Jak fungovalo společné zdanění manželů? Kdo by platil méně na dani z příjmu v roce 2022?

15.07.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Společné zdanění manželů v Česku bylo legislativou umožněno v letech 2005 až 2007, přičemž přinášelo některým rodinám významnou daňovou úsporu. Měla by taková legislativní úprava své opodstatnění i v letošním roce? 

Společné zdanění manželů fungovalo tak, že zdanitelné příjmy obou manželů se v daňovém přiznání sečetly a potom každý z manželů zdanil polovinu celkového zdanitelného příjmu. V letech, kdy bylo možné využít společné zdanění manželů, bylo v Česku zavedeno hned několik daňových pásem. Sazby daně byly 12 %, 19 %, 25 % a 32 %. Pokud tedy manželé měli více rozdílné příjmy, v případě společného zdanění manželů podléhala větší část zdanitelných příjmů nižším daňovým sazbám a docházelo k daňové úspoře.

Zdroj: Depositphotos

Situace v roce 2022

Daňovou podporu rodinám za rok 2022 splňuje sleva na manželku (manžela), kterou však lze uplatnit pouze v případě, že jeden z manželů má vlastní roční rozhodné příjmy nižší než 68 tisíc korun. Sleva na manželku (manžela) činí 24 840 Kč a uplatní se až za celý rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Do ročního daňového základu ve výši 1 867 728 Kč je sazba daně 15 %, nad tuto částku je již sazba daně 23 %. Roční daňová sleva na poplatníka, na kterou má nárok každý daňový poplatník, činí 30 840 Kč. 

 

Praktické příklady daňové úspory

Pokud by bylo společné zdanění manželů legislativou umožněno, pro některé rodiny by to znamenalo zajímavou daňovou úsporu, jak si ukážeme v praktických příkladech. Jedná se o situace, kdy jeden z manželů odvádí z příjmů nad limit 23% daň z příjmů nebo kdy jeden z manželů v plném rozsahu nevyužije slevu na poplatníka.

  1. Nízký příjem druhého z manželů a společné zdanění manželů
  2. Vysoký příjem jednoho z manželů a společné zdanění manželů

Příklad 1: Nízký příjem druhého z manželů

Pan Karel má roční daňový základ 510 000 Kč a jeho manželka Eva pouze 132 000 Kč, neboť ze zdravotních důvodů pracuje pouze na zkrácený úvazek. Vypočítejme si, kolik zaplatí jako manželé na dani z příjmu fyzických osob za rok 2022 a kolik by zaplatili, kdyby bylo umožněno společné zdanění manželů.

a) Výpočet daně z příjmů za rok 2022

Text

Pan Karel

Paní Eva

Zdanitelný příjem

510 000 Kč

132 000 Kč

Daň z příjmu

76 500 Kč (510 000 × 15 %)

19 800 Kč (132 000 × 15 %)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

45 660 Kč (76 500 − 30 840 Kč)

0 Kč (19 800 − 30 840, max. do nuly)

Rodinná daňová povinnost

45 660 Kč (45 660 + 0)

Zdroj: Vlastní výpočet autora

b) Výpočet daně při existenci společného zdanění manželů

Text

Pan Karel

Paní Eva

Zdanitelný příjem

510 000 Kč

132 000 Kč

Daňový základ

321 000 Kč (510 000 + 132 000) × 50 %

321 000 Kč (510 000 + 132 000) × 50 %

Daň z příjmu

48 150 Kč

(321 000 × 15 %)

48 150 Kč

(321 000 × 15 %)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

17 310 Kč (48 150 − 30 840 Kč)

17 310 Kč (48 150 − 30 840 Kč)

Rodinná daňová povinnost

34 620 Kč (17 310 + 17 310)

Zdroj: Vlastní výpočet autora

 

Existence společného zdanění manželů by přinesla panu Karlovi a paní Evě daňovou úsporu ve výši 11 040 Kč (45 660 Kč − 34 620 Kč). 

Příklad 2: Vysoký příjem jednoho z manželů

Paní Helena má roční zdanitelný příjem 2 200 000 Kč a její manžel Pavel má roční zdanitelný příjem 420 000 Kč. Kolik zaplatí manželé dohromady na dani z příjmu? Kolik by zaplatili v případě existence společného zdanění manželů?

a) Výpočet daně z příjmů za rok 2022

Text

Paní Helena

Pan Pavel 

Zdanitelný příjem

2 200 000 Kč

420 000 Kč

První daňové pásmo

280 160 Kč (1 867 728 × 15 %)

63 000 Kč (420 000 × 15 %)

Druhé daňové pásmo

76 423 Kč ((2 200 000 − 1 867 728) × 23 %)

0 Kč

Daň z příjmu celkem

356 583 Kč (280 160 + 76 423)

63 000 Kč (63 000 + 0)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

325 743 Kč (356 583 − 30 840)

32 160 Kč (63 000 − 30 840)

Rodinná daňová povinnost

357 903 Kč (325 743 + 32 160)

Zdroj: Vlastní výpočet autora

b) Výpočet daně při existenci společného zdanění manželů

Text

Paní Helena

Pan Pavel 

Zdanitelný příjem

2 200 000 Kč

420 000 Kč

Daňový základ

1 310 000 Kč (2 200 000 + 420 000) × 50 %

1 310 000 Kč (2 200 000 + 420 000) × 50 %

Daň z příjmu 

196 500 Kč (1 310 000 × 15 %)

196 500 Kč (1 310 000 × 15 %)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

165 660 Kč (196 500 − 30 840)

165 660 Kč (196 500 − 30 840)

Rodinná daňová povinnost

331 320 Kč (165 660 + 165 660)

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Existence společného zdanění manželů by přinesla paní Heleně a panu Pavlovi daňovou úsporu ve výši 26 583 Kč (357 903 Kč − 331 320 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ