u technologických procesů, které nemohou být nijak přerušeny, doba odpočinku v týdnu také může být zkrácena. U zaměstnance, který je starší 18 let, může dojít ke zkrácení na 24 hodin. To ale pouze tehdy, že se doba odpočinku následující týden dorovná a za 2 týdny bude dohromady činit alespoň 70 hodin.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu v zemědělství

Možnosti krácení odpočinku v týdnu nejsou v zákoníku práce nijak specifikovány. Zaměstnavatel se však při rozvrhování pracovní doby musí řídit dvěma pravidly. Tím prvním je, že odpočinek u pracovníků musí za 3 týdny trvat alespoň 105 hodin. V případě sezónních prací pak musí jít minimálně o 210 hodin za 6 týdnů.

Doba strávená pracovní pohotovostí

I u pracovní pohotovosti lze pauzu mezi dvěma směnami zkrátit maximálně na 8 hodin. Pokud nebude zaměstnanec během pracovní pohotovosti povolán do práce, bere se takto strávená doba jako nepřetržitý odpočinek, i když musel být zaměstnanec neustále připraven k pracovnímu výkonu.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 37 krát

Články ze sekce: DANĚ