V roce 2024 se nebude výchovné valorizovat. Máte na něj nárok i u předčasného důchodu?

08.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Předčasný důchod je spojen s trvalým krácením státního důchodu, který může řadu lidí nepříjemně překvapit. Vztahuje se krácení i na výchovné ve výši 500 Kč na dítě pro ty rodiče, kteří pečovali o dítě? Co invalidní důchodci? Proč nebude výchovné příští rok valorizováno?

Starobní důchodci měli letos důchod 2× valorizován, od ledna 2024 se mohou těšit na další valorizaci. Navíc je od roku 2023 zavedeno výchovné ke starobnímu důchodu ve výši 500 Kč na dítě. Nicméně nebylo úplně jasné, v jaké výši se bude vztahovat na pobíratele předčasného důchodu a jaký dopad na něj mají změny u předčasných podmínek.

Zdroj: Depositphotos

Mají nárok na výchovné i předčasní důchodci?

Ano, i předčasní důchodci mají nárok na výchovné, a to v plné výši 500 Kč na dítě.

Vedoucí oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta uvedl, že procentní výměra starobního důchodu, na který vznikne nárok ještě před dosažením důchodového věku, se zvyšuje za každé vychované dítě o částku 500 Kč měsíčně. Tedy úplně stejně jako výměra důchodu přiznávaného ke dni dosažení důchodového věku nebo později. Jinými slovy: výchovné se nijak nekrátí, i když je přiznáváno k předčasnému důchodu.

Nicméně od 1. října 2023 bylo zavedeno přísnější krácení i podmínky předčasného důchodu, které promluví i do valorizace výchovného, které je součástí procentní výměry důchodu.

Změny u předčasných důchodů od října 2023 a dopad na výchovné

Procentní výměra předčasného důchodu, jejíž součástí je i výchovné, se od 1. října 2023 nově nevalorizuje až do doby, kdy poživatel důchodu dosáhne řádného důchodového věku. Procentní výměra se bude předčasnému důchodci valorizovat při mimořádných i řádných valorizacích, které se uskuteční po kalendářním měsíci, kdy dosáhl řádného důchodového věku.

Od ledna 2024 se nicméně procentní část nezvyšuje, zvyšuje se základní výměra důchodů.

Tip: Jak žádat o výchovné?

Valorizace důchodů v roce 2024

lednu 2024 budou důchody valorizovány. Vzroste pouze základní výměra důchodu (o 360 Kč měsíčně na 4400 Kč), procentní výměra důchodu se nijak nemění.

Jelikož je výchovné zahrnuto v procentní výměře důchodů, není nijak valorizováno.

Jak se zvýší váš důchod, si můžete vypočítat v naší důchodové kalkulačce.

Co je výchovné – zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte/dětí?

Výchovné je zvýšení důchodu za to, že jste pečovali o děti. Jedná se o kompenzaci snížených příjmů spojených s péčí o děti, což má za následek i nižší osobní vyměřovací základ, respektive důchod.

Výchovné činí 500 Kč měsíčně na 1 dítě a stává se součástí procentní výměry důchodů, je tedy trvalé.

Můžete žádat o výchovné na více dětí a za každé vychované dítě budete mít navýšenou procentní výměru důchodů o 500 Kč (to znamená 2 děti – nárůst o 1000 Kč, 3 děti – nárůst o 1500 Kč atp.).

Základní výměra důchodů se nijak nemění (4040 Kč v roce 2023, respektive 4400 Kč v roce 2024).

Výchovné k důchodu náleží od lednové splátky důchodu v lednu 2023.

Kdo má na výchovné nárok?

Výchovné k důchodu může využít pouze jeden z rodičů, a to právě ten, který o dítě pečoval převážně, což u něj mělo za následek snížení příjmů.

Převážně se jedná o ženy, které pečovaly o své děti, ale nárok mají i pečující otcové.

Podmínky na výchovné se podobají těm, které platí pro účely snížení důchodového věku žen. Vyžaduje se tedy, aby osoba před datem vzniku nároku na starobní důchod osobně pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu 10 let s tím, že pokud se ujala výchovy dítěte po dosažení 8. roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu 5 let a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti.

Specifickou skupinou jsou důchodci, kterým se transformoval invalidní důchod na starobní v 65 letech. Tito důchodci žádat mohou, ale nárok na výchovné mají pouze v případě splnění potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod.

Žádat mohou i lidé, kteří si dítě osvojili či převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Tip: Výpočet důchodového věku

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 50 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY