Jak ovlivní výchovné výši předčasného důchodu?

04.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Předčasný důchod je spojen s trvalým krácením státního důchodu, který může řadu lidí nepříjemně překvapit. Bude se krácení vztahovat i na výchovné ve výši 500 Kč na dítě pro ty rodiče, kteří pečovali o dítě? Co invalidní důchodci?

Starobní důchodci měli letos důchod 3× valorizován, od ledna 2023 se mohou těšit na další valorizaci, navíc od roku 2023 bude zavedeno výchovné ke starobnímu důchodu ve výši 500 Kč na dítě. Nicméně nebylo úplně jasné, v jaké výši se bude vztahovat pro pobíratele předčasného důchodu.

Zdroj: Depositphotos

Co je výchovné – zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte/dětí?

Výchovné je zvýšení důchodu za to, že jste pečovali o děti. Jedná se o kompenzaci snížených příjmů spojených s péčí o děti, což má za následek i nižší osobní vyměřovací základ, respektive důchod.

Výchovné činí 500 Kč měsíčně na 1 dítě a stává se součástí procentní výměry důchodů, je tedy trvalé.

Můžete žádat na výchovné o více dětí a za každé vychované dítě budete mít navýšenou procentní výměru důchodů o 500 Kč (to znamená 2 děti – nárůst o 1000 Kč, 3 děti – nárůst o 1500 Kč atp.).

Základní výměra důchodů se nijak nemění (3900 Kč v roce 2022, respektive 4040 Kč v roce 2023).

Výchovné k důchodu bude náležet od lednové splátky důchodu v lednu 2023.

Kdo má na výchovné nárok?

Výchovné k důchodu může využít pouze jeden z rodičů, a to právě ten, který o dítě pečoval převážně, což u ní / u něj mělo za následek snížení příjmů.

Převážně se jedná o ženy, které pečovaly o své děti, ale nárok mají i pečující otcové.

Podmínky na výchovné se podobají těm, které platí pro účely snížení důchodového věku žen. Vyžaduje se tedy, aby osoba před datem vzniku nároku na starobní důchod osobně pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu 10 let s tím, že pokud se ujala výchovy dítěte po dosažení 8. roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu 5 let a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti.

Specifickou skupinou jsou důchodci, kterým se transformoval invalidní důchod na starobní v 65 letech. Tito důchodci žádat mohou, ale nárok na výchovné mají pouze v případě splnění potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod.

Žádat mohou i lidé, kteří si dítě osvojili či převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Tip: Výpočet důchodového věku

Budou mít na výchovné nárok i předčasní důchodci?

Ano, i předčasní důchodci mají nárok na výchovné, a to v plné výši 500 Kč na dítě.

Vedoucí oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta uvedl, že procentní výměra starobního důchodu, na který vznikne nárok ještě před dosažením důchodového věku, se zvyšuje za každé vychované dítě o částku 500 Kč měsíčně. Tedy úplně stejně jako výměra důchodu přiznávaného ke dni dosažení důchodového věku nebo později. Jinými slovy: výchovné se nijak nekrátí, i když je přiznáváno k předčasnému důchodu.

Tip: Jak žádat o výchovné?

Valorizace důchodů v roce 2023

Vedle výchovného budou důchody v lednu 2023 valorizovány. Vzroste, jak základní výměra důchodu (o 140 Kč měsíčně na 4040 Kč), tak procentní výměra důchodu (o 5,1 % + výchovné).

Jak se zvýší váš důchod, si můžete vypočítat v naší důchodové kalkulačce.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 27 krát