Čerpání nemocenského v souvislosti s porodem u OSVČ

06.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jste těhotná podnikatelka a nemáte nárok na mateřskou? Ani v takovém případě nemusíte úplně zůstat bez finančních prostředků. Co můžete čerpat?

Ne každá podnikající žena má nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství v souvislosti s koncem těhotenství, porodu a péči o dítě. Důležité je splnit potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, které si OSVČ musí dobrovolně platit zvlášť. Nemocenské pojištění totiž v tomto případě není součástí pojištění sociálního, jako je tomu u zaměstnanců.

Dozvíte se:

Nemocenské pojištění pro nárok na mateřskou

To, že jste nemocensky pojištěni v době nástupu na mateřskou, nestačí. Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je nutné, aby byla OSVČ nemocensky pojištěna alespoň 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na mateřskou a zároveň také 280 kalendářních dnů v posledních dvou letech. Zde se nepočítá jen nemocenské pojištění z podnikání, ale třeba i z předchozího zaměstnání, z dohod nad limit apod.

Pokud podmínka účasti na nemocenském pojištění není splněna, OSVČ nemá na peněžitou pomoc v mateřství nárok a bude muset hledat jiné cesty, jak nezůstat bez finančních prostředků.

Čtěte také: Kdy se do nároku na mateřskou může započítat i doba studia?

Nemocenská v souvislosti s porodem

Pokud jste zjistila, že jste těhotná, velmi brzy, je tu ještě pořád šance se k nemocenskému pojištění přihlásit a začít jej platit, pokud víte, že by došlo ke splnění podmínky 180 dnů a 280 dnů potřebné účasti. Ty OSVČ, které podnikaly několik let před otěhotněním a nemocenské si nikdy neplatily a ani se jim neodvádělo z příjmů ze zaměstnání nebo dohod nad limit v posledních dvou letech, však mají smůlu. Mateřskou nedostanou. Pokud by se však i tak přihlásily k nemocenskému pojištění, nemusí zůstat úplně bez peněz.

Málokdo o této možnosti ví, ale dle § 57 odst. 1 písm. f) ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti i v případě, kdy těhotná žena doloží potvrzením orgánu nemocenského pojištění čili OSSZ, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti.

V souvislosti s koncem těhotenství a porodem tedy lze čerpat i nemocenskou, a to od počátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu. Dobré je vědět, že se zde nebude stanovovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce, a tudíž nebude nutné dodržovat žádné vycházky. Dočasná pracovní neschopnost poté bude OSVČ ukončena uplynutím šestého týdne po porodu, pokud nebude i nadále pracovně neschopná, avšak z jiného důvodu.

Nemocenská místo mateřské, kvůli porodu u OSVČ

Zdroj: Depositphotos

 

Zálohy na nemocenské pojištění

Pokud se OSVČ přihlásí k dobrovolnému nemocenskému pojištění, její platby musí být alespoň ve výši minimálních záloh, pokud jí nebyl z přehledu určen jiný základ. Přihlásit se je pak možné nejen při vyřizování živnostenského oprávnění, ale i kdykoliv v průběhu zdaňovacího období čili kalendářního roku. Potřebovat k tomu budete Přihlášku k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ. Tiskopis je volně ke stažení na portálu ČSSZ. Dostupný by měl být i na pracovištích OSSZ a MSSZ.

Minimální záloha pak v roce 2022 činí 147 Kč měsíčně. Pokud by nešlo určit maximální vyměřovací základ z přehledu, bude se rovnat polovině průměrné mzdy. Tato polovina byla pro rok 2022 stanovena na 19 456 Kč. Měsíční platba na nemocenské tak bude činit 409 Kč.

Aby OSVČ vznikl nárok na čerpání nemocenského, musí mít splněnou dobrovolnou účast alespoň o délce 3 měsíců, které bezprostředně předcházejí dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Čtěte také: Vzroste v roce 2022 rodičovský příspěvek?

Jak vysoké bude nemocenské?

Bohužel nečekejte žádné závratné částky, ale spíše opravdu pár tisíc k dobru. Pamatujte také, že jako OSVČ prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zůstanete bez finančních prostředků, neboť během tohoto období náleží zaměstnancům náhrada mzdy od zaměstnavatele, OSVČ však na něco takového nárok nemá. Orientační výši nemocenského si můžete vypočítat na naší kalkulačce.

Nezapomeňte také, že během období čerpání nemocenského nemůžete vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Co po skončení nemocenské?

Po skončení šestinedělí vám nárok na nemocenskou v souvislosti s porodem zaniká. Ihned na ni však může navázat čerpání rodičovského příspěvku, u kterého není nutné splňovat žádnou potřebnou dobu pojištění. Podmínkou je zde celodenní řádná péče o nejmladší dítě v rodině.

Čtěte také: Jak zažádat o rodičovský příspěvek?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY