Nemocenská a OSVČ: Je lepší komerční, či státní pojištění?

17.03.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Nemoci se nevyhýbají ani OSVČ a ty je často přechází, protože je nikdo v nemoci platit nebude. Jaké jsou možnosti OSVČ? Je výhodnější platit si nemocenskou v rámci sociálního pojištění, či raději využít komerčního pojištění?

Mnohé osoby samostatně výdělečně činné často přechází svoji nemoc a chlubí se, že několik let nestonaly. Pro mnohé je přecházení nemoci jediný způsob, jak uživit sebe i rodinu. Ale i OSVČ má možnost platit si nemocenskou v rámci sociálního pojištění, tak i v rámci životního pojištění.

Leží na vás chřipka i podnikání?

Chřipka

Zdroj: Pixabay

Jak se řeší nemoc u zaměstnance a OSVČ?

Zaměstnanec, který onemocní, má jistotu, že bude mít určitou finanční podporu. O 1. dne v pracovní neschopnosti již dostává náhradu mzdy od zaměstnavatele. Tento stav trvá do 14. dne pracovní neschopnosti, kdy zaměstnavatel přestává platit náhradu mzdy za nemoc a zaměstnanec dostává nemocenské dávky. Samozřejmě se proplácí pouze ty dny, které jsou pracovní.

Pozor na zaměňování pojmů náhrady mzdy (platí zaměstnavatel od 1. do 14. dne) a nemocenská (platí stát). Dále připomínáme, že nemocenská je placená Českou správou sociálního zabezpečení, ne zdravotní pojišťovnou.

Nemocenská se počítá na základě dosaženého příjmu v předcházejících 12 kalendářních měsících a můžete si ji snadno vypočítat.

Náhrada mzdy závisí na dosaženém průměrném výdělku zaměstnance v předcházejícím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Průměrný výdělek se počítá stejně jako pro výpočet náhrady za dovolenou a bývá uveden na výplatní pásce. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku.

Tip: Vypočítejte si náhradu mzdy!

Nemocenská a sociální pojištění

OSVČ si mohou dobrovolně platit nemocenské pojištění, které mohou odvádět společně s jejich sociálním pojištěním. Nemocenské pojištění se platí ve výši 2,1 % měsíčního základu. Jen připomínáme, že vyměřovacím základem u sociálního pojištění u OSVČ se myslí 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Minimální vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění v roce 2020 je 6 000 Kč a měsíční pojistné ve výši 2,1 % tak činí nejméně 126 Kč.

Ze státního nemocenského pojištění se vyplácí celkem 6 dávek:

U OSVČ se nevyplácí ošetřovné, ani vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství

OSVČ si placením nemocenského pojištění nejen zajistí to, že pokud onemocní, tak od 15. dne nemoci mu bude vyplácena nemocenská, ale také získá nárok na mateřskou (ženy) a otcovskou (muži). Navíc OSVČ musí splnit určitou lhůtu placení nemocenského pojištění, aby měla nárok na tyto dávky (například placení nemocenského pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou (PPM)).

Na ošetřovné OSVČ nárok nemají.

OSVČ mají nárok na podporu v nezaměstnanosti za splnění podmínek, aniž by si platily nemocenskou nebo ne.

Pojištění pracovní neschopnosti

Nemocenská se příliš vašim příjmům z podnikání blížit nebude, navíc se vyplácí až po 14 dnech. Mnohem větší flexibilitu, co se týče placení i dalšího nastavení, naleznete v pojištění pracovní neschopnosti, což je finanční produkt, který poskytují pojišťovny. Měsíčně budete platit pojistné, a pokud onemocníte, tak můžete za každý den v pracovní neschopnosti dostávat sjednanou částku.

Také si můžete nastavit, od jakého dne se vám bude tato částka vyplácet, jestli od prvního, patnáctého, či devadesátého dne. Při odložení karenční doby (kdy vám bude vyplácena "nemocenská") se vaše pojistné sníží. Pojištění s odloženou dobou je dobrá pojistka proti dlouhodobé pracovní neschopnosti. Komerčního pojištění je celá řada a každé má své výhody a nevýhody. Proto doporučujeme oslovit více pojišťoven a ty vám vytvoří nabídku na tělo.

Nicméně i tyto produkty mají řadu nevýhod. Pojišťovny většinou mají určenu maximální výši denní dávky (většinou kolem 3 000 Kč), která movitější klienty může odradit. Pro více lidí bude zajisté nepříjemné, že pokud by denní "nemocenská" překročila určitou mez (většinou kolem 500 Kč), tak si pojišťovny budou ověřovat váš příjem. Ve smlouvě je rovněž stanoven maximální počet dní, za které vám pojišťovna bude hradit pracovní neschopnost. Samozřejmě na výši pojištění má roli váš věk, zdravotní stav, váha a zlozvyky. Navíc se plnění vyplácí většinou až po ukončení pracovní neschopnosti, ale můžete si vyjednat výjimku. Pracovní neschopnost musíte nahlásit vy sami a to, co nejdříve.

 

Železná rezerva při nemoci

Poslední možností je mít železnou rezervu doma pod polštářem. Navíc mnoho OSVČ pár dní v posteli finančně nezatíží. OSVČ spíše vadí, že musí odložit naplánovanou práci, protože dodržování podmínek a důvěra je u malých podnikatelů velmi důležitá. 

Problém nastává při dlouhodobé pracovní neschopnosti. My bychom doporučili využít kombinaci železné rezervy a pojištění pracovní neschopnosti s karencí 30 a více dnů. Protože měsíční platba za pojistné s karencí je nižší a je to ta pravá pojistka pro dlouhodobou pracovní neschopnost. Samozřejmě záleží na typu práce a dalších podmínkách, které vám mohou ztížit vyjednávání smlouvy s pojišťovnou. Vždy tu ovšem bude možnost platit si státní nemocenskou.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DANĚ