Jaké peněžní náhrady dostávají poslanci ke svému základnímu platu?

24.10.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Poslanci ke svému základnímu platu dostávají také nejrůznější náhrady, které se odvíjí od toho, jak moc cestují, kde se ubytovávají nebo zda mají svého osobního asistenta.

Z předchozího článku již víme, že plat poslanců se vypočítá jako součin platové základny 84 060 Kč a poslaneckého koeficientu 1,08. Aktuální výše poslaneckého platu dle tohoto výpočtu činí po zaokrouhlení na stovky 90 800 Kč.

Kvůli zvýšení měsíční průměrné nominální mzdy v národním hospodářství se předpokládá, že by v roce 2023 mohl plat poslanců vzrůst až o 12,7 %. Poslanecký plat by tak činil cca 102 400 Kč.

K základnímu platu náleží poslanci i různé náhrady v souvislosti s jeho výkonem funkce.

I když se v tomto článku budeme bavit o poslancích, je nutné zmínit, že náhrady se týkají i dalších veřejných funkcí. Dle zákona náhrady náleží také například senátorům, členům vlády, prezidentovi republiky i soudcům.

Náhrady určené poslancům se rozdělují do 2 kategorií na náhrady výdajů a naturální plnění.

Poslanecké náhrady

Zdroj: Depositphotos

Za které výdaje náleží poslanci peněžní náhrady?

Náhrady výdajů jsou dle zákona č. 236/1995 Sb. peněžitá plnění, která náleží poslanci za výkon funkce za splnění daných podmínek. Konkrétně se poslanci nahrazují:

 • výdaje na reprezentaci,
 • výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce,
 • výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“),
 • výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách,
 • výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“),
 • výdaje na stravování při tuzemských cestách,
 • výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,
 • výdaje na ubytování při tuzemských cestách,
 • výdaje na ubytování při zahraničních cestách,
 • výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,
 • výdaje na odborné a administrativní práce,
 • výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,
 • výdaje na odbornou literaturu.

Které výdaje z výše uvedených se proplácí měsíční paušální částkou?

Za výdaje na prezentaci (např. oblek) a stravování při pracovních cestách po Česku náleží poslanci víceúčelová paušální náhrada, která se stanoví jako 16 % z aktuální platové základny 84 060 Kč.

Poslanec tak dle výpočtu dostane každý měsíc na svoji prezentaci a stravné po Česku částku 13 500 Kč.

Dále se poslanci poskytuje paušální měsíční částka na výdaje za dopravu vlastním nebo najatým vozidlem a veřejnou dopravu do místa sídla, kde vykonává funkci. U poslance je tímto místem myšlena Poslanecká sněmovna.

Výše této paušální částky se odvíjí od toho, kolik km se musí poslanec dopravovat ze svého místa trvalého bydliště do sídla Poslanecké sněmovny.

1. do 50 km ve výši 40 % platové základny = 33 700 Kč,

2. nad 50 km ve výši 45 % platové základny = 37 900 Kč,

3. nad 150 km ve výši 50 % platové základny = 42 100 Kč,

4. nad 250 km ve výši 60 % platové základny = 50 500 Kč.

Poslanec si také může vybrat jednoho nebo více asistentů. Ti vykonávají práci jako OSVČ a fakturují Kanceláři poslanecké sněmovny. Maximální poslancův rozpočet na asistenta je 50 500 Kč měsíčně.

Které výdaje se proplácí ve skutečné výši?

Jestliže má poslanec v rámci své funkce pracovní schůzky v zahraniční, se kterými dále souvisí i výdaje na ubytování v zahraničí, musí tyto náklady prokázat. Stejně tak musí prokázat i náklady za ubytování v Česku.

Prokázat poslanec potřebuje také výdaje na odborné a administrativní práce. Výše náhrad je však omezená a může činit max. 25 % platové základny, což vychází na 21 015 Kč měsíčně.

Tip: Jak to mají poslanci během nemoci s platem a nemocenským?

Výše peněžních plnění za poslanecké kanceláře a byty

Do naturálního plnění patří věci a služby nezbytné s výkonem funkce poslance. Jde o poslanecké kanceláře (kdekoliv v ČR) a byty v Praze, pokud tam poslanec nemá trvalé bydliště.

Maximální ceny za pronájem poslaneckých kanceláří se odvíjí od počtu obyvatel města, ve kterém se tato kancelář nachází. Například v Praze může čerpat poslanec max. 27 000 Kč měsíčně. Na vybavení kanceláří je poskytováno max. 5200 Kč měsíčně.

Výše maximálních částek za pronájmy kanceláří poslanců

Město Výše plnění v Kč
Praha 27 000
Brno, Ostrava, Plzeň 25 000
Ostatní statutární města a Fr. Lázně, Mar. Lázně, Poděbrady a Luhačovice 22 000
Ostatní města nad 25 000 obyvatel 19 000
Města nad 10 000 obyvatel 16 000
Obce nad 1 000 obyvatel 10 000
Ostatní obce  9 000

Poslanci jsou také hrazeny výdaje na telefonické služby a internet ve výši max. 5000 Kč měsíčně.

V případě, že poslanec nevyužije přímo byty nabízené Poslaneckou sněmovnou, má právo na vyhledání svého pronájmu. Za takový pronájem mu náleží i náhrada výdajů, maximálně ovšem do výše 20 500 Kč měsíčně.


Čtěte také:

Co vědět o předčasném důchodu v 10 bodech

Jaká bude minimální mzda v roce 2023? Jak jsme na tom ve srovnání se sousedy?

Jak se budou kompenzovat náklady na práci z domu?

Štítky:

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU