Jaké budou platit OSVČ minimální zálohy v roce 2022?

07.01.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Rok 2022 bude pro OSVČ náročný, protože je čeká výrazný růst minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. O kolik vzrostou? Vzroste i paušální daň? A jak vzrostou zálohy pro OBZP?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) čeká tento rok zvýšení měsíčních minimálních záloh, a to poměrně razantní. O kolik se zvýší zálohy? O kolik se zvýší paušální daň a odvody pro OBZP?

Zdroj: Depositphotos

O kolik si OSVČ připlatí na minimálních měsíčních zálohách na sociálním pojištění v roce 2022?

Minimální zálohy na sociální pojištění v roce 2022 pro hlavní činnost OSVČ budou mít výši 2 841 Kč.

Jaký je výpočet minimální měsíční zálohy pro OSVČ?

Základem výpočtu je průměrná mzda pro rok 2022. Všeobecný vyměřovací základ je 36 119 Kč a přepočítací koeficient na rok 2022 činí 1,0773.

Průměrná mzda za rok 2022 tedy činí 38 911 Kč.

V roce 2021 se počítalo s průměrnou mzdou o hodnotě 35 441 Kč.

Z průměrné mzdy se dále vypočítá sociální pojištění.

Minimální měsíční vyměřovací základ činí čtvrtina průměrné mzdy (čtvrtina z 38 911 Kč), tedy 9 728 Kč.

Minimální zálohu na sociální pojištění stanovíme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu a zaokrouhlíme na celé Kč nahoru.

Tedy 9 728 Kč * 29,2 % a vyjde nám minimální měsíční zálohy na sociální pojištění ve výši 2 841 Kč.

Dodejme, že v roce 2021 minimální měsíční zálohy na sociální pojištění pro OSVČ činí 2 588 Kč. Meziroční růst činí 253 Kč měsíčně (3 036 Kč ročně).

Vedlejší činnost OSVČ a minimální výše měsíční zálohy na sociální pojištění

Vedlejší činnost vykonává například ta OSVČ, která podniká při zaměstnání, studiu, v důchodu, na mateřské či při pobírání rodičovského příspěvku.

Důležitá je výše příjmu. Jestliže má OSVČ podnikající na vedlejší výdělečné činnosti výdělek do limitu, nemusí za zdaňovací období odvést žádné sociální pojištění.

Rozhodná částka (limit) je ve výši 2,4 násobku průměrné mzdy (pro rok 2022 tedy 36 119 Kč × 1,0773 × 2,4).

Pro rok 2021 pak platí hranice pro neplacení sociálního pojištění 85 058 Kč. Pro rok 2022 bude limit stanoven na 93 387 Kč.

Minimální záloha pro vedlejší činnost OSVČ

Pro vedlejší činnost byla pro rok 2021 stanovena minimální záloha na sociální pojištění ve výši 1 036 Kč.

Základ pro výpočet minimální zálohy pro vedlejší činnost je destina průměrné mzdy (zaokrouhlené nahoru), tedy 3 892 Kč.

Z této částky pak stanovíme opět 29,2 % důchodového pojištění z částky 3 982 Kč.

Minimální měsíční zálohy pro vedlejší činnost bude mít tedy výši 1 137 Kč.

Růst maximálního vyměřovacího základu

V roce 2022 rovněž vzroste maximální vyměřovací základ, který je ve výši 48násobku průměrné mzdy.

Nad tuto částku již nemusí OSVČ hradit další důchodové pojištění.

Pro rok 2022 bude maximální vyměřovací základ ve výši 1 867 728 Kč.

O kolik si OSVČ připlatí na minimálních měsíčních zálohách na zdravotním pojištění?

Minimální výše záloh na zdravotním pojištění má v roce 2021 hodnotu 2 393 Kč.

Vyměřovací základ pro výpočet záloh činí polovinu průměrné měsíční hrubé mzdy, která je pro rok 2022 stanovena na 38 911 Kč.

Vyměřovací základ tedy činí 19 455,50 Kč, po zaokrouhlení má vyměřovací základ hodnotu 19 456 Kč.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 0,135 x 19 456 Kč.

Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ pro rok 2022 po tomto výpočtu činí 2 627 Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro vedlejší činnost

Minimální výši záloh na zdravotním pojištění nemusí OSVČ dodržet za měsíce, kdy vykonávali vedlejší výdělečnou činnost. Během roku tedy nemusí platit zálohy na zdravotním pojištění.

O kolik vzroste paušální daň pro OSVČ?

Paušální daň je tvořena odvody ve výši minimálního odvodu na zdravotní pojištění, minimálního odvodu na důchodové pojištění navýšeného o 15 %, a také daní z příjmu fyzických osob ve výši 100 Kč.

Pro rok 2022 mají jednotlivé části tyto hodnoty

  • minimální odvod zdravotního pojištění - 2 627 Kč
  • minimální odvod zdravotního pojištění zvýšený o 15 % - 3 268 Kč
  • Daň z příjmu fyzických osob - 100 Kč

Po součtu těchto částek bude paušalní daň činit 5 995 Kč měsíčně.

V roce 2021 činí paušální daň 5 469 Kč měsíčně, vzroste tedy o 526 Kč.

Jaká bude výše zdravotního pojištění pro OBZP?

U osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) je výpočet záloh na zdravotní pojištění odlišný.

Vyměřovacím základem je totiž minimální mzda, v roce 2021 činí výše minimální mzdy 15 200 Kč. 

Z minimální mzdy se pak záloha zdravotního pojištění pro OBZP vypočítá sazbou zdravotního pojištění ve výši 13,5 %.

Pro rok 2021 činí záloha na zdravotní pojištění pro OBZP 2 052 Kč.

Pro rok 2022 bude záloha pro OBZP činit 2 187 Kč, protože minimální mzda se zvýší na 16 200 Kč.

Zálohy na zdravotní pojištění musí OBZP platit každý měsíc, vždy do 8. dne následujícího měsíce.

Osoby bez zdanitelných přijmů nemají povinnost odvádět sociální pojištění.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 80 krát

Články ze sekce: DANĚ