Kdy se do nároku na mateřskou může započítat i doba studia?

10.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jste krátce po absolvování studia střední nebo vysoké školy a nepracovali jste dostatečně dlouhou dobu, která je potřebná pro získání peněžité pomoci v mateřství? Za jakých podmínek se vám bude do nároku počítat také doba studia?

Ve společnosti je mnoho mladých maminek, které porodí krátce po absolvování studia, nebo i během něj. Kdy se jim v takovém případě poskytne peněžitá pomoc v mateřství?

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)

Dávce peněžité pomoci v mateřství se lidově říká mateřská. Jejím úkolem je finančně zabezpečit ženu s dítětem (případně muže), které kvůli mateřství vypadl běžný měsíční příjem ze zaměstnání. Žádat o mateřskou může také otec dítěte nebo manžel matky, pokud splní stejné podmínky. Mateřská je dávkou ze systému nemocenského pojištění a je vyplácena prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Mateřská a studium

Zdroj: Depositphotos

Jaké podmínky musí být splněny pro nárok na mateřskou?

Nárok na pobírání peněžité pomoci v mateřství nemá každý. Pro získání mateřské je důležité splnění několika podmínek. O jaké se jedná?

1. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství splníte tehdy, jste-li v den nástupu na mateřskou zaměstnaní a účastníte se na odvodu na nemocenské pojištění, které za vás odvádí zaměstnavatel.

Na mateřskou máte nárok i tehdy, nacházíte-li se v tzv. ochranné lhůtě, což znamená, že jste maximálně 180 dnů po skončení účasti na nemocenském pojištění (tzn. 180 dnů po skončení zaměstnání) a v této lhůtě také nastoupíte na mateřskou.

Jste-li ovšem zaměstnaní kratší dobu než výše uvedených 180 dnů, bude ochranná doba činit pouze tolik dnů, kolik trvalo vaše zaměstnání.

2. Dále pro nárok na mateřskou musíte splnit minimálně 270 dnů účasti na nemocenském pojištění před nástupem na mateřskou za poslední 2 roky. Za tuhle dobu se sčítají všechna zaměstnání, kde za vás zaměstnavatel nemocenské pojištění odváděl, kromě těch, která se vzájemně překrývají.

Tip: Jak je to s mateřskou u OSVČ?

Kdy má student nárok na mateřskou?

Jestliže studujete a během studia porodíte, nejspíše mít nárok na mateřskou nebudete, jelikož doba studia se do doby účasti na nemocenském pojištění nezapočítává. Podmínku byste splnili pouze tehdy, kdybyste současně během studia i pracovali v takovém zaměstnaneckém úvazku, který zakládá účast na nemocenském pojištění.

Tedy kromě klasického HPP byste splnili podmínku na mateřskou i tehdy, kdybyste pracovali na DPP či DPČ, kde byste měli měsíční příjem nad zákonné limity (10 000 Kč u DPP, 3499 Kč u DPČ).

Nárok na mateřskou byste měli i v takové situaci, kdybyste se během studia jako OSVČ dobrovolně podíleli na platbě nemocenského pojištění.

Jestliže jste ale během studia ani po něm nepracovali, pořád máte nárok na dávku rodičovské.

Výjimka, kdy se započítá i doba studia pro přiznání mateřské

Pokud úspěšně ukončíte studium a následně nastoupíte do zaměstnání nebo začnete podnikat, ale nesplníte zákonný limit 270 dnů účasti na nemocenském pojištění, může se v tomto případě započítat i vaše doba studia za poslední 2 roky před nástupem na mateřskou. Za těchto podmínek lze nárok na peněžitou pomoc v mateřství přiznat i muži.

Co když máte dvě brigády souběžně s účastí na nemocenském pojištění? V takovém případě se doba pojištění započítává pouze jednou, jako kdybyste měli pouze jednu brigádu.

Úspěšné ukončení studia musíte jako žadatelé o mateřskou doložit maturitním vysvědčením, výučním listem, diplomem apod.

Jak vysokou budete mít mateřskou? Pro výpočet mateřské použijte naši kalkulačku.

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY