Jaký je rozdíl mezi stravenkou a stravným?

03.01.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Stravné a stravenka rozhodně není to samé. Jaký je mezi nimi rozdíl a kdy je nárok na jedno anebo na druhé? Může vám být navíc „přiklepnuto“ oboje?

Už jen základním rozdílem je, že stravné anebo také diety slouží jako kompenzace výdajů na stravování na služebních cestách zaměstnanci. Stravenka je pak pouze poukázka na jídlo do restaurace anebo na potraviny.

Kdy vzniká nárok na stravné?

Stravné je druh cestovní náhrady, která je nároková. To znamená, že zaměstnavatel je povinen vám podle zákoníku práce stravné poskytnout, pokud splníte určité podmínky. Abyste na stravné získali právo, musíte na služební cestě strávit více než 5 hodin. Výše stravného se pak odvíjí podle délky služební cesty anebo sektoru, ve kterém zaměstnanec pracuje. Každý rok se navíc jednotlivé sazby zvyšují kvůli inflaci. Přesnou výši cestovních náhrad si můžete vypočítat na naší kalkulačce.

Pro rok 2022 vypadají sazby stravného/diet ve státním a soukromém sektoru takto:

Délka pracovní cesty

Soukromý sektor

Státní sektor

5 až 12 hodin

99 Kč

99 až 118 Kč

12 až 18 hodin

151 Kč

151 až 182 Kč

Více než 18 hodin

237 Kč

237 až 283 Kč

Ve státní sféře musí zaměstnavatel dodržovat rozpětí, v podnikatelské se jedná pouze o minimální sazbu, která může být navýšena, nikoliv ponížena.

Zaměstnanci navíc může vzniknout nárok jak na tuzemské, tak i zahraniční stravné. Zahraniční diety náleží pracovníkovi už tehdy, pokud se ocitá v cizině déle než 1 hodinu.

Kdy je nárok na stravné a na stravenku - cestovní náhrady

Zdroj: Shutterstock

Krácení stravného a zánik nároku na diety

Sazba stravného může být pokrácena o 25 – 70 %, jestliže zaměstnanci bylo poskytnuto bezplatné jídlo. To ale musí mít formu snídaně, oběda nebo večeře, nikoliv svačiny nebo občerstvení. Diety vám mohou být „sebrány“ úplně, jestliže jste měli možnost minimálně 2 bezplatných jídel. U delších služebních cest, které však trvají maximálně 18 hodin, stravné nedostanete, pokud vám byla poskytnuta alespoň 3 bezplatná jídla.

Jak je vypláceno stravné?

Stravné je zaměstnanci vyplaceno jako součást mzdy nebo platu. Je osvobozeno od zdanění a také od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Daň a pojistné se ale odvede z částky nad stanovený limit, pokud byla zaměstnancům v soukromém sektoru nabídnuta vyšší sazba. Celá výše stravného je pak pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. Dieta nemůže být zaměstnanci uhrazena stravenkou.

Kdy vzniká nárok na stravenky?

Poskytnutí stravného je povinnost zaměstnavatele, zajištění stravování na pracovišti už ale ne, což znamená, že ani stravenka není nároková. Je pouze zaměstnaneckým benefitem a závisí jen na zaměstnavateli, zdali vám v práci poskytne stravenku, možnost závodního stravování anebo ani jedno. Vždy vám však musí poskytnout přestávku na jídlo.

Toto nepovinné plnění ze strany zaměstnavatele je velmi oblíbené, lze jím hradit oběd, ale i potraviny, pokud si zaměstnanec vaří sám. Pokud se však zaměstnavatel rozhodne podílet na stravování zaměstnanců, nesmí stravenky poskytovat jen vybraným pracovníkům, ale všem, jinak by se jednalo o diskriminaci.

Příspěvek zaměstnavatele na stravování

Pokud zaměstnavatel poskytuje stravenky/příspěvek na stravování na základě vnitřního předpisu anebo dohody v kolektivní smlouvě, zaměstnanci náleží stravenka za každý den, pokud jeho přítomnost na směně trvá déle než 3 hodiny. Nezapočítává se práce přesčas.

45 % na stravování si zaměstnanec hradí sám ze mzdy, zbylých 55 % přispívá zaměstnavatel. Příspěvek na stravování neboli stravenkový paušál je pak osvobozen od daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel si svou část může odečíst jako daňově uznatelný náklad.

 

Může mít zaměstnanec stravenku i stravné?

Ano, zaměstnanci může za 1 den náležet stravenka i stravné. Musí být ale splněny podmínky nároku. Zaměstnanec se během dne tedy musí zdržet na pracovišti alespoň na 3 hodiny a poté odjet na služební cestu, která musí trvat minimálně 5 hodin.

Pokud tedy do práce přijdete např. na 8:00, ve 12:00 pracoviště opustíte a odjedete na služební cestu, ze které se vrátíte v 20:00, vznikne vám nárok na stravné i na stravenku, pokud ji zaměstnavatel poskytuje.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DANĚ