Penzisté a práce na dohody

10.02.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnozí starobní důchodci i po dosažení důchodového věku pracují. Oblíbená je zejména práce na dohodu o provedení práce. Jaké výhody a nevýhody přináší práce na dohodu penzistům?

V předčasném důchodu nelze mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V opačném případě nelze po dané období pobírat předčasný důchod. Současně je možné pobírat předčasný důchod a příjem ze zaměstnání, jestliže z takového příjmu není placeno sociální pojištění. V praxi si tedy mohou předčasní důchodci do dosažení řádného důchodového věku přivydělat právě prací na některou z pracovních dohod, když je hrubá měsíční odměna do limitu. Z hrubé odměny z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti, jestliže je hrubá měsíční odměna 3 499 Kč a méně.

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad - důchodce a práce na dohodu

Paní Jitka je v předčasném důchodu a současně pracuje pro zaměstnavatele AB na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a pro zaměstnavatele XY na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 3 400 Kč. Ani z jedné pracovní dohody nevzniká povinnost platit sociální pojištění, a proto může paní Jitka pobírat současně předčasný důchod a odměny z pracovních dohod. Po dosažení řádného důchodového věku již může mít paní Jitka libovolně vysoký příjem.

Tip: Děti a daně - kdo má nárok na daňové zvýhodnění?

Kdy se zvyšuje důchod?

Výdělečnou činností v penzi, ze které je odváděno sociální pojištění, si lze na základě podané žádosti zvýšit státní důchod. Zvýšení činí 0,4 % výpočtového základu za každých takto odpracovaných 360 kalendářních dní. V praxi se tedy měsíční zvýšení pohybuje zpravidla od 60 Kč do 100 Kč. I na základě práce na některou z pracovních dohod přitom vzniká nárok na zvýšení státního důchodu, podmínkou je však, aby bylo z takové práce placeno sociální pojištění. Hrubá měsíční odměna musí být tedy nad limit pro neplacení sociálního pojištění. 

I penzisté mají nárok na slevu na poplatníka

Starobní penzisté pracující na některou z pracovních dohod mohou u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a při výpočtu čisté měsíční odměny uplatňovat slevu na poplatníka. Měsíční sleva na poplatníka činí v letošním roce 2 320 Kč. V praxi to znamená, že až do hrubé měsíční odměny ve výši 15 400 Kč je daň z příjmu fyzických osob nulová.

Text

Částka

Hrubá odměna

15 400 Kč

Daň z příjmu

2 310 Kč (15 400 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 320 Kč

Daň z příjmu po slevě

0 Kč (2 310 Kč – 2 320 Kč, do nuly)

Prohlášení k dani je však možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Penzisté pracující pro více zaměstnavatelů současně na pracovní dohody by tedy měli prohlášení k dani podepisovat u zaměstnavatele, kde mají vyšší měsíční odměnu.

Tip: Kdy vám mohou odebrat důchod?

Praktický příklad - práce u více zaměstnavatelů

Paní Simona pracuje na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele CD, přičemž její hrubá měsíční odměna činí 15 000 Kč. Dále pracuje na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele RS, kde hrubá měsíční odměna činí 12 000 Kč. Prohlášení k dani má paní Simona podepsáno u zaměstnavatele CD, u zaměstnavatele RS již tedy nemůže. Sociální i zdravotní pojištění se bude odvádět z obou dohod, neboť hrubá mzda je nad limit pro neplacení pojistného. 

Text

Zaměstnavatel CD

Zaměstnavatel RS

Hrubá odměna

15 000 Kč

12 000 Kč

Daň z příjmu

2 250 Kč (15 000 x 15 %)

1 800 Kč (12 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 320 Kč

-

Daň z příjmu po slevě

0 Kč

1 800 Kč

Sociální pojištění

975 Kč (15 000 x 6,5 %)

780 Kč (12 000 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění

675 Kč (15 000 x 4,5 %)

540 Kč (12 000 x 4,5 %)

Čistá odměna

13 350 Kč (15 000 – 975 – 675)

8 880 Kč (12 000 – 1 800 – 780 – 540)

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY