Jak se mění zálohy na zdravotním a sociálním u OSVČ a OBZP v roce 2020?

10.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Jste OSVČ a platíte si minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění? Tak si nezapomeňte od Nového roku změnit plánované platby. O kolik si připlatíte na sociálním a zdravotním pojištění? Jak se změní zálohy na zdravotní pojištění OBZP v roce 2020? 

Od ledna 2020 se spolu s výší minimální mzdy a také vládou stanovené hodnoty průměrné mzdy mění odvody na zdravotním a sociálním pojištění. Jaké tedy jsou:

Ema Destinnová vám na měsíční zálohu již příští rok nemusí stačit.

Peníze na zálohách

Zdroj: Shutterstock

Minimální zálohy na sociálním pojištění OSVČ 2020

Minimální zálohy na sociálním pojištění pro hlavní činnost OSVČ vzrostou z 2 388 Kč v roce 2019, na 2 544 Kč v roce 2020, tedy o 156 Kč. 

Jak se počítá minimální záloha na sociálním pojištění?

Stanovuje se na základě průměrné hrubé mzdy, která byla stanovena ve výši 34 835 Kč. Vyměřovací základ pro výpočet minimální zálohy na sociálním pojištění je čtvrtina průměrné hrubé mzdy, tedy 8 708,75 Kč, po zaokrouhlení 8 709 Kč. Sociální pojištění tvoří dvě složky – důchodové pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Dále si můžete nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,3 %. Vezmeme tedy jednu čtvrtinu průměrné hrubé mzdy 8175 Kč a vynásobíme jej 29,2 %. A po zaokrouhlení nám vyjde minimální měsíční záloha 2 544 Kč.

Minimální záloha na sociálním pojištění pro vedlejší činnost

Minimální záloha na sociálním pojištění pro vedlejší činnost bude v roce 2020 činit 1 018 Kč.

Pokud platíte minimální zálohy na sociálním pojištění, tak novou výši minimálních záloh budete platit po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Ten musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání za rok 2019, tedy nejpozději do 4. května 2020. Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce (musíte tuto skutečnost doložit do 31. března 2020), tak se termín podání přehledu přesunuje na 1. srpna 2020.

 

Maximální zálohy sociálního pojištění OSVČ 2020

V roce 2020 dochází rovněž k růstu maximální zálohy na sociálním pojištění, která se vypočítává z vyměřovacího základu, což je 48násobek průměrné mzdy, který kvůli zvýšení průměrné mzdy narostl na 1 672 080 Kč (měsíčně 139 340 Kč). Maximální měsíční záloha na sociální pojištění v roce 2020 se zvýšila na 40 688 Kč, v případě odvádění i nemocenského pojištění pak 43 613 Kč.

Změna splatnosti sociálního pojištění od roku 2019

Pokud si platíte zálohy na sociální pojištění, tak pamatujte na to, že od roku 2019 se mění splatnost sociálního pojištění. Nově bude pojištění splatné během měsíce, za který se platí. Lednová záloha tak bude splatná během měsíce ledna, i když její výše se změní až po podání přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ.

Minimální zálohy na zdravotním pojištění OSVČ 2020

Pozor, v roce 2020 si připlatíte o 144 Kč oproti předchozímu roku. Pokud máte pravidelné platby, tak si je změňte z 2 208 Kč na 2 352 Kč.

Minimální výše záloh na zdravotním pojištění se vypočítává z průměrné měsíční hrubé mzdy, která bude v roce 2020 činit 34 835 Kč. Jako vyměřovací základ se bere její polovina tedy 17 417,50 Kč, po zaokrouhlení tedy 17 418 Kč. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základy, tedy 0,135 x 17 418 Kč, což činí 2 352 Kč. Připomínáme, že úhrada zálohy musí proběhnout do 8. dne následujícího měsíce, tedy za leden 2020 uhraďte zálohy 2 352 Kč do 8. února 2020.

Zálohy na zdravotní pojištění OBZP v roce 2020

Minimální zálohy na zdravotní pojištění se pro OBZP odvozují z výše minimální mzdy, která je pro rok 2020 stanovena na 14 600 Kč. Vyměřovacím základem je celá minimální mzda a sazba zdravotního pojištění je 13,5 %. Pro rok 2020 tedy byla záloha pro OBZP 13,5 % z 14 600 Kč, tedy 1 971 Kč. V roce 2020 se tedy zálohy na zdravotní pojištění pro OBZP zvýší o 168 Kč na 1 971 KčZálohy musí OBZP platit každý měsíc, vždy do 8. dne následujícího měsíce, tedy do 8. února 2020.

Pouze připomínáme, že OBZP nemají povinnost odvádět sociální pojištění.

Nejste náhodou OBZP? Mezi OBZP řadíme následující skupiny osob:

  • ženy a muži v domácnosti, kteří nepatří mezi osoby, za které platí pojistné stát (nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku ani nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání),
  • studenti starší 26 let,
  • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
  • studenti na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.)
  • studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla ministerstvem školství postavena na roveň studia v ČR, a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu,
  • absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupili po prázdninách do zaměstnání, ani se nepřihlásili mezi uchazeče, ani nezačali podnikat,
  • absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu, ani nenastoupili do zaměstnání, ani se nepřihlásili mezi uchazeče, ani nezačali podnikat a to do konce kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušce
  • členové náboženského řádu bez příjmu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 53 krát

Články ze sekce: DANĚ