Jak se budou kompenzovat náklady na práci z domu?

12.10.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Od příštího roku bude muset zaměstnavatel vyhovět některým osobám s žádostí o home office. Dále mu také nově vznikne povinnost hradit náklady vzniklé prací z domu. Jak to bude probíhat?

Doposud není v zákoníku práce nijak ukotvena práce na dálku anebo z domu. To by se však od příštího roku mělo změnit. Dle novely zákoníku práce navíc zaměstnavateli nově vznikne povinnost, aby nejen vybraným osobám home office umožnil, ale zároveň také aby jim kompenzoval náklady, které prací z domu vznikly.

Dozvíte se:

Jak se sjedná kompenzace nákladů při home office?

Pokud bude jakýkoliv zaměstnanec pracovat na dálku, nově bude nutné home office podložit písemnou dohodou obou smluvních stran. Tato dohoda bude muset obsahovat např.

  • nové místo výkonu práce,
  • způsob komunikace, přidělování práce a její kontroly,
  • rozsah práce a rozvržení pracovní doby,
  • zajištění BOZP, dobu, na kterou se home office uzavírá,
  • a mj. také způsob náhrady vzniklých nákladů při výkonu práce na dálku zaměstnavatelem.

Čtěte také: Více částečných úvazků a home office. Stát v zákoně podpoří oboje

Úhrada nákladů při home office, práci z domu na dálku

Zdroj: Depositphotos

 

Co všechno bude muset zaměstnavatel při práci na dálku proplácet?

Mnozí se domnívají, že zaměstnavatel bude povinen zaměstnanci přispívat pouze na elektřinu kvůli počítači nebo notebooku. Není tomu ale tak. Rovnou totiž půjde o paušální částku ve výši úhrnu paušálních nákladů na plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávku tepla (dálkové vytápění), centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody.

Dále sem můžeme zahrnout i výdaje, které vzniknou v rámci odvádění a odvozu odpadních vod, čištění jímek, ale i za odvoz komunálního odpadu. Ve všech případech půjde o úhrn za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v ČR, a to podle údajů, které zveřejní Český statistický úřad.

Tímto výčtem navíc nebude nijak dotčeno právo zaměstnance na úhradu dalších jiných prokazatelných výdajů, které mu vznikly v souvislosti s prací na dálku.

Čtěte také: Porušíte nová pravidla pro home office? Bude vám hrozit pokuta až 1 milion korun

Kolik bude činit paušální náhrada?

Paušální náhrada bude činit 2,80 Kč. Náleží přitom za každou započatou hodinu práce. Pokud pak zaměstnavatelem není stát, obec, škola apod., může být v dohodě sjednána i vyšší náhrada. Vždy se však bude zaokrouhlovat na desetihaléře směrem nahoru.

Náhrada se také bude pravidelně měnit. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji určí vyhláškou na základě údajů Českého statistického úřadu o úhrnu průměrných nákladů. Částku bude měnit vždy pravidelně k 1. lednu nového kalendářního roku anebo v mimořádném termínu. Tím je myšlena situace, kdy dojde ke zvýšení nebo snížení hodnoty údajů nejméně o 20 %.

Důležité je zmínit, že zaměstnavatel bude muset náhradu nákladů zaměstnanci vyplácet zvlášť. Podle návrhu zákona totiž nebude možné, aby byla náhrada vyplácena jako složka mzdy, platu nebo odměny z dohod.

Bude vám muset zaměstnavatel při práci z domu poskytnout počítač?

Ano, bude. Zaměstnavatel bude muset zaměstnanci zajistit technické a programové vybavení, které je potřebné pro pracovní výkon, ale to pouze tehdy, kdy zaměstnanec nevykonává práci prostřednictvím svého vlastního vybavení.

Dále bude muset zaměstnavatel zajistit také ochranu dat a údajů, které se zpracovávají dálkovým přenosem.

Co se programového vybavení a ochrany dat a údajů týče, jinak na tom nebude ani zaměstnanec. I ten si totiž bude muset počínat při práci z domu maximálně opatrně, aby data a údaje související s výkonem práce chránil.

Čtěte také: V kanceláři 18 °C, na WC 15 °C. Jak vláda změnila minimální teplotu na pracovištích?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ