Jak vysoká bude podpora v nezaměstnanosti v roce 2018?

29.01.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vyhodili vás z práce? Dali jste výpověď a jste aktuálně nezaměstnaní? Při registraci na úřadě práce si nezapomeňte zažádat i o podporu v nezaměstnanosti.

Na podporu v nezaměstnanosti má nárok nezaměstnaná osoba, která je zaevidovaná na úřadu práce jako žadatel o zaměstnání. Důležité ale je, aby byla v posledních dvou letech před registrací na UP aktivním plátcem sociálního pojištění, a to minimálně po dobu dvanácti měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti 2018

Kdo od úřadu práce nic nedostane?

Na podporu v nezaměstnanosti, kterou vyplácí UP, nemá nárok osoba, která je starobním důchodcem nebo pobíratelem nemocenských dávek. Dále také váš výsluhový příspěvek nesmí být vyšší než podpora v nezaměstnanosti. Ta pak nebude přiznána ani těm, kteří pobírají podporu při rekvalifikaci. A v neposlední řadě podporu nedostanou i ty osoby, které jsou ve vazbě anebo byly vyhozeny ze zaměstnání v posledních šesti měsících kvůli hrubému porušení povinností.

Jak dlouho budete pobírat podporu v nezaměstnanosti?

Délka vyplácení podpory

Věk žadatele

5 měsíců

Do 50 let

8 měsíců

Od 50 do 55 let

11 měsíců

Nad 55 let

Během prvních dvou měsíců budete mít nárok na podporu ve výši 65 % z průměrné čisté mzdy, kterou žadatel pobíral v posledním zaměstnání. Během třetího a čtvrtého měsíce se pak podpora sníží na 50 %. Zbylé měsíce podpůrčí doby již poté bude vypláceno pouze 40 %. Výjimku pak tvoří osoby, které samy podaly výpověď bez udání vážného důvodu, anebo se na odchodu dohodly se zaměstnavatelem. Ty mají nárok na pouhých 45 %, a to po celou podpůrčí dobu. Jestliže jste navíc dostali odstupné, státní podpora bude vyplácena na základě toho, kolik náhradních platů jste z bývalé práce obdrželi. Pokud např. pouze 1, začne být vyplácena až 2. měsíc evidence.

Výši vašich sociálních dávek si pak můžete nechat vypočíst na kalkulačce podpory v nezaměstnanosti. U podnikatelů se ale počítá s jinými čísly a navíc i z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění, nikoliv z průměrné čisté mzdy, jak je to u zaměstnance. Díky tomu bude mít podnikatel první dva měsíce 65 %, následující dva 50 % a zbylý čas podpůrčí doby 45 %.

Maximální měsíční výše

Maximální měsíční výše podpory u zaměstnance i podnikatele může činit 16 682 Kč. Toto číslo je poté 0,58 násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství. Ta v 1. – 3. čtvrtletí roku 2017 činila 28 761 Kč.

Jiná situace ale nastává v případě, kdy jste byli v tzv. náhradní době zaměstnání. Typickým příkladem toho jsou matky těsně po mateřské nebo rodičovské dovolené. U těch se podpora nepočítá na základě průměrného měsíčního výdělku, ale opět ze zmíněných 28 761 Kč.

Délka pobírání

Násobek průměrné mzdy

Vypláceno

První dva měsíce

0,15

4 315 Kč

Další dva měsíce

0,12

3 452 Kč

Po zbytek podpůrčí doby

0,11

3 164 Kč

Tyto výpočty pak také platí i pro:

  • Osoby, které pobírají invalidní důchod 3. stupně.
  • Osoby se zdravotním postižením, které se připravují na práci.
  • Osoby, které pečují o osobu v I., II., III. i IV. stupni závislosti.
  • Osoby, které se účastní dlouhodobé dobrovolnické služby.

A co podpora při rekvalifikaci?

Podpora nebo příspěvek na rekvalifikaci je poskytován uchazečům o zaměstnání v evidenci na úřadu práce, kteří se zúčastní rekvalifikace. Náklady na takovou rekvalifikaci mohou často dosahovat až částky 30 000 Kč. Pracák tyto výdaje zaplatí za vás a vy si od něj navíc můžete nechat proplatit i ty náklady, které vznikly jeho absolvováním. V praxi to může být např. jízdné.

Během podpůrčí doby při rekvalifikaci má zaměstnanec právo na 60 % průměrného měsíčního výdělku, podnikatel pak 60 % z posledního vyměřovacího základu. Maximálně pak bude dávka za jeden měsíc činit 18 695 Kč. Tato hodnota je pak počítána jako 0,65 násobek průměrné mzdy.

Kolik si může vydělat nezaměstnaný?

Jestliže na podporu v nezaměstnanosti nemáte nárok, je dobré vědět, že si i při evidenci na úřadě práce můžete vydělávat, ale pouze polovinu minimální mzdy měsíčně. V roce 2018 pak došlo se zvýšením minimální mzdy na 12 200 Kč i ke zvýšení částky, kterou si můžete přivydělat. V roce 2017 částka činila 5 500 Kč, letos 6 100 Kč hrubého.

Od podzimu 2017 je navíc zakázáno přivydělávat si na UP formou dohody o provedení práce. Můžete za to ale pracovat na poloviční úvazek nebo na dohodu o pracovní činnost (DPČ). Pokud budete mít příjmy z více zaměstnání, výdělky se budou sčítat. Jestliže ale pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, vydělávat nesmíte.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY