Výše sazeb zahraničního stravného 2023

Zahraniční stravné řeší zákoník práce v § 170. Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měněSjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 %) základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát. Nestanoví-li zaměstnavatel výši procenta stravného, určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného.

Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.
 

Výše stravného s ohledem na dobu trvání zahraniční pracovní cesty

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby,  jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.


Krácení stravného při poskytnutí jídla

Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

  • 25 %  zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby,
  • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby, anebo
  • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby.

Nesjedná-li zaměstnavatel nižší hodntou snížení zahraničního stravného, nebo ji neurčí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné výše uvedené.


Sazby zahraničního stravného 2016 - 2023

Základní sazby zahraničního stravného
Země - Evropa 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Albánie 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Andorra 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Belgie 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Bělorusko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Bosna a Hercegovina 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Bulharsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Černá Hora 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Dánsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 60 EUR
Estonsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Finsko 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 55 EUR
Francie 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR
Chorvatsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR
Irsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Island 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 60 EUR 60 EUR 60 EUR 60 EUR
Itálie 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Kazachstán 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Kypr 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Lichtenštejnsko 60 CHF 60 CHF 60 CHF 60 CHF 60 CHF 60 CHF 65 CHF 65 CHF
Litva 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Lotyšsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Lucembursko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Maďarsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR
Severní Makedonie 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Malta 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Moldavsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR
Monako 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Německo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Nizozemsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Norsko 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 60 EUR 60 EUR 60 EUR 60 EUR
Polsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR
Portugalsko a Azory 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Rakousko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Rumunsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR
Rusko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Řecko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Slovensko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Slovinsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Španělsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Švédsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 55 EUR 55 EUR 60 EUR
Švýcarsko 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF
Ukrajina 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Velká Británie 40 GBP 40 GBP 45 GBP 45 GBP 45 GBP 45 GBP 45 GBP 45 GBP
Země - ostatní - pouze výběr *
Austrálie a Oceánie 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 60 USD 60 USD 60 USD 65 USD
Brazílie 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 60 USD
Čína 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Egypt 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 45 EUR
Indie 40 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Irák 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR
Irán 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Japonsko 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD
Jihoafrická republika 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Kanada 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
Kuba 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 55 EUR 55 EUR 60 EUR
Kuvajt 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Malajsie 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD
Mexiko 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
Spojené státy americké 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD
Tunisko 40 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR
Turecko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR

*Poznámka: Uvedeny jsou pouze vybrané země. Pokud hodláte zjistit sazby i u dalších zemí, naleznete je v konkrétním předpisu pro rok 2023 je to vyhláška č. 401/2022 Sb.  (pro rok 2022 vyhláška č. 462/2021 Sb., pro 2021 vyhláška č. 510/2020 Sb., pro 2020 vyhláška č. 310/2019 Sb.), případně na stránkách ministerstva financí.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 98 krát


Související články: