Co vědět o předčasném důchodu v 10 bodech

14.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro některé žadatele o důchod je předčasný důchod zajímavým řešením jejich životní situace, jiným občanům již jiná možnost nezbývá. Vzhledem k prodlužujícímu se řádnému důchodovému věku zájem o předčasný důchod stoupá.

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve v 60 letech. Kdo však má řádný důchodový věk nižší než 63 let, ten může odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. O předčasný důchod, na rozdíl od řádného starobního důchodu, není možné žádat zpětně. Odchod do předčasného důchodu je dobré promyslet a naplánovat. S čím počítat?

Co vědět o předčasném důchodu v 10 bodech
Zdroj: Shutterstock

Stejná základní výměra jako u řádného důchodu

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu k žádnému krácení základní výměry nedochází. V roce 2022 činí základní výměra důchodu 3900 Kč, v roce 2023 to bude 4040 Kč.

Předčasný důchod se nepřepočítává

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že měsíční důchod bude trvale krácený. Při dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod v budoucnu nepřepočítá.

Čtěte také: Komu se vyplatí předčasný důchod a komu ne?

Krácení za předčasnost

Z důvodu dřívějšího odchodu do důchodu je výpočet procentní výměry důchodu méně výhodný, dochází ke krácení za předčasnost. Výpočtový základ ve výpočtové formuli se krátí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se tedy do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod.

Získaná nižší doba pojištění

Měsíční částka starobního důchodu nezávisí pouze na dosažených příjmech v produktivním věku, ale i na získané době pojištění. Každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu vyšší roli, než někteří žadatelé o důchod očekávají. Při práci až do dosažení řádného důchodového věku se přitom získá vyšší doba pojištění než při volbě předčasného důchodu. Předčasný důchod je tak nižší než případný řádný starobní důchod z důvodu krácení za předčasnost a z důvodu získání nižší doby pojištění.

Omezená možnost přivýdělku

Občané pobírající předčasný důchod nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V praxi to znamená, že mají omezenou možnost přivýdělku. Nejčastěji si přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

Nelze pobírat nemocenskou

Vzhledem k tomu, že zaměstnaní předčasní důchodci mohou mít pouze příjem ze závislé činnosti na základě pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu, kdy nevzniká účast na nemocenském pojištění, tak v případě pracovní neschopnosti nemohou pobírat nemocenskou.

Valorizační vzorec stejný jako u řádného důchodu

Všechny státní důchody se během let zvyšují. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu se příslušné procento, o které se zvyšuje procentní výměra důchodu, nesnižuje. V procentním vyjádření se zvyšuje předčasný důchod i starobní důchod stejně. To znamená, že v korunovém vyjádření se během let více zvyšují vyšší důchody a příjmové nůžky mezi řádným a předčasným důchodem se rozšiřují.

Odchodem do předčasného důchodu se výchovné nekrátí

Legislativní novinkou roku 2023 je zvýšení důchodu o výchovné, a to o 500 Kč za každé dítě. Nárok na výchovné má jeden z rodičů, zpravidla matky. Částka výchovného se přitom z důvodu odchodu do předčasného důchodu nesnižuje.

Neomezená možnost pasivních příjmů

Zatímco aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti jsou v předčasném důchodu až do dosažení řádného důchodového věku omezeny, tak pasivní příjmy nikoliv. Z pasivních příjmů (např. kapitálového majetku, nájmu) se sociální pojištění neplatí a lze je mít během předčasného důchodu i v nadstandardní výši.

Lze pobírat s předdůchodem současně 

Občané, kteří čerpají vlastní naspořené peníze z doplňkového penzijního spoření formou předdůchodu, mohou případně požádat o předčasný důchod. Souběh předdůchodu a předčasného důchodu je možný.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 40 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY