Zastupitelům se od 1. 1. 2023 zvýší odměny o 10 %, rozhodla vláda

12.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Vláda rozhodla o navýšení odměn pro obecní a krajské zastupitele. Jaké odměny začnou pobírat uvolnění zastupitelé? A jak se zvýšily maximální finanční hranice u zastupitelů, kteří jsou pro svoji funkci neuvolnění?

Od 1. 1. 2023 se navýší odměny pro uvolněné i neuvolněné zastupitele. Vláda tak reagovala na podněty obcí a krajů, za které v dopise určeném pro ministra vnitra Víta Rakušana promlouvala organizace Svazu měst a obcí ČR.

Dle organizace Svazu měst a obcí ČR mají obce s nynějšími tabulkovými hranicemi velký problém sehnat zájemce na kandidátní listiny obecních zastupitelstev. V poslední době byl také na zastupitele vyvíjen zvýšený tlak kvůli řešení covidové situace a přijímání uprchlíků z Ukrajiny.

Zdroj: Shutterstock

Jak se navýší odměna uvolněným zastupitelům?

Uvolnění členové zastupitelstva vykonávají svoji funkci v plném rozsahu a jejich odměna je pevně daná nařízením vlády. Výše odměny je tedy v takové výši, která je uvedena v níže zobrazené tabulce s účinností od 1. 1. 2023. Samotné obce tedy o výši odměny pro uvolněné zastupitele nerozhodují.

Pro orientaci v tabulce je nutné znát vykonávanou funkci, uvolněnost zastupitele a velikostní kategorii obce, která se určuje na základě počtu obyvatel s trvalým bydlištěm v obci k 1. lednu v roce, kdy se konaly volby do zastupitelstva.

Jak se navýší odměna neuvolněným zastupitelům?

Neuvolnění zastupitelé vykonávají svoji funkci vedle svého zaměstnání či podnikání, proto jsou jejich odměny značně nižší než u uvolněných zastupitelů.

Zásadní rozdíl je také v tom, že o jejich výši odměny rozhoduje sama obec, odměna tedy není pro neuvolněné zastupitele nároková. Je možné, že některým neuvolněným zastupitelům se i přes zvýšení maximálních hranic vyšší odměny nedostane.

Výše odměny pro neuvolněné zastupitele nesmí přesáhnout maximální hranice uvedené v tabulce. Tyto hranice pro neuvolněné zastupitele se rovněž od 1. 1. 2023 zvýší o 10 %.

Výjimka – jak se počítá výše odměny neuvolněného starosty?

Pokud starosta obce vykonává funkci jako neuvolněný, neplatí již tak úplně pravidlo, že o výši odměny rozhoduje obec. Neuvolněnému starostovi přísluší částka v minimální výši 0,3násobku výše odměny, která by mu náležela ve funkci uvolněného starosty dle velikostní kategorie obce.

Zastupitelstvo takto stanovenou odměnu nemůže snižovat, ale může ji do maximální hranice navýšit.

Tip: Jaká je aktuální výše poslaneckého platu?

Na zvýšení odměn zastupitelů má vliv také zvýšení průměrné mzdy v roce 2021

Na zvýšení odměn má také vliv zvýšení průměrné mzdy v národním hospodářství za předminulý rok. Pokud se tato průměrná mzda zvýší o 2,5 %, navrhuje Ministerstvo vnitra zvýšení odměn pro zastupitele.

Tento limit byl splněn, jelikož se průměrná mzda za rok 2021 zvýšila o 4,8 %. Proto 30. listopadu návrh Ministerstva vnitra s účinností od 1. 1. 2023 vláda schválila.

Finanční odměny zastupitelů hradí obce ze svých veřejných rozpočtů.

Určení velikostní kategorie obce dle počtu obyvatel k 1. lednu

Počet obyvatel

Počet členů zastupitelstva

do 500 obyvatel

5 až 15 členů

nad 500 do 3000 obyvatel

7 až 15 členů

nad 3000 do 10 000 obyvatel

11 až 25 členů

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

15 až 35 členů

nad 50 000 do 150 000 obyvatel

25 až 45 členů

nad 150 000 obyvatel

35 až 55 členů

Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč od 1. 1. 2023

Číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku Počet obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města Uvolnění členové zastupitelstva Neuvolnění členové zastupitelstva
starosta, primátor, hejtman místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana člen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2) uvolněný člen zastupitelstva, (neuvedený ve sl. 1 až 3) starosta, primátor, hejtman místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana člen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6) předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9)
číslo sloupce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 obec, městská část nebo obvod do 300 47 255 41 584 36 859 32 134 28 352 25 518 5671 2835 2363 1418
2 od 301 do 600 53 068 46 701 41 393 36 086 31 841 28 656 6368 3183 2653 1593
3 od 601 do 1000 59 495 52 356 46 406 40 457 35 696 32 127 7139 3570 2974 1785
4 od 1001 do 3000 66 206 58 260 51 640 45 020 39 723 35 751 7945 3972 3311 1986
5 od 3001 do 5000 72 915 64 165 56 873 49 583 43 748 39 375 8749 4376 3645 2188
6 od 5001 do 10000 79 626 70 070 62 108 54 145 47 775 42 998 9556 4777 3981 2388
7 od 10001 do 20000 86 287 75 934 67 305 58 675 51 772 46 596 10 354 5178 4315 2588
8 od 20001 do 50000 94 179 82 877 73 460 64 042 56 507 50 857 11 301 5651 4709 2826
9 od 50001 do 100000 a územně nečleněná statutární města do 100000 obyvatel 102 308 90 032 79 800 69 570 61 384 55 246 12 277 6138 5116 3070
10 od 100001 do 200000 a územně členěná statutární města 111 051 97 724 86 620 75 514 66 630 59 967 13 325 6664 5116 3331
11 nad 200000 134 677 118 516 105 049 91 582 80 806 72 725 16 161 8081 6734 4040
12 kraj do 500000 141 766 124 753 113 412 96 401 85 059 76 553 17 012 9923 8506 7088
13 kraj od 500001 do 1000000 146 491 128 912 117 193 99 615 87 894 79 105 17 579 10 255 8789 7324
14 kraj nad 1000000 151 217 133 071 120 974 102 827 90 730 81 657 18 147 10 585 9073 7561
15 hlavní město Praha 155 943 137 229 124 753 106 041 93 565 84 208 18 713 10 915 9357 7797

Zdroj: Ministerstvo vnitra, Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Čtěte také:

Jaké peněžní náhrady dostávají poslanci ke svému základnímu platu?

Česká pošta opět zdraží. Od února ještě výrazněji než od ledna

Povinná centrální evidence psů byla konečně schválena. Do kdy musí majitelé nechat psa evidovat?

 
Štítky:

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DANĚ