Jak se mění zálohy na zdravotním a sociálním u OSVČ a OBZP v roce 2021?

08.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Jste OSVČ a platíte si minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění? Tak si nezapomeňte změnit plánované platby. O kolik si připlatíte na sociálním a zdravotním pojištění? Jak se změní zálohy na zdravotní pojištění OBZP v roce 2021? 

Od ledna 2021 se spolu s výší minimální mzdy a také vládou stanovené hodnoty průměrné mzdy mění odvody na zdravotním a sociálním pojištění. Jaké tedy jsou:

Ema Destinnová vám na měsíční zálohu již nebude stačit.

Peníze na zálohách

Zdroj: Shutterstock

Minimální zálohy na sociálním pojištění OSVČ 2021

Minimální zálohy na sociálním pojištění pro hlavní činnost OSVČ vzrostou z 2 544 Kč v roce 2020 na 2 588 Kč v roce 2021, tedy o 44 Kč. 

Jak se počítá minimální záloha na sociálním pojištění?

Stanovuje se na základě průměrné hrubé mzdy, která byla stanovena ve výši 35 441 Kč. Vyměřovací základ pro výpočet minimální zálohy na sociálním pojištění je čtvrtina průměrné hrubé mzdy, tedy 8 861 Kč. Sociální pojištění tvoří dvě složky – důchodové pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Dále si můžete nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,1 %. Vezmeme tedy jednu čtvrtinu průměrné hrubé mzdy 8 861 Kč a vynásobíme jej 29,2 %. A po zaokrouhlení nám vyjde minimální měsíční záloha 2 588 Kč.

Minimální záloha na sociálním pojištění pro vedlejší činnost

Minimální záloha na sociálním pojištění pro vedlejší činnost bude v roce 2021 činit 1 036 Kč.

Pokud platíte minimální zálohy na sociálním pojištění, tak novou výši minimálních záloh budete platit po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. Ten musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání za rok 2020, tedy nejpozději do 3. května 2021. Pokud jej podáváte elektronicky, přehledy podáváte do 1. června. Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce (musíte tuto skutečnost doložit do 1. dubna 2021), tak se termín podání přehledu přesunuje na 2. srpna 2021.

 

Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění OSVČ 2021

V roce 2021 dochází rovněž k růstu maximální zálohy na sociálním pojištění, která se vypočítává z vyměřovacího základu, což je 48násobek průměrné mzdy, který kvůli zvýšení průměrné mzdy narostl na 1 701 168 Kč (měsíčně 141 764 Kč). 

Změna splatnosti sociálního pojištění od roku 2019

Pokud si platíte zálohy na sociální pojištění, tak pamatujte na to, že od roku 2019 se změnila splatnost sociálního pojištění. Pojištění je teď splatné během měsíce, za který se platí. Lednová záloha tak bude splatná během měsíce ledna, i když její výše se změní až po podání přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ.

Minimální zálohy na zdravotním pojištění OSVČ 2021

Pozor, v roce 2021 si připlatíte o 41 Kč oproti předchozímu roku. Pokud máte pravidelné platby, tak si je změňte z 2 352 Kč na 2 393 Kč.

Minimální výše záloh na zdravotním pojištění se vypočítává z průměrné měsíční hrubé mzdy, která v roce 2021 činí 35 441 Kč. Jako vyměřovací základ se bere její polovina tedy 17 720,50 Kč, po zaokrouhlení tedy 17 721 Kč. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 0,135 x 17 721 Kč, což činí 2 393 Kč. Připomínáme, že úhrada zálohy musí proběhnout do 8. dne následujícího měsíce, tedy za únor 2021 uhraďte zálohu 2 393 Kč do 8. března 2021.

Zálohy na zdravotní pojištění OBZP v roce 2021

Minimální zálohy na zdravotní pojištění se pro OBZP odvozují z výše minimální mzdy, která je pro rok 2021 stanovena na 15 200 Kč. Vyměřovacím základem je celá minimální mzda a sazba zdravotního pojištění je 13,5 %. Pro rok 2021 tedy byla záloha pro OBZP 13,5 % z 15 200 Kč, tedy 2 052 Kč. V roce 2021 se tedy zálohy na zdravotní pojištění pro OBZP zvýší o 81 Kč na 2 052 KčZálohy musí OBZP platit každý měsíc, vždy do 8. dne následujícího měsíce, tedy do 8. března 2021 za únor.

Pouze připomínáme, že OBZP nemají povinnost odvádět sociální pojištění.

Nejste náhodou OBZP? Mezi OBZP řadíme následující skupiny osob:

  • ženy a muži v domácnosti, kteří nepatří mezi osoby, za které platí pojistné stát (nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku) a ani nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání),
  • studenti starší 26 let,
  • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
  • studenti na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.)
  • studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla ministerstvem školství postavena na roveň studia v ČR, a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu,
  • absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupili po prázdninách do zaměstnání, ani se nepřihlásili mezi uchazeče, ani nezačali podnikat,
  • absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu, ani nenastoupili do zaměstnání, ani se nepřihlásili mezi uchazeče, ani nezačali podnikat a to do konce kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky.
  • členové náboženského řádu bez příjmu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 70 krát

Články ze sekce: DANĚ