MPSV chystá modernizaci zákoníku práce. Bude zahrnovat výpověď zaměstnance bez udání důvodu?

25.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Národní ekonomická rada vlády (NERV) zveřejnila koncem ledna letošního roku soubor opatření, která by měla přispět k růstu české ekonomiky. Mezi jednotlivými opatřeními se také objevil návrh na propuštění zaměstnanců bez udání důvodu.

NERV v souboru opatření navrhuje vládě modernizovat současný zákoník práce, který podle představitelů tohoto orgánu nereaguje na požadavky měnícího se trhu práce. Podle návrhu NERV je současný zákoník práce převážně na straně zaměstnanců a postavení zaměstnavatele výrazně znevýhodňuje.

Zdroj: Shutterstock

NERV: Propouštění problémových zaměstnanců je administrativně obtížné

V návrhu na modernizaci zákoníku práce převládala motivace ke změně propouštěcího systému. Nejvýraznějším bodem je opatření, které by umožňovalo zaměstnavatelům předat výpověď zaměstnanci bez udání důvodu. Takovou formu výpovědi v současné době zákoník práce neumožňuje. Výpověď bez udání důvodu může podat pouze zaměstnanec.

„Problémoví zaměstnanci nebo zaměstnanci bez výkonu, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň, jsou v České republice nepropustitelní. Obtížné propouštění, například i v reakcích na externí šoky, váže zaměstnance v méně produktivních firmách a tím také brzdí rozvoj více produktivních firem, které mají zájem nabírat nové zaměstnance. Tento fakt je jedním z faktorů vedoucích ke snížení produktivity práce firem, a tudíž ke ztrátě konkurenceschopnosti na světových trzích,“ uvádí návrh NERV.

V současné době může zaměstnavatel dát výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky v případě, že na to zaměstnance v posledních 12 měsících upozornil tzv. vytýkacím dopisem a zaměstnanec tyto chyby neodstranil. 

Avšak například podle názoru Josefa Jaroše, předsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR (AMSP ČR), je takový způsob pro zaměstnavatele administrativně velmi náročný. „Návrh vnímáme jako pomoc k debyrokratizaci, protože ukončení pracovního poměru je dneska administrativně náročné pro podnikatele, zejména pro ty nejmenší. My jsme pro to, aby tam tato možnost byla, a v žádném případě nikdo z normálních podnikatelů tento nástroj nehodlá využívat k šikanóznímu propouštění zaměstnanců,“ zdůvodnil předseda svůj souhlas s návrhem pro Českou televizi.

Tip: V jakých případech může zaměstnavatel dát okamžitou výpověď zaměstnanci?

S návrhem naopak nesouhlasí Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), která proti němu sepsala také petici. Soudí, že zaměstnavatel má podle současného zákoníku práce možnosti, jak neperspektivního zaměstnance vyhodit, a tak není důvod zavádět možnou výpověď bez udání důvodu. 

„Poctivý zaměstnavatel nepotřebuje další úpravy zákoníku práce. Potřebuje je zaměstnavatel, který chce lidi vyhazovat z osobních důvodů – kvůli antipatiím, odlišným politickým názorům, sexuální orientaci, etnicitě nebo plánovanému založení rodiny ze strany zaměstnance. Tomu musíme zabránit,“ uvádí ČMKOS na svých webových stránkách.

Zaměstnanci propuštění bez uvedeného důvodu by měli nárok na vyšší odstupné

Navrhovaná opatření jsou pojata tak, aby zákoník práce mohl reagovat na současné požadavky pracovního trhu. Má jít především o změny ve flexibilitě při náboru nových zaměstnanců, regulaci pracovní doby a možnosti propustit zaměstnance bez udání důvodu.

Tato forma výpovědi by však mohla být kompenzována delší výpovědní dobou a zvýšeným odstupným, který by mohlo dle návrhu činit až šestinásobek průměrného výdělku dle délky odpracované doby u zaměstnavatele.

Rovněž se navrhuje, aby výpověď bez udání důvodu nemohli dostat zaměstnanci straší 55 let a zdravotně znevýhodnění.

V současné době má nárok na odstupné zaměstnanec, jestliže s ním zaměstnavatel rozváže pracovní poměr z organizačních důvodů nebo pro poškození zdraví zaměstnance (pro nemoc a úraz z povolání), a to i v případě, že pracovní poměr skončí tzv. dohodou.

Vysoké náklady spojené s náborem a popouštěním vedou k švarcsystému

Návrh na modernizaci zákoníku práce upozorňuje také na to, že současný zákoník práce vyžaduje vysoké náklady zaměstnavatelů na výběrová řízení a propouštění. Na základě toho zaměstnavatelé raději obcházejí zákoník práce a dostávají se do šedé zóny tím, že uzavřou „pracovní poměr“ s jinými podnikateli, tudíž provozují tzv. švarcsystém, který je podle právních norem nelegální.

Výpověď bez udání důvodu by měla zvýšit zájem zaměstnanců o zvyšování svých kompetencí

Nová pravidla by měla vést k většímu pohybu zaměstnanců na trhu práce, což by mělo zvýšit zájem lidí o zvyšování svých kompetencí, například prostřednictvím nabízených rekvalifikací. Zároveň se předpokládá, že by se zlepšila činnost Úřadu práce v péči o tyto osoby, které by byly propuštěny.

Zkrácení výpovědní lhůty ze strany zaměstnavatele na 1 měsíc 

Nově se rovněž navrhuje, aby zaměstnavatel mohl zkrátit výpovědní lhůtu pouze na 1 měsíc, jestliže by zaměstnanec nesplňoval předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo neměl uspokojivé pracovní výsledky podle rozhodnutí zaměstnavatele. 

V současné době je výpovědní lhůta 2 měsíce, jestliže se strany písemně nedohodnou na delší lhůtě. Výpovědní doba nenáleží pouze v případě, kdy je pracovní poměr skončen dohodou.

Výpovědní doba podle aktuálního zákoníku práce začíná běžet až od začátku měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Navrhuje se, aby dvouměsíční výpovědní doba běžela již od data doručení výpovědi.

MPSV chystá modernizací zákoníku práce, propuštění zaměstnanců bez udání důvodu však obsahovat nemá

Podle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se v současné době připravuje návrh na modernizaci zákoníku práce, avšak navrhované propouštění zaměstnanců bez udání důvodu tato novela obsahovat nemá.

„Na MPSV připravujeme novelu zákoníku práce. Půjde o klíčovou úpravu pro vytvoření moderního, flexibilního a udržitelného trhu práce, který integruje zájmy a potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů s ohledem na specifika měnícího se trhu práce. Co je ale jisté již nyní, MPSV nebude v novele navrhovat výpovědi bez udání důvodu,“ uvedl pro redakci Finance.cz Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace.

Navrhovaná novela zákoníku práce by měla být pro veřejnost přístupná v následujících týdnech.

 

Čtěte také:

Kdy se poskytuje v zaměstnání neplacené volno?

Slogan „Nejsem mléko, ale vy mi tak říkat můžete“ neporušuje zákon, určil soud

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ